Hepatitida C a alkohol

Share Tweet Pin it

T.N. Lopatkina, E.L. Tanaschuk, MMA k nim. I.M. Sechenova

Alkoholické onemocnění jater (ABP) - běžný klinický problém. Mezi nejčastější stadia poškození jater vyvolaného alkoholem patří

 • steatóza jater (alkoholová tuková játra),
 • hepatitida
 • cirhóza jater.

Alkoholická cirhóza jater se rozvíjí pouze u 8-20% lidí s intenzivním pitím [1]. Předpověď ABP závisí na třech hlavních faktorech:

 • pokračující zneužívání alkoholu,
 • závažnosti poškození jater
 • přítomnost dalších faktorů, které poškozují játra.

Nejdříve mluvíme o infekci virem hepatitidy C a B, nicméně léčivé poškození jater může také hrát důležitou roli v postupu BPA.

Akutní alkoholová hepatitida (OAg) zaujímá klíčová místa ve vzniku alkoholické cirhózy [2]. Míra úmrtnosti během útoku OAS dosahuje 20-60%, v závislosti na variantě jeho průběhu; Nejvyšší úmrtnost nastává u cholestatického varianta.

V některých případech může docházet k progresi ABP k cirhóze navzdory přerušení příjmu alkoholu, ale je častější u jedinců s probíhajícím alkoholismem [3].

Hlavním mechanismem pro tvorbu ABP je přímý cytopathický účinek acetaldehyd (AA) - hlavním metabolitem etanolu. AA je chemicky reaktogenní molekula schopná vázat se na hemoglobin, albumin, tubulin, aktin - hlavní proteiny cytoskeletu hepatocytu, transferin, kolagen I a typu II cytochrom P4502E1, tvořící stabilní sloučeniny schopné dlouho zůstat v jaterní tkáni, přestože dokončení metabolismu ethanolu [ 4].

Vazba AA na hlavní proteiny cytoskeletu může vést k nevratnému poškození buněk, narušení sekrece proteinu a podpoře vzniku balonové dystrofie jater. Stabilní sloučeniny AA s extracelulárními matricovými proteiny v perisinusoidovém prostoru Dysse podporují fibrogenese a vedou k rozvoji fibrózy [5].

Škodlivé účinky charakteristické i malé dávky etanolu: v experimentu je znázorněno na dobrovolnících, které, když se vezme 30 g ethanolu denně po dobu 3-4 dnů ke změnám v hepatocytech odhalené elektronovým mikroskopickým vyšetřením jaterní tkáně.

Získané údaje umožnily změnu představy o rizikových faktorech pro vývoj ADC: bezpečný limit pitné vody v podmínkách podmíněného 100% etanolu u mužů je dávka 20-40 g / den, u žen - 20 g / den.

Přebytek spotřeby nad 60-80 g / den etanolu významně zvyšuje riziko viscerálních lézí - tvorba ABP, alkoholická pankreatitida, glomerulonefritida, polyneuropatie, srdeční onemocnění apod.

Je třeba poznamenat, že nezáleží na druhu spotřebovaného nápoje - absolutní dávka ethanolu je důležitá.

20 g čistého alkoholu obsahuje:

 • v 56 ml vodky,
 • 170 ml vína,
 • 460 ml piva.

Pouze 10-15% lidí, kteří konzumují alkohol těžce, se tvoří jaterní změny, u jiných je chronický alkoholismus charakterizován poškozením CNS.

Zvláštnosti chronického alkoholismu u pacientů s viscerálními lézemi: existuje slabá závislost na alkoholu, dobrá snášenlivost vysokých dávek alkoholu (až 1,0-3,0 litrů vodky denně) po mnoho let, bez kocoviny, a tvořil velmi vysoké riziko onemocnění jater.

Řada studií ukázala vysoký výskyt protilátek proti virus hepatitidy C (HCV) mezi lidmi, kteří zneužívají alkohol a mají známky onemocnění jater [7-9]. Použití vysoce citlivých metod detekce HCV ukázalo, že 8-45% pacientů s ABP má anti-HCV v krevním séru.

U osob zneužívajících alkohol se detekuje anti-HCV sedmkrát častěji než u populace (10% ve srovnání s 1,4%), tato hladina je výrazně vyšší u osob s poškozením jater - 30%. Většina alkoholiků s anti-HCV vykazuje HCV RNA (65-94%) v krevním séru, z nichž některé nemají protilátky proti viru hepatitidy C.

HCV RNA zjišťování skutečnost, séronegativní pacienti ABP naznačuje, že alkohol může měnit imunitní odpověď, umožňuje replikaci HCV a HCV mutací vzhled C. Detekce HCV RNA nebo protilátky anti-HCV v kombinaci s více vážného poškození jater, přítomnost periportální zánětu a nekrózy kroku, cirhóza s biopsií jater [10].

V přítomnosti anti-HBc v krevním séru nejsou tato korelace s histologickým vzorem v játrech zjištěna [11].

A. Pares a kol. [1990] ve studii 144 pacientů, kteří konzumují alkohol, anti-HCV odhalila 20% v přítomnosti steatózou jater, a 21% u OAS a u 43% pacientů s ADC ve srovnání s 2,2% alkoholiků, ale žádné známky poškození jater a nezaznamenala korelaci mezi přítomností nebo nepřítomností anti-HCV a morfologickými změnami v játrech.

Japonských autorů známé, nicméně vyšší hladiny ALT u pacientů ADC v přítomnosti HCV RNA, v kombinaci s vysokým indexem histologické aktivity v játrech, společné a periportální překlenovací nekrózu, fokální nekrózu a zánět v portálových traktu [12].

Nejvyšší frekvence detekce HCV RNA byla pozorována u uživatelů alkoholu za přítomnosti obrazu chronické hepatitidy nebo hepatocelulárního karcinomu v játrech jater: 84% a 100% [13].

Epidemiologie chronické hepatitidy C u alkoholiků

Jedním z rizikových faktorů pro infekci HCV je intravenózní užívání drog. Jedna studie poznamenala, že drogová závislost představuje výskyt anti-HCV u 89% pacientů s ABP. Několik autorů konstatuje, že u některých lidí, kteří zneužívají alkohol, chybí známé rizikové faktory pro infekci HCV (krevní transfúze, darování, chirurgické zákroky, drogová závislost apod.) [9, 14].

Mandenhall a kol. [10] poznamenal, že 23 z 288 (8%) pacientů s ABP neměl v séru anaerobní hepatitidu.

Coldwell a kol. [14] zjistil stejnou frekvenci detekce anti-HCV u pacientů s ABP s přítomností nebo bez přítomnosti rizikových faktorů infekce (26% a 33%).

Rosman a kol. [15] potvrdila vysoký výskyt detekce anti-HCV u ABP v nepřítomnosti známých rizikových faktorů, což naznačuje, že u pacientů s ABP existuje riziko infekce HCV.

Nízká socioekonomická a kulturní životní úroveň je považována za jeden z rizikových faktorů, který je zřejmě jedním z faktorů ve vývoji infekce HCV u mnoha alkoholiků.

Účinek alkoholu na replikaci HCV

Častá detekce příznaků jaterní cirhózy u mladých pacientů s dvěma faktory poškození jater - virem hepatitidy C a alkoholem, naznačuje synergismus (souhrnný účinek) mezi aktivní infekcí viru a konzumací alkoholu.

Kombinace HCV infekce a účinky alkoholu může vést k rozvoji tří variant onemocnění jater: virové, alkoholické a smíšené. Řada pacientů v jaterní biopsii ukázalo morfologické vlastnosti jako alkoholem vyvolaná nebo způsobená chronické virové infekce onemocnění jater: přítomnosti mastných degenerace hepatocytů, tvorba pericelulárních a v některých případech perivenulyarnogo detekci fibróza železa v játrech, zranění potrubí žluči, což vytváří určité obtíže při diferenciální diagnostice virové a alkoholické poškození jater u lidí, kteří zneužívají alkohol a infikované virem hepatitidy C.

Při smíšené provedení léze závažnost poklesla lymfocytovou infiltraci v portálových tiskovin, krok nekróza, lymfoidní folikuly míra tvorby ve srovnání s chronickou hepatitidou C, v důsledku imunosupresivní účinek alkoholu redukčního fagocytózu makrofágy. Kontinuální stimulace fibrogeneze v podmínkách pokračujícího alkoholismu je doprovázena zvýšením fibrózy.

U většiny pacientů s HCV infekcí, kteří mají HCV RNA v krevním séru a zneužívají alkohol, se v játrové tkáni objevuje převážně virová varianta léze - obrázek chronické hepatitidy C.

Alkohol může změnit replikaci HCV a způsobit vážnější poškození jater než přímé poškození způsobené alkoholem. Řada autorů prokázala korelaci mezi hladinami HCV RNA v séru a spotřebovaným množstvím alkoholu.

M. Samada a kol. (1993), studující 11 intenzivně konzumující pacienty s chronickou HCV infekcí, nalezené ve 4 smíšené variantě poškození jater a při 7 - poškození virových jater (u všech příznaků CAG v jaterní biopsii).

U 5 z 11 pacientů (všechny se směsí jednoho jater a jeden - virem), po dvou týdnech po obdržení závažné selhání alkohol HCV RNA přestaly být detekován v séru, titr jeho výrazně snížena z 2 x 10 ~ 7 až 2 x 10 -2 se současným významným poklesem hladiny ASAT a ALAT séra.

Obnovení příjmu alkoholu u jednoho pacienta v této skupině opět vedlo ke zvýšení hladin HCV RNA v séru, jehož množství se zvýšilo souběžně s nárůstem aktivity ASAT a ALT. Opakované odmítnutí alkoholu vedlo k poklesu virové zátěže, nicméně HCV RNA byla i nadále detekována v séru, a to navzdory poklesu hladiny ASAT a ALT.

U 6 pacientů s morfologickým schématem virového poškození jater nebyl pozitivní účinek abstinence na parametry sérové ​​aminotransferázy. Pouze v důsledku léčby interferonem alfa se hladina AsAT a ALAT normalizovala se současným vymizením HCV RNA v séru.

Autoři dospěli k závěru, že zvýšení hladiny RNA HCV s příjmem alkoholu je důsledkem zvýšené replikace pod jeho vlivem. Odběr alkoholu vede ke snížení poškození hepatocytů ak poklesu uvolňování HCV z poškozených hepatocytů.

U pacientů s jednou lézí virový jater hepatocytu poškození ve větší míře, vzhledem k HCV infekce, jako žádný alkohol, takže odmítnutí alkoholu nevede ke stabilizaci hladiny HCV RNA, AST a ALT séra.

V další práci Oshita a kol. [16] Na základě studie u 53 pacientů s chronickou hepatitidou C, 16, z nichž každý den spotřebovaných na 60 g ethanolu, bylo ukázáno, že hladina virové zátěže ve skupině pitné pacienta významně vyšší než u pacientů s chronickou hepatitidou C (HGC), a to za použití alkoholu.

Současně byly zaznamenány nižší indexy aktivity buněčné imunity.

Léčba interferonem vedlo k normalizaci hladin ASAT a ALAT v séru u 30% pacientů bez pití a pouze u 6% pacientů, kteří konzumují alkohol.

Autoři dospěli k závěru, že vysoká virová zátěž intenzivně konzumovaných pacientů je částečně způsobena narušením buněčné imunity a významně ovlivňuje účinnost léčby interferonem.

Bylo zjištěno, že aktivita chronické hepatitidy C a hladina virového zatížení se zvyšují i ​​při podávání malých dávek alkoholu - 10 g / den nebo více.

Interakce alkoholu a HCV v infikovaném hepatocytu může změnit antivirovou imunitní odpověď nebo narušit expresi virových proteinů.

Je také třeba poznamenat, že pití pacientů s HCV infekcí má tendenci mít vyšší koncentraci železa v játrech jater v porovnání s pacienty s chronickou hepatitidou C, kteří nepijí alkohol. Přetížení železa může také přispět k poškození hepatocytů a ke zvýšení replikace viru hepatitidy C.

Klinické aspekty smíšeného (alkoholového a virového) varianta poškození jater

Studie [17] se 105 pacienty chronické onemocnění jater (CKD) smíšené etiologie, mezi nimiž 48 (45,7%) pacientů mělo kombinace HCV infekce a alkoholu, a 11 (10,5%) pacientů, kombinace HBV (virus hepatitidy B), HCV-infekce a alkohol, ukázal, že mezi rysy charakteristické alkoholického onemocnění jater (významné hepatomegalie, ne splenomegalie, prevalence AST než ALT, vysoké hladiny gama-GT a IgA v séru, jakož i pozitivní dynamiku při odmítnutí alkoholu), u pacientů s HCV infekce, zneužívání alkoholu, většina často setkal se s hepatomegalií a extrahepatálním fenomény chronického alkoholismu: porušení purinového metabolismu, chronické pankreatitidy, polyneuropatie.

U 44% byla pozorována prevalence aktivity ASA nad ALT ve smíšené variantě poškození jater (HCV a alkohol).

Pozornost je věnována řady vlastností spektra sérových markerů hepatitidy B a C (identifikaci HCV RNA a HBV DNA v nepřítomnosti jiných markerů těchto virů, detekce fenoménu „izolovaný“ anti-HBc, často zatímco HCV RNA v přítomnosti séra).

To je vidět v důsledku biochemického účinku ethanolu na infikovaných hepatocytů a vysokou mutagenní energie a rušení v kombinaci mezhvirusnoy virovou infekcí (HBV a HCV) u alkoholiků, což vede ke změně HCV replikace a exprese virových proteinů.

Úloha alkoholu v progresi CKD a vývoj hepatocelulárního karcinomu (HCC)

Progrese chronické hepatitidy C v cirhóze je pozorována u přibližně 20% pacientů. Mnoho otázek týkajících se přirozeného průběhu chronické HCV infekce zůstává otevřené.

Je známo, že věk a doba trvání infekce jsou spojeny se závažnějším poškozením jater, ale další faktory předurčující vývoj cirhózy zůstávají kontroverzní.

Řada výzkumníků ukázala, že genotyp 1b HCV je doprovázen častějším vznikem cirhózy jater. Následně bylo prokázáno, že tato vlastnost není nezávislým faktorem v průběhu CHC, ani nebyly důkazy souběžné infekce virem B a C, přetížení železa v játrech a tvorba HCV quasivids jako vývojových faktorů CPU v CHG (CPS) [18, 19].

Zneužívání alkoholu bylo také považováno za možný faktor přispívající k progresi CHC. G. Ostapowiz a kol. (1998), zkoumání historie alkoholu ve 234 u pacientů s C chronické infekce virem hepatitidy (HGC) a pomocí multivariační analýzy ukázaly, že množství alkoholu spotřebovaného a věk pacientů byly nezávislé faktory, v kombinaci s přítomností cirhózy jater u pacientů [18].

Pacienti s CPC byli významně starší (51,6 ± 1,8 roků) než pacienti s CHC (37,6 ± 0,6 roků), infikovaní v pozdějším věku (25,9 ± 2,0 roků) a měli delší průběh (20,5 ± 1,3 roků). Maximální epizodický příjem alkoholu u této skupiny pacientů v průběhu života byl 288 ± 58 g.

Podobné údaje o významu alkoholu v průběhu klinických a morfologických příznaků infekce HCV byly získány T.E. Wiley a kol. (1998) a G. Corrao a kol. (1998), přičemž poznamenává, že vysoká dávka alkoholu a chronická infekce HCV jsou nezávislými rizikovými faktory pro vývoj klinicky zřetelné cirhózy jater.

U pacientů, kteří konzumují alkohol v malých dávkách, mohou ovlivnit průběh infekce HCV dalšími faktory [20, 21].

Zneužívání alkoholu také zaznamenalo rychlejší vývoj HCC. Pacienti s přítomností HGC transfuzní historii alkoholu a drog v dávkách více než 46 g / den vyvinut HCC na dobu 26 ± 6 let ve srovnání s 31 ± 9 let u pacientů HGC, non-pití nebo vstřikování malé dávky alkoholu [10].

Frekvence detekce anti-HCV u alkoholiků s HCC je 50-70%, riziko vývoje u pacientů s HCV pozitivitou je 8,3krát vyšší než při absenci HCV markerů.

Míra přežití pacientů HCC se dvěma rizikovými faktory (alkohol a HCV infekce) a náročné více než 80 g / den ethanolu byla 12,6 měsíců ve srovnání s 25,4 měsíců u pacientů, kteří konzumují malé množství alkoholu. Tak může alkohol zhoršit replikaci a karcinogenitu HCV.

Interferonoterapie chronické hepatitidy C u lidí, kteří pijí alkohol

Většina vědců konstatuje, že antivirová léčba pacientů s chronickou hepatitidou C, která pijí alkohol, představuje značné potíže [22, 23].

Byla dosažena úroveň přetrvávající odpovědi na interferon alfa

 • 53% u osob, které nepijí HCG,
 • 43% - mezi těmi, kteří užívají malé množství alkoholu
 • 0% zneužívaného etanolu více než 70 g / den.

Úplné odmítnutí alkoholu po dobu 3 let před zahájením terapie interferonem vedlo k významnému zlepšení výsledků léčby této skupiny pacientů.

Existují tedy jasné důkazy o závažnějším poškození jater u CHC u pacientů s konzumací alkoholu, pravděpodobně kvůli změnám virové replikace způsobené alkoholem.

Progrese onemocnění v CP a transformace HCC u této skupiny pacientů s CHC je mnohem rychlejší a častější než u těch, kteří nepijí.

Vzhledem k tomu, že malé dávky alkoholu mohou také ovlivnit průběh infekce HCV, doporučuje se doporučit úplné odmítnutí příjmu alkoholu za přítomnosti infekce HCV.

V klinickém hodnocení možných účinků alkoholu na průběh HCV infekce by měly věnovat pozornost významnému zvýšení játrech, vysoké hladiny v séru gamma-GT a přítomnost viscerálních lézí charakteristických chronického alkoholismu.

Detekce HCV RNA u některých pacientů v nepřítomnosti anti-HCV vyžaduje použití vysoce citlivých metod detekce HCV u lidí, kteří zneužívají alkohol a kteří mají známky chronického onemocnění jater.

Antivirová terapie HCG je účinná při dlouhodobém selhání alkoholu před zahájením léčby a neměla by být podávána pacientům s krátkou abstinencí.

Patogeneze poškození jater vyvolaného alkoholem, vliv alkoholu na hladiny železa v játrech a jeho účinek na imunitní systém hostitele potřebují další studium.

Literatura

1. Brunt W.J., Kew M.C., Scheuer P.J. et al. Studie alkoholického onemocnění jater v Británii. Klinické a patologické vzorce vztahující se k přirozeným dějinám. Gut, 1974, 15: 52-58.

2. Mukhin A.S. Alkoholické onemocnění jater. Autorský abstrakt. dis. Doct. zlato. Sciences., Moskva, 1980

3. Kevin D., Mullen M.B., Dasarathy S. Možné nové terapie pro alkoholické onemocnění jater. Clin. Liv. Dis., 1998, 2, 4: 853-874.

4. Lieber C.S. Metabolismus alkoholu. Clin. Liv. Dis., 1998, 2, 4: 673-702.

5. Worner T.M., Lieber C.S. Perivenulární fibróza jako prekurzor léze cirhózy. JAMA, 1985, 254: 627-630.

6. Kurose I., Higuchi H., Miura S. et al. Apoptóza hepatocytů zprostředkovaná oxidačním stresem, vystavená akutní intoxikaci etanolem. Hepatology, 1997, 25: 368-378.

7. Koff, R.S., Dienstag J.L. Extrahepatální projevy hepatitidy C a asociace s alkoholickým onemocněním jater. Semin. Liv. Dis., 1995, 15: 101-109.

8. Befrits R., Hedman M., Blomquist L. a kol. Chronická hepatitida C u alkoholických pacientů: prevalence, genotypy a korelace s onemocněním jater. Scand. J. Gasrtoenterol, 1995, 30: 1113-1118.

9. Schiff E.R. Hepatitida C a alkohol. Hepatology, 1997, 26, Suppl. 1: 39S-42S.

10. Mendelhall C.L., Seeff L., Diehl A.M. et al. Autoprotilátky proti viru hepatitidy B a viru hepatitidy C v alkoholické hepatitidě a cirhóze: jejich výskyt. Hepatology, 1991, 14: 581-589.

11. Pares A., Barrela J. M., Caballeria J. a kol. Protilátky viru hepatitidy u chronických alkoholických pacientů. Hepatology, 1990, 12: 1295-1299.

12. Nishiguchi S., Kuroki T., Jabusako T. a kol. Detekce protilátek proti viru hepatitidy C a RNA viru hepatitidy C u pacientů s alkoholickým onemocněním jater. Hepatology, 1991, 14: 985-989.

13. Sata M., Fukuizumi K., Uchimura J. a kol. Infekce viru hepatitidy C u pacientů s klinicky diagnostikovanými alkoholickými onemocněními jater. J. Viral Hepatol., 1996, 3: 143-148.

14. Caldwell S.H., Jeffers L.J., Ditomaso A. et al. Protilátka proti hepatitidě C je častá u pacientů s alkoholickým onemocněním. Am. J. Gastroenterol, 1991, 86: 1219-1223.

15. Rosman A. S., Waraich A., Galvin K. et al. Alkoholismus je spojován s hepatitidou B v městské populaci. Am. J. Gastroenterol., 1996, 91: 498-505.

16. Oshita M., Hayashi N., Kashahara A. a kol. Zvýšená hladina RNA virové sérové ​​hepatitidy C u alkoholických pacientů s chronickou hepatitidou C. Hepatology, 1994, 20: 1115-1120.

17. Tanashchuk E.L. Chronické onemocnění jater u pacientů, kteří zneužívají alkohol a jsou nakaženi virem hepatitidy. Autorský abstrakt. dis. Kdy? zlato. vědy. M., 1999.

18. Dusheiko G., Schmilovitz-Weiss H., Brown D. a kol. Genotypy viru hepatitidy C: vyšetřování typových rozdílů v zeměpisném původu a nemoci. Hepatology, 1994, 19: 13-18.

19. Ostapowicz G., Watson K.J.R., Locarnini S.A., Desmond P.V. C infekce viru. Hepatology, 1998, 27: 1730-1735.

20. Willey TE, McCarthy M., Breidi L. a kol. Vliv alkoholu na histologický a klinický průběh infekce hepatitidy C. Hepatology, 28: 805-809.

21. Corrao G., Arico S. Nezávislé a kombinované působení infekce virem hepatitidy C a konzumace alkoholu na riziko symptomatické cirhózy jater. Hepatology, 27: 914-919.

22. Okazaki T., Joshihara H., Suzuki K. et al. C. Porovnání mezi osobami, které nepijí a nepijí. Scand. J. Gastroenterol., 1994, 29, 1039-1043.

23. Ohnishi K., Matsuo S., Matsutami K. et al. Léčba interferonu pro chronickou hepatitidu C u infekčních pijáků. Am. J. Gastroenterol., 1996, 91, 1374-1379.

Mohu pít alkohol s hepatitidou C?

Hepatitida C a alkohol jsou mezi faktory, které mají škodlivý účinek na jaterní buňky. Účinek každého z nich vede k pomalému progresi selhání funkční žlázy. Pokud člověk užívá alkohol na pozadí virového zánětu, organ trpí stokrát více. Alkohol v tomto případě stimuluje proces cirhózní degenerace jater, která se postupně mění na zhoubné zaměření.

K dnešnímu dni neexistují přesné informace o tom, kolik etanolu nemůže poškodit tělo proti jeho infekční porážce. V tomto článku budeme zvažovat, zda je možné pít alkohol v hepatitidě C a jak alkohol ovlivňuje žlázu.

Komplikace infekčního onemocnění pomalu vedou k nahrazení jaterní tkáně vláknitými vlákny, která je doprovázena jejich malignitou. Dokonce i malé dávky alkoholu urychlují patologický proces a přibližují vývoj nádorů.

Jak alkohol ovlivňuje játra?

Chcete-li pochopit, zda je možné pít alkohol u hepatitidy C, nejdříve vyřešíme mechanismus poškození jater. Dlouhodobá konzumace alkoholu vede k nevratné degeneraci tkání. Často se patologický proces projevuje formou alkoholické hepatitidy. Úmrtnost během období exacerbace choroby dosahuje 50%. Nejvyšší mortalitu zaznamenávají lidé trpící cholestázou (stagnace žluči).

Příčinou progrese onemocnění je alkoholismus. Srdcem původu léze je přímý destruktivní účinek acetaldehydu (rozklad alkoholu). Je schopen se spojit s hemoglobinem, proteiny jaterních buněk, cytochromem a kolagenem, vytvářející silné sloučeniny.

Acetaldehyd podporuje průběh nevratných destruktivních procesů, který je doprovázen dystrofií jater a zvětšením oblasti fibrózy.

V mnoha studiích bylo zjištěno, že denní spotřeba 30 g ethanolu po dobu čtyř dnů vede ke změně struktury hepatocytů. Tato pathomorfóza se zaznamenává pomocí elektron-mikroskopických diagnostických metod.

Bezpečná dávka alkoholu pro zdravou ženu je 20 g / den, a pro zástupce silné poloviny populace - až 40 g.

Překročení doporučeného objemu 2-3krát je způsobeno poškozením nejen jater, ale také dysfunkcí ledvin, srdce a slinivky břišní. Ve 170 ml vína a 460 ml piva je obsaženo 20 g ethanolu. Na druhé straně vodka (100 ml) obsahuje 38 g čistého alkoholu.

Všimněte si, že HCV u alkoholiků se nachází 7krát častěji. Alkoholické nápoje mohou změnit imunitní odpověď, mít vliv na virovou reprodukci a také urychlit vývoj komplikací hepatitidy C.

Jak postihuje hepatitida C játra?

Příčinná látka je zahrnuta do skupiny virů obsahujících RNA. Má schopnost změnit svou strukturu tak, aby se rozlišovalo mnoho podtypů HCV. Jedná se o mutaci, která neumožňuje imunitu vytvořit silnou odpověď proti patogennímu agens. Navíc taková variabilita neumožňuje vývoj specifické vakcíny k vytvoření imunitní obrany proti infekci.

Charakteristickým rysem patogenu je možnost zůstat v těle po dlouhou dobu, což předurčuje chronický zánět.

Patogenní činitelé se šíří z nosiče nebo nemocné osoby. Nemoc může být asymptomatická, což ztěžuje časnou diagnózu. Hlavní cestou infekce je krev. Riziková skupina zahrnuje:

 1. injekčními uživateli drog;
 2. zdravotnický personál;
 3. zaměstnanci interních škol;
 4. pacienti, kteří potřebují hemodialýzu a časté krevní transfúze (krevní transfúze);
 5. milovníci tetování a piercing.

Mnohem méně často, když je nemoc přenáší nechráněný intimity a vertikální způsobu kvůli gemokontakta když dítě s zraněných integuments prochází porodním kanálem.

K dnešnímu dni není známo, zda se po onemocnění vytvoří specifická imunita a jak silná je.

Patogeneze hepatitidy C je špatně pochopena. Existuje názor, že poškození buněk není způsobeno přímo přímým cytotoxickým účinkem viru, ale vývojem autoimunitních reakcí. Propagace patogenu se vyskytuje nejen v játrech, ale také v jiných orgánech, například v lymfatických uzlinách.

Mechanismus progrese onemocnění je založen na nízké účinnosti imunitní odpovědi, stejně jako na konstantní replikaci viru, který nelze kontrolovat.

Existuje bezpečná dávka?

Častá diagnóza cirhózy je způsobena dvěma faktory. Alkohol v hepatitidě C zesiluje množení patogenů, čímž se předurčuje k progresi a chronici patologického procesu. Množství alkoholu spotřebovaného na pozadí zánětlivého zánětu žlázy závisí na tom, jak rychle vznikají komplikace a pacient umírá. Po provedení úplného vyšetření může lékař určit formu průběhu patologie - virové, alkoholické nebo smíšené poškození orgánů. Ve většině případů obsahuje materiál odebraný z jater biopsií příznaky kombinovaného účinku infekce a alkoholu, a to:

 • degenerace mastných kyselin;
 • perikulární fibróza;
 • akumulace železa;
 • porucha žlučových cest (žluči).

Bezpečné dávkování alkoholu neexistuje, protože i malé množství může aktivovat násobení virů. Kromě toho je v biochemické analýze zaznamenáno zvýšení hepatálních enzymů, jako je ALT a AST.

Odmítnutí alkoholu může snížit virovou zátěž jater.

Nealkoholické pivo s hepatitidou C

Bylo zjištěno, že během léčby interferonovými preparáty se podařilo normalizovat hladinu jaterních enzymů (ALT, AST) u 30% lidí bez pití. Ve srovnání s pacienty, kteří nadále zneužívají alkohol, je pozitivní dynamika léčby pozorována pouze v 6% případů.

V tomto případě je vysoká virovou zátěž částečně způsobena poruchou buněčné imunity na pozadí konzumace alkoholu. Dokonce i malé dávky alkoholu mají významný vliv na průběh hepatitidy C. Není vyloučena možnost mutace patogenů pod jeho vlivem, stejně jako inhibice imunitní odpovědi.

U alkoholiků dochází k poškození jaterních buněk v důsledku akumulace železa v nich, což zhoršuje průběh onemocnění a zhoršuje prognózu. Na tomto pozadí lze zrychlit šíření patogenů.

Nyní bližší pohled na vliv nealkoholických nápojů na játra, stejně jako odpověď na otázku, zda je možné pít pivo v hepatitidy C. Není každého pacienta v minulosti, zneužívání alkoholu, může dramaticky opustit závislost. V některých případech je nutná nejen léčebná terapie, ale také pomoc odborníka v oblasti narologie, aby se bojoval proti špatnému zvyku.

Stejně jako každý jiný typ alkoholického nápoje obsahuje pivo alkohol. Při pronikání do těla je rozdělen na toxické produkty. Oni zase zničí jaterní buňky, mění fungování žlázy a podporuje obecnou intoxikaci.

Dokonce i nealkoholické pivo s hepatitidou C se nedoporučuje, protože může mít až 0,5 stupně alkoholu.

Je možné konzumovat alkohol po zotavení?

Ve většině případů onemocnění prochází do neaktivního, pomalého stadia. Alkohol po léčbě hepatitidy C se nedoporučuje vzhledem k vysokému riziku exacerbace onemocnění, protože je schopen aktivovat replikaci viru. Navíc pokračující toxické účinky produktů rozpadu alkoholu urychlují proces buněčné náhrady spojivovým tkáním, což předurčuje výskyt cirhózy.

Lidé, kteří pijí, také zvyšují pravděpodobnost vzniku maligní tkáně. Rychlost poškození jater závisí na objemu a frekvenci použitého nápoje. Po hepatitidě C některé buňky nejsou schopny obnovit svou strukturu, což se projevuje chronickým funkčním nedostatkem žlázy. Pokud na tomto pozadí pokračuje pít alkohol, oblast nekrózy se postupně zvyšuje, čímž se dále snižuje účinnost organismu.

Stabilní odpověď na léčbu interferonem je zaznamenána u poloviny pacientů bez pití a ve 40% případů s malým množstvím alkoholu. Absence pozitivní dynamiky léčby je zaznamenána u osob, které stále pijí etanol v dávce - více než 70 g / den.

Pro pacienta je důležité dietní a lehká fyzická práce. Pouze komplexním přístupem je možné normalizovat fungování jater a zlepšit kvalitu života. Důležitou součástí terapie je boj proti závislostem.

Samozřejmě je velmi obtížné úplně opustit alkohol. V tomto ohledu můžete použít suché víno o objemu až 200 ml jednou měsíčně. Tato dávka nemůže narušit práci hepatocytů a zároveň vám umožní pít na zdraví vašich narozenin nebo "umyt" velký nákup.

Může být vyléčen z hepatitidy C bez vedlejších účinků?

Dnes, moderní léky a nové generace sofosbuvir Daklatasvir s 97-100% pravděpodobností navždy tě uzdraví z hepatitidy C. Nejnovějším lék je k dispozici v ruštině na oficiální představitel indického farmgiganta Zydus Heptiza. Objednané zboží bude doručeno kuriérem do 4 dnů, platba po obdržení. Získejte zdarma poradenství v oblasti využití moderních léků, stejně jako dozvědět se o tom, jak si můžete zakoupit na oficiálních stránkách Zydus dodavatele v Rusku.

Alkohol a hepatitida C

Je známo, že hepatitida C a lihoviny ovlivňují trávicí trakt podobným způsobem. Jejich postup se hromadí postupně, aniž by se projevoval dlouho, avšak v budoucnu má nedostatek podpory a dodržování přísné stravy katastrofální následky. Co je fibróza? Jaké produkty jsou při onemocnění uvedeny a co je třeba se vyhnout? Všechny tyto otázky budou podrobně popsány v článku.

Je alkohol možný s hepatitidou C - příčiny omezení

Je pozoruhodné, že pro vznik závislosti na člověku stačí pít malé množství alkoholu pravidelně - i když denní norma je 50-100 gr. může to vést ke vzniku snadné závislosti. Ethanol obsažený v alkoholových formách se rozkládá v octových aldehidech, které ovlivňují zdravé buňky. Obvykle se po takových zasedáních vyžaduje pevný čas - obnova trvá několik dní nebo dokonce týdnů.

Pokud nedáte játru odpočinek, tělo nemá čas produkovat kolagen a syntetizovat plné buňky. Objem tkání je kompenzován pojivovou tkání - v hmotě jsou jizvy, které jsou velké, ale nevykonávají žádné životně důležité funkce. Zbývající buňky trvají dvakrát, což se postupně zvyšuje. Čím více jsou buňky postiženy alkoholem, tím více jsou přiloženy sousední tkáně. V průběhu času orgán přestane fungovat a cirhóza nastane.

Stejně tak je ovlivněna hepatitida C. Je zajímavé, že tento druh neovlivňuje přímo orgán - nepoškodí klouby a nezpůsobuje přímé poškození. Její nebezpečí spočívá v tom, že neumožňuje regeneraci buněk. Proto léčba zaměřená na hepatitidu často spočívá v potlačení viru ve prospěch regenerace buněk.

Pokud je paralelně s virem tělo vystaveno alkoholu, škoda se mnohonásobně zvyšuje. To vede k vzniku nádorových nádorů (karcinomů) - patologií, které jsou neslučitelné s lidským životem. Často nemohou být léčeni. Výjimkou jsou případy, kdy je předepsána kombinace cofosbuviru a daklataswiru - pak se zvyšuje pravděpodobnost vyléčení.

Fibróza a jemný režim

Pro osoby, které usilují o úplné uzdravení, je léčivý přípravek pouze pomocným nástrojem - v případě HCV je prostředkem pro tělo a působí nezpochybnitelně. Je však také důležité dodržovat zdravý životní styl a speciálně zvolenou dietu. Typicky se režim vytváří v závislosti na stupni fibrózy.

Co je fibróza, a proč je jí věnována tak velká pozornost? Tento termín se vztahuje k množství pojivové tkáně, které se zachytilo v játrech. Jinými slovy, stupeň fibrózy je úroveň neschopnosti orgánu. Čím vyšší je skóre, tím více jizev a jednoduché náhradní tkáně.

Stupeň fibrózy je stanoven individuálně, ale pro podporu těla existují obecné požadavky na všechny pacienty. Například se zdržujte od mastných, alkoholických, akutních, slaných a sladkých - všech potravin, které nakládají játra nebo jsou schopny poškodit.

Dieta pro hepatitidu C je poměrně jednoduchá - měli byste jíst často (nejméně 5krát denně), ale v malých porcích. Potraviny by se měly skládat hlavně z libového masa, vařené zeleniny, obilovin, ovoce a obilovin. V některých případech je dovoleno jíst vejce - omelety nebo jednoduše vařené vejce. Z nápojů by měly být vyloučeny silné černé čaje a kávy - je lepší upřednostňovat džusy a vařenou vodu (šťávy na zvláštním místě je obsazeno mrkví).

Stojí za pozornost sportu, ne přetížení těla, ale udržování v dobré kondici. Nezanedbávejte osobní hygienu, chůzi na čerstvém vzduchu, odpočinek a spánek. Dodržování těchto jednoduchých pravidel umožní zachovat dobré zdraví a napomoci imunnímu systému bojovat proti viru samotnému. Z tohoto důvodu se léčba hepatitidy C stává efektivnější a šance na úspěšné uzdravení se výrazně zvyšují.

Časový rámec hepatitidy C

Od okamžiku, kdy dostává HCV do těla zdravého člověka, který nemá špatné návyky a který věnuje pozornost výživě a režimu, musí trvat nejméně 15-20 let, než se objeví první příznaky. Pokud virus napadne tělo osoby, která má alkoholik

závislost nebo zneužívání alkoholu, na rozvoj cirhózy trvá v průměru 6 let. Současně se textilie, které se staly nepoužitelnými, neobnoví ani po nákladných operacích.

V takových případech terapie zahrnuje sophosbuvir, který se užívá jednou denně. Tento lék má pozitivní účinek, i když je diagnostikována cirhóza. Nicméně během celého tréninku byste měli pečovat o potravu - neměli byste jíst konzervované potraviny, protože obsahují mnoho koření a soli. Je třeba opustit klobásy, pepřové potraviny, stejně jako smažené nebo těžké pokrmy obsahující hodně oleje. Alkoholické nápoje po dobu trvání cyklu příjmu jsou zcela vyloučeny - alkohol je zakázán i ve formě lékařských tinktur.

Faktem je, že i dávka 10 g. může významně snížit účinek léčiva a zcela neutralizovat příznivé látky. Proto při léčbě lékařů nepovažují žádné výjimky a nevypočítávají přípustné dávky jednotlivě.

Alkohol po léčbě hepatitidy

Obvykle trvá kurz od několika měsíců do roku. V tomto okamžiku osoba dodržuje přísná pravidla a neustále provádí testy udržující kontakt s hepatologistou. Po absolvování terapie se provádí úplná kontrola organismu, je-li to nutné, je stanovena opětovná dodávka testů.

I po úplném a úspěšném ukončení terapie však udržování režimu nekončí - vyléčená osoba musí dodržovat bezpečnostní opatření po zbytek svého života. Zodpovědný přístup je klíčem k úplnému zotavení a dlouhé životnosti.

Ať už je možné pít alkohol při hepatitidě?

Pacient musí vědět, že alkohol s hepatitidou C způsobuje škodlivé účinky na tělo. Hlavní příčinou negativního dopadu je ethanolová složka, která se nachází ve všech alkoholických nápojích. Ovlivňuje jaterní buňky a v průběhu času se hepatocyty v játrech změní na pojivovou tkáň, a proto budou zbytečné pro normální fungování orgánu a odstranění škodlivých toxinů z těla.

Devastující účinek alkoholu a hepatitidy C na tělo

Abychom porozuměli následkům, ke kterým může dojít po požití alkoholu při virové nemoci, je nutné zvážit účinky těchto dvou patologií individuálně.

 • Strašným následkem po požití alkoholu je degenerace jaterních buněk do pojivové tkáně. Tento proces se nakonec stává nevratným a začíná se rozvíjet dostatečně rychle. Pokud nepřestanete pít alkohol, pak osoba má cirhózu.
 • Pokud pijete alkohol a hepatitidu C, může to vést k rakovině jater.

Není možné přesně říct, jaké množství alkoholických nápojů urychlí nezvratný proces v játrech. Ale samotná hepatitida C postupuje pomalu a může se táhnout po desetiletí. A aby nedošlo k žádnému zhoršení důsledků, je lepší opustit užívání škodlivých nápojů pro dobro.

Hlavní důsledky hepatitidy C na tělo jsou cirhóza a rakovina, kvůli přechodu viru na chronickou formu a jeho progresi bez řádné terapie.

Důsledky v tomto případě nebudou dlouho trvat na počkání, možná dokonce budou mít formu smrtícího výsledku.

Hlavní typy hepatitidy C

Taková nemoc má nevratný účinek na hlavní filtr těla - játra. A proto je třeba vědět, alespoň v úvodní formě, o tom, co představuje onemocnění, jako je hepatitida C.

 • První druh má virovou povahu a je přenášen z člověka na osobu přímo krví.
 • Druhý druh má toxickou povahu. Zde se míní, že virus se v těle vyvíjí na pozadí trvalého toxického účinku škodlivých látek na osobu. Tento druh je dále rozdělen na dva další poddruhy: alkoholické a léčebné. První poddruh se vyskytuje u lidí, kteří neustále zneužívají alkoholické nápoje, bez ohledu na to, jakou pevnost jsou. Všichni obsahují ethanol, s nímž játra bojují. V průběhu času se játra přestanou vyrovnávat s zpracováním ethanolu a poškození jater nastává s toxiny alkoholu a po celém organismu jako celku, což vede k nevratným účinkům na práci orgánů. Léčivý poddruh viru se začíná rozvíjet kvůli tomu, že pacient dlouhodobě konzumuje léky kvůli dlouhodobému onemocnění, například tuberkulóze. Lidé s onemocněním, jako je tuberkulóza, jsou náchylní k onemocnění, jako je hepatitida C, a k dalšímu výskytu jejích následků.

Všechny tyto typy viru mají spíše škodlivý účinek na lidské tělo, a proto je nutné chránit se před účinky hepatitidy udržováním zdravého životního stylu a odmítnutím konzumovat alkohol.

Jaká léčba může být zapotřebí?

Po diagnóze "virové hepatitidy C" by měl pacient začít léčbu. V takovém případě je nutné zcela vyloučit alkoholické nápoje z vaší stravy, aby nedošlo k vážným následkům.

Léčba této nemoci závisí na formě závažnosti a typu nemoci. V chronické formě musí pacient absolvovat průběh antivirové terapie (PVT). Harmonogram léčby bude předepsán jednotlivě pro každého pacienta.

Průběh antivirové terapie

V praxi léčby všech typů virových onemocnění po dlouhou dobu byly prokázány pozitivní výsledky přípravků HTV, jako je Ribavirin a interferon. Tyto dvě léky lze kombinovat a používat jako jediný komplex PVT. Je však nutné vědět, že každá HTP má své vlastní svědectví.

Odborník, který napíše průběh léčby, se řídí, jsou následující:

 • Pacienti by měli mít zákonný věk.
 • Pokud je v plazmě zjištěna pozitivní RNA viru.
 • Pozitivní potvrzení pacienta o průběhu PVT.
 • V chronických onemocněních, které projevují fibrózu.
 • Pokud pacient nemá kontraindikace léčby HTV.

Jakmile odborník zváží všechny výhody a nevýhody, je přiřazen individuální kurz CPT. Účel HTP znamená snížení virové aktivity, posílení imunity, pomoc při fungování jater. Celý komplex HTP je zaměřen na snížení následků hepatitidy.

Alkohol a hepatitidy C dohromady mají zničující dopad na hlavního filtru těla, díky čemuž je tělo není schopen fungovat v provozním režimu a v boji proti viru. Proto se další komplikace vznikají, což často vede k předčasné smrti.

Je možné pít alkohol pro lidi s hepatitidou C?

Hepatitida C a alkohol jsou neslučitelné. V posledních desetiletích vědci zřídili přímou vazbu mezi virovou hepatitidou C a patologickými jaterními chorobami vedoucími k cirhóze a karcinomu. Stejný účinek má na tento životně důležitý orgán a dlouhodobé užívání alkoholu, plné toxické hepatitidy. A spolu s těmito dvěma faktory se jejich vzájemné působení rozmnožuje, což vede k rychlému rozvoji onemocnění a smrti.

Účinky hepatitidy C na játra

Hepatitida C může dostat do akutní a chronické formy, příznaky v akutní fázi onemocnění, jsou prakticky nevyskytují, což často vede k přechodu do chronického stavu, který vyžaduje pozornost postiženého orgánu. Virus má destruktivní účinek na jaterní buňky, a hlavní úkol pacienta během tohoto období - vyrovnat se s nemocí pomocí antivirotik a obnovit oslabený imunitní systém.

V 1/3 pacientů hepatitidy C, postupuje nakonec vede k cirhóze - nevyléčitelné onemocnění způsobené ztrátou hepatocytů. Nicméně, když se odpovídající udržovací terapie prognózy onemocnění příznivé: v závislosti na stupni onemocnění jater, mohou pacienti žít s cirhózou od 3 do 10 let. farmakoterapie by měla být doplněna o přísnou dietu a mírné cvičení.

Léčba chronické hepatitidy se provádí v nemocnici s povinnými následnými testy po vypuštění. O perzistentní remisi onemocnění lze mluvit nejdříve pět let po léčbě hepatitidy C.

Vliv alkoholu na játra

onemocnění jater může být nejen virového původu, ale také v důsledku různých autoimunitních onemocnění, expozice toxickým látkám obsaženým v drogách a alkoholu. Jinými slovy, dokonce i zdraví lidé mohou onemocnět s hepatitidou, pití alkoholu často a ve velkém množství. Následky konzumace alkoholu u lidí s hepatitidou C, ještě závažnější:

 • i malé dávky alkoholu mají toxický účinek na játra;
 • dochází ke snížení imunity, což zhoršuje odolnost těla před onemocněním;
 • metabolismus je porušen kvůli nedostatku vitaminů a minerálů;
 • účinnost léčiv je snížena z důvodu neslučitelnosti s alkoholem;
 • duševní stav pacienta se prudce zhoršuje.

Játra jsou hlavním filtru v těle, očištění produkty jeho rozpadu alkoholu v krvi. Toxiny vznikající v důsledku toho, hit hepatocyty, aniž by nechali zotavit. Zároveň je zde kontinuální tvorba kolagenových vláken, což vede ke zvýšení jaterní tkáně tuhé. Tento proces je aktivován na pozadí snížené imunity a ztráty odolnosti lidského těla pacienta. Lidé, kteří pijí alkohol v nadměrném dávkách, jaterní buňky jsou postupně nahrazovány pojivové tkáně, což vede k tuku v játrech a zničení těla.

Vzhledem k výše uvedenému bude odpověď na otázku, zda je možné pít alkohol s hepatitidou C, negativní. I v malých dávkách alkohol pouze zhoršuje průběh nemoci, což vede k nevratným změnám v těle.

Kompatibilita a léčba alkoholu

Pro mnoho lidí se zákaz alkoholu stává skutečnou tragédií. Odkazují na doporučení zahraničních lékařů, kteří považují přijatelné malé dávky alkoholu (20 g etanolu pro ženy a 40 g pro muže). Podle jejich názoru denní konzumace 1-2 sklenic vína nebo 50-100 g silných destilátů nepoškodí tělo. Takže je možné pít alkohol při léčbě hepatitidy C? S tímto názorem kategoricky nesouhlasí s domácími lékaři, kteří tvrdí, že pro pacienta s hepatitidou C je alkohol velmi nebezpečný.

Bez poškození zdraví při léčbě onemocnění mohou pacienti:

 • různé bobule a ovocné kompoty;
 • ovocné nápoje;
 • šťávy;
 • čaj;
 • kefír;
 • kvass.

Buďte opatrní, když používáte nealkoholické pivo s hepatitidou C, protože tam je ještě malé množství alkoholu (asi 1%). Použití jakékoliv náhrady alkoholu může způsobit touhu vypít něco "silnějšího", což se přísně nedoporučuje.

První ze všech pacientů HCV se musí zaměřit na léčbu nemocí, které spočívá v tom, včasné léky a přísnou dietu (tabulka №5). Jednou za šest měsíců byste měli vyšetřit lékaře a provést kontrolní testy, abyste zjistili účinnost léčby. Je prováděn trvalý příjem prostředků posilujících imunitu a hepatoprotektory.

Lidé, kteří mají potíže s úplným odmítnutím alkoholu, se doporučuje vyhledat rakovinu od narcologa a podstoupit léčbu závislosti na alkoholu.

Existuje také otázka, jaký alkohol lze po léčbě hepatitidy C spotřebovat a v jakém množství. Hepatologové doporučují užívání alkoholu v malých množstvích nejdříve šest měsíců po ukončení léčby. A je možné pouze v nepřítomnosti fibrózy v jaterních buňkách. Pokud je k dispozici, je doporučeno úplné abstinenci od alkoholu v jakémkoliv množství, aby nedošlo ke spuštění rozvoje alkoholické hepatitidy a cirhózy.

Terapeutická strava, mírné cvičení a nedostatek stresu pomohou játru zvládnout onemocnění a obnovit produkci hepatocytů. Aby se zabránilo negativním účinkům nemoci, což vede k předčasné smrti v produktivním věku, by měly být zcela vzdát alkoholu a špatné návyky a soustředit se na správnou léčbou.

Je možné pít alkohol s hepatitidou C?

Hepatitida C a alkohol jsou nebezpečné kombinace, které velmi negativně ovlivňují játra. Charakteristickým rysem obou je silný destruktivní účinek působící na tento orgán. V souladu s tím se při hromadění narůstá úroveň dopadu a získá se obrovský dopad.

Vliv viru na játra

Hepatitida je rozdělena do různých typů v závislosti na stupni projevů a původu.

Toxická hepatitida je často důsledkem poškození jater a oslabení způsobeného alkoholismem nebo dlouhodobým příjmem jiných jedovatých látek.

Po kontaktu s pacientem lze získat virovou hepatitidu a její vliv na tělo se liší v závislosti na stupni manifestace.

V chronické formě postupně vylučuje játra, která je z vnější strany poškozena, ale nadále plní své funkce. Jakákoli silná zátěž pro ni v tomto stavu je fatální - zejména alkohol, který je sám o sobě jednou z nejnebezpečnějších věcí.

Akutní forma hepatitidy způsobuje rychlou destrukci jaterních buněk. Pokud se to shoduje s použitím alkoholu, proces se může stát nezvratným.

Jakákoli hepatitida způsobuje následující změny struktury jater a sousedních žil:

 1. Výměna pracovních tkání s pojivem (fibróza).
 2. Postupná destrukce pracovních buněk (cirhóza).
 3. Křečové žíly střevních a jícnových žil.

Je doprovázeno žloutnutím kůže, bolestem v pravém horním kvadrantu, silným otokem nohou, zvětšením břicha.

Vliv alkoholu na játra

Samotný alkohol může vyvolat cirhózu jater dokonce i v absolutně zdravé osobě. Kromě toho alkoholismus vede k výskytu toxické hepatitidy.

Účinky alkoholu na játra vypadají takto:

 • rozvoj cirhózy a souvisejících onemocnění, jako je hepatitida;
 • zničení schopnosti pečene adekvátně eliminovat toxické látky z potravy a jejich stažení z těla.

Nepríjemným rysem alkoholu je jeho schopnost množit a zhoršit dopad jakýchkoli vnějších faktorů. Nemoci, jiné toxické látky, mechanická poškození - v kombinaci s alkoholem to všechno vážně postihuje játra.

V případě, že máte problémy s odmítnutím alkoholu, musíte jít na narkotickou kliniku, i když se pacient dlouhodobě vyhýbá. Už je to o jeho životě, a pokud se odmítnutí alkoholických látek neobjeví, pak více než to, co doktoři dokáží dělat - je delší udržení jater v pracovním stavu. Ale dříve nebo později bude nutně odmítnout, zda ji přinutit bojovat současně jak s hepatitidou, tak s vlivem alkoholu.

Pití alkoholu s hepatitidou

Na otázku, jaký druh alkoholu můžete pít s hepatitidou, je odpověď velmi jednoduchá: ne. Jakýkoliv alkohol, i ten nejlehčí, zvýší dopad tohoto onemocnění na tento orgán a jeho zničení bude mnohokrát urychleno.

Pacienti se během léčby hepatitidy často ptají svých lékařů, zda je možné konzumovat alkohol v minimálních dávkách. Odpověď je v tomto případě také negativní. Za přítomnosti takového onemocnění, jako je hepatitida, ovlivní stav těla jakékoliv malé věci - dokonce i koňak v kávě.

Nemůžete pít víno, pivo a nic, co je obvykle považováno za neškodné. Včetně by měly být opuštěné a lidové prostředky, často používat různé tinktury, bez ohledu na to, jak dobrý výsledek oni dali předtím.

Dokonce i malé procento alkoholu, které se dostalo do těla, může vést k smrtelným důsledkům, bude téměř nemožné je zbavit.

Hepatitida C a pivo

Mnozí lidé, kteří se dozvěděli, že nemohou pít alkohol kvůli hepatitidě, přecházejí na nealkoholické pivo. To je opravdu neškodná volba - ale je lepší ji opustit.

Hlavním prvkem, který slouží ke zničení jater a vzniku fibrotických a cirhózních procesů, je alkohol. V přítomnosti viru hepatitidy v těle je to nebezpečné v jakémkoliv množství a nealkoholické pivo může obsahovat až 0,5%.

V některých případech může být přijatelné domácí pivo, které je infekční bez použití alkoholových přísad, ale i po vytvrzení hepatitidy by nemělo překročit 200 ml / 1 příjmu. Pít to každý den je absolutně nestojí za to - bude to vhodné jen pro vzácné slavnostní příležitosti. Totéž platí pro ostatní nápoje, které obsahují malé množství alkoholu, například víno. U těchto pacientů se doporučuje snížit dávku na 100 ml / 1 příjmu.

Použijte po léčbě

Problémem je také to, že virus hepatitidy nemůže být zcela vyléčen. Vše, co lze udělat, je zastavit šíření této nemoci, "uklidnit" ji, takže nebezpečí zůstává. Lékaři se s tímto úkolem celkem vyrovnají, pokud se nebudou muset potýkat s pitím pacienta nebo pacienta. V tomto případě je situace mnohem komplikovanější a dokonce se může stát nerozpoznatelným.

U pacientů s chronickou hepatitidou je alkohol po léčbě stále zakázán: je to nejkratší způsob, jak způsobit akutní záchvat choroby a dokonce i smrt. Dokonce i mladí a jinak zdraví lidé jsou obtížně tolerovat takovou kombinaci.

Pokud se jednalo o problém s toxickou hepatitidou, podařilo se mu vyhrát tím, že odmítá pít alkohol, kouřit a pozorovat nutnou stravu, což snižuje zátěž játr - v tomto případě je obzvláště důležité, aby tělo neobnovovalo znovu jedovaté látky. V případě opakovaného použití se mohou stát začátkem nových procesů v játrech, ničí je a nakonec vedou k vzniku cirhózy. Existuje šance, že podruhé zpomalit nebo zastavit onemocnění nebude úspěšné.

Odmítnutí alkoholu bude mít také vliv na některé vlastnosti domácnosti: například budete muset přestat nejen pití, ale také přidávat k jídlu nebo kávu. Optimální výživa po hepatitidě B je tabulka č. 5. Obsahuje následující:

 • vařené a vařené nízkotučné maso a ryby;
 • zelenina a ovoce, ne příliš kyselá a příliš sladká, ale má hodně vlákniny;
 • mléčné výrobky;
 • obiloviny a obiloviny kromě krupice.

S jaterními chorobami jsou sladkosti, mastné, smažené, pikantní, luštěniny a houby přímou cestou ke zhoršení těla.

Video

Mohu pít alkohol při léčbě hepatitidy C?


Související Články Hepatitida