Genotypy hepatitidy C

Share Tweet Pin it

Každý rok se v roce 1989 objevil virus hepatitidy C, který na naší planetě přináší životy milionů lidí. Dnes je tento extrémně zákeřný a nebezpečný virus srovnán s onemocněními jako AIDS, syfilis a rakovina. Přestože moderní medicína dosáhla značného pokroku ve studiu viru, jeho etymologie a cesty, vakcína proti hepatitidě C, k dnešnímu dni, a nebyl vyvinut a léčba tohoto onemocnění je velmi obtížné a nákladné.

Příčinným činitelem jedné z nejhorších onemocnění na světě je virus HCV, který se vyznačuje vysokou variabilitou a schopností mutace. Málokdo ví, že příčinou HCV je celý komplex virů, které jsou klasifikovány podle různých znaků.

Navzdory tomu, že v moderní medicíně bylo objeveno 11 genotypů hepatitidy C, Světová zdravotnická organizace uznává pouze 6 hlavních kmenů.

Jaké jsou genotypy viru hepatitidy C?

Genotypy jsou typy virů, které se v řadě genů liší. Mohou mít své podtypy (kvazi-typy), které kvůli jejich nestabilnímu genetickému materiálu neustále mutují a mutují.

Genotypy hepatitidy C jsou podmíněně označeny čísly od 1 do 6, jsou nerovnoměrně rozloženy po celém světě a mají velký počet podtypů.

Podle statistik získaných WHO z celého světa byly genotypy 1-3 zaznamenány ve všech koutcích naší planety, zatímco genotyp 4 byl nejvíce převládající v Severní Americe a genotyp 6 v Jižní Africe.

Je zajímavé, že v posledních letech došlo k trendu ke zvýšení úrovně genotypu 2 ak poklesu hladiny kvazi-typu 1c.

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

Přibližně 9% případů v krvi u pacientů s diagnózou více než jednoho typu viru HCV. V tomto případě mluví o smíšené genotype hepatitidy C.

Genotyp 1

Genotyp 1 má podtypy a, b, c. Objevuje se po celém světě, ale především v zemích bývalého Sovětského svazu.

V Rusku, na Ukrajině av Bělorusku se podtypy 1a a 1b staly nejrozšířenějšími.

Ze všech poddruhů je 1b nejnebezpečnější, protože v 90% případů přechází do chronické formy, která ohrožuje četné komplikace.

Jak dokazuje lékařská praxe, téměř jediným účinným způsobem léčby je užívání interferonu s ribavirinem. Podle statistických údajů účinnost tohoto režimu umožňuje dosažení pozitivního výsledku v 50% případů. Doba léčby kvazi-typů 1a a 1b je nejméně 48 týdnů.

Úspěch terapie závisí na těchto faktorech:

 • Doba trvání choroby. U pacientů, kteří mají lék na předpis již více než pět let, je výhled zklamáním. V tomto případě je léčba drog velmi obtížná a jeho trvání se výrazně zvyšuje.
 • Množství viru v krvi. Čím menší je virální zátěž lidského těla, tím lépe je terapie.
 • Dodržování správného způsobu života. Zanechání alkoholu a jiných špatných návyků, stejně jako dodržování správné výživy a stravy výrazně zvyšují šance na zotavení.

Genotyp 2

Má podtypy a, b, c. To se šíří po celém světě, ale na rozdíl od jiných genotypů je mnohem méně obyčejné, charakterizované nízkou virovou zátěží a pomalým průběhem zánětlivého procesu. V případě diagnózy genotypu 2 hepatitidy C se objevují extrémně zřídka komplikace a obnovení se vyskytuje v 90% případů. To je důvod, proč se často nazývá "šetří".

Léčba se provádí za použití kombinace interferonu a ribavirinu. Také účinnost léčby je pozorována při použití přímých antivirových léků - Sofosbuvira, Daklatasvira, Ladipasvira.

Genotyp 3

Má podtypy a a b. To se nachází po celém světě, ale je nejvíce převládající na území zemí bývalého SSSR. Tam je také mnoho případů infekce v Austrálii a jižní Asii.

Hepatitida C genotypu 3 může být léčena antivirovými léky nové generace. Studie ukazují, že nejúčinnější je použití riboflavinu v kombinaci s interferonem. Vědci také poznamenávají, že kvazi-typ 3a je léčen léky, jako jsou Vero-Ribavirin a Inter.

Pokud není genotyp 3 hepatitidy C léčen, mohou se jednat o nebezpečné komplikace. Nejdříve mluvíme o takových komplikacích:

 • Fibróza jater. Podle výzkumných údajů švýcarských vědců je fibróza jater nejčastěji pozorována u pacientů s hepatitidou s kvazitým typem 3a. A ačkoli dosud neexistují žádné léky, s nimiž byste mohli tuto chorobu zcela porazit, včasná léčba patologických procesů v játrech může být pozastavena po mnoho let.
 • Steatóza. Bylo zjištěno, že u pacientů s virovou hepatitidou C s genotypem 3 se u 70% případů vyskytuje steatóza.

Genotypy 4, 5, 6

Genotyp 4 má největší počet kvazysých typů (a, b, c, d, e, f, h, i, j) a nejčastěji se vyskytuje v severní Africe, zejména v Egyptě. Pátý a šestý genotyp má pouze jeden kvazi-typ-5a a 6a. Současně, jestliže 5a převažuje převážně v Jižní Africe, pak 6a převládá v Asii.

Genotypy 4, 5, 6 jsou špatně pochopeny, ale je známo, že infekce nastává skrze krev nebo během nechráněného sexuálního styku.

Proč je nutné určit genotyp?

Stanovení genotypu (genotypizace) je jedním z nejdůležitějších testů používaných k diagnostice hepatitidy C.

Hlavní úkoly genotypizace jsou:

 • stanovení léčebného režimu, výběr léků, jejich dávkování;
 • předpovídající průběh onemocnění a účinnost zvolené terapie;
 • předvídat trvání léčby.

Moderní lékařské technologie umožňují s maximální přesností stanovit genotyp hepatitidy C. Za tímto účelem se používají výsledky studií krve a plazmy.

Nejefektivnější metody genotypizace hepatitidy C při studiu krevních a plazmatických pacientů jsou:

 • přímé sekvenování;
 • polymerázová řetězová reakce;
 • reverzní hybridizaci se sondami na membráně.

Mnoho pacientů se ptá, kde předat analýzu genotypu hepatitidy C. Pokud je to otázka společných genotypů 1-3, dnes takové studie provádí téměř všechny místní laboratoře (Invitro atd.). Pokud nebyl genotyp HCV rozpoznán a je nutné dodatečně darovat krev specifickým kmenům 4-6, studie se provádějí ve specializovaných centrech ve velkých městech.

Léčba hepatitidy C s indickými léky

Na počátku XXI století. medicína učinil zásadní průlom v léčbě hepatitidy C byly zjištěny nové analogy antivirotik - indických generických léků, které mají přímý vliv na virus HCV a přispívají k celkovému zotavení z hepatitidy C téměř všechny genotypy. Mezi takové léky - MayXen, SoviKen, Virso, Lediphos, Hepsinat-LP, Nadtak.

Převážná část hodnocení indických drog je pozitivní. To je to, co píší na fórech na internetu.

Definice genotypu hepatitidy C je tedy nezbytným opatřením při léčbě hepatitidy C, protože závisí na výsledcích genotypizace, které určují volbu metod terapie, její trvání a výsledek.

Popis genotypů hepatitidy C

Dosud nebyla vyvinuta vakcína proti hepatitidě C. Poruchy v imunologii jsou způsobeny variabilitou viru, stejně jako rozmanitostí genomu (genotyp). Od počátku studie této choroby, kdy se věřilo, že v přírodě cirkuluje pouze jeden genotyp hepatitidy C, bylo již identifikováno šest odrůd. Jedná se o takzvané velké skupiny. Existují také malé podtypy. Existuje více než 100 takových skupin.

Druhy a podtypy

Velké množství odrůd viru je způsobeno skutečností, že nemá mechanismus pro "obnovu rezerv" genetických informací. Když se násobí v nosiči dědičných informací - mutace ribonukleové kyseliny (RNA) se hromadí.

Částice viru, které reagují na lidskou imunitu, se také liší.

Stačí stačit jednu malou mutaci, takže protilátky přestanou působit na změněný virus.

Segment RNA, který určuje vzhled nového genotypu, již byl objeven a nazývá se NS5. Pokud vykazuje méně než 35% rozdíl, pak je tento druh viru definován jako podtyp.

Virové genotypy jsou označeny arabskými číslicemi v pořadí jejich detekce: HCV 1 - 6. To je, jak moc bylo možné odhalit velké odrůdy od roku 2006.

Chcete-li získat podtypy na číslici, přidejte latinské písmeno: 1a, 1b a tak dále. Pro evropské euroasijský převládajícím genotypem 1 viru hepatitidy C (≈80%), 2 (≈4,5%), 3 (≈12%). Mezi podtypy na stejném území jsou běžné následující:

Kombinace jsou možné: HCV 1a + 2b, HCV 2a + 1a a další varianty.

Každý z nich se v konstrukci komponentů liší, takže mají různé účinky na lidské tělo. Schopnost reagovat je také odlišná.

Klinické vlastnosti

Společná pro všechny varianty hepatitidy C je sklon k chronickému toku bez vnějších projevů až do určité fáze. Často se objevují první příznaky ve fázi cirhózy, primární rakoviny jater a selhání jater.

Řada viru hepatitidy C ovlivňuje:

 • virionová násobitelnost;
 • masivní úmrtí jaterních buněk;
 • citlivost na léčbu;
 • stav imunitního systému těla;
 • průběhu onemocnění.

Chcete-li zjistit, co je genotyp HCV je nejnebezpečnější, řada klinických studií, která zjistila, že sklon k chronickým průběhem vyšší HCV 1b subtypu a je až 90% všech infekcí.

Genotypy HCV 2 a 3 jsou přibližně 50-67% omezeny na akutní období infekce s obnovením.

Bylo zjištěno, že u mužů je pravděpodobnější, že nakazí HCV 3. Tento genotyp způsobuje závažnější průběh onemocnění. Je charakterizována vysokou koncentrací viru v krvi (virové zátěže). Indikátory funkce jater - AST a ALT - podstupují zřetelné změny, případy akutní jaterní insuficience jsou možné.

Prevalence a přenosové cesty

Ženy pravděpodobně dostanou HCV 1b. Vysvětlete, že to může být velké množství chronických pacientů a přenos viru prostřednictvím pohlavního styku.

Je zajímavé, že studie přenosových cest odhalila prevalenci genotypu 3 u injekčních uživatelů drog. Časté epizody dvojité infekce. Z nich je 48% kombinací HCV 1b a HCV 3a podtypů. Taková data ukazují, že dráha sexuálního přenosu (1b) a parenterální cesta (3a) začínají hrát roli při šíření infekce. Přestože injekční cesta byla na počátku infekce ohromnou výhodou a riziková skupina byla omezena na narkomany.

Tyto výsledky nejsou překvapivé, pokud si uvědomíme, že genotyp 1 obvykle způsobuje chronické nemoci a jejích nosičů hodně z tohoto důvodu, a genotyp 3 distribuován mezi uživateli drog, a je vysoce nakažlivá.

Vliv na imunitu

Popis genotypů hepatitidy C by byl neúplný, aniž by studoval jeho vliv na lidský imunitní systém. Chronický průběh onemocnění je rozšířený, protože virus může změnit malou část své RNA (tzv. Hypervariabilní oblast E2).

To odpovídá většině mutací, které zajišťují únik patogenu z imunity.

Existuje ještě jedna pravidelnost, která ovlivňuje průběh onemocnění.

Během aktivní růstové fáze se množství buněk pomocných lymfocytů snižuje v těle nosiče. Tyto buňky hrají vedoucí úlohu při aktivaci imunitní odpovědi.

Je zajímavé, že jsou také cílem viru lidské imunodeficience (HIV).

Místo toho tělo zvyšuje počet dalších buněk, které mají cytotoxický účinek. Pod jejich vlivem umírají infikované hepatocyty, což způsobuje projevy vlastní hepatitidy (žloutenka, tmavá moč, lehké výkaly, fibróza jater a jeho nedostatečnost).

Stejné buňky jsou odpovědné za běžné projevy zánětlivé reakce, které se vyskytují ve všeobecné analýze krve v aktivní fázi onemocnění. Genotypy se liší v různé činnosti virů, což ovlivňuje závažnost všeobecných projevů a průběh onemocnění jako celku.

Pokud se v krvi nachází hepatitida C, jejíž genotypy jsou definovány jako smíšené (více než jeden), imunitní poruchy jsou výraznější. V tomto případě je shrnut účinek patogenu.

Existuje tedy situace, kdy poškození jater z viru samotného je mnohem nižší než dopad jeho vlastního imunitního systému, zmatený. To je také důležitý faktor v procesu.

Citlivost na léčbu

Pro určení genotypu hepatitidy C se používá nákladná metoda polymerázové řetězové reakce (PCR). Výsledky studie ukazují nejpravděpodobnější prognózu onemocnění, jsou také vzaty v úvahu při předepisování léčby.

Takže interferony účinněji působí na genotyp 3. Kombinace s antivirovými léky pomůže se smíšeným typem infekce a imunostimulanty mohou sloužit jako dobrá alternativa pro jiné genotypy, které jsou rezistentní vůči jiným způsobům léčby.

Stále si myslíte, že je těžké vyléčit hepatitidu C?

Soudě podle skutečnosti, že nyní čtete tyto řádky - vítězství v boji proti onemocnění jater není na vaší straně. A už jste přemýšleli o terapii interferonem? Je to pochopitelné, protože hepatitida C je velmi vážnou chorobou, protože správné fungování jater je zárukou zdraví a pohody. Nevolnost a zvracení, nažloutlý nebo šedivý tón pleti, hořkost v ústech, ztmavnutí moči a průjem. Všechny tyto příznaky nejsou známy.

Ale možná je správnější zacházet nikoliv důsledkem, ale důvodem? Pro léčbu doporučujeme používat moderní ruské léky - sophosbuvir a daklatasvir. Přečtěte si více >>

Hlavní genotypy a podtypy viru hepatitidy C

Toto onemocnění se často označuje jako "láskyplný vrah" a diagnóza znějící lékařem se stává šokem pro většinu pacientů. Faktem je, že ve většině případů onemocnění bez povšimnutí pro osoby bez příznaků, často našel náhodou, zpravidla pouze tehdy, pokud se mu nepodaří způsobit nenapravitelné škody na těle.

Infekce je přenášena krví, a to i prostřednictvím pohlaví, tolik lidí si myslí, že hepatitida C je spousta drogově závislých a prostitutek. Mezi těmito kategoriemi je spousta nemocných a skrytých nosičů, ale virus nemá selektivitu a postihuje všechny ty, kteří jsou v rizikové zóně. A můžete se infikovat různými způsoby, jak se objeví krev.

Příčiny a příznaky hepatitidy C

Hepatitida C je závažná a nebezpečná forma virové hepatitidy

Nebezpečí viru je jeho nestabilita. On je neustále v procesu mutace, takže samotné tělo nemůže vyvinout imunitu k tomu, a vědci - produkovat účinnou vakcínu. Existují však údaje, že asi u 15% všech případů infekce se tělo stále dokáže potlačit samotný virus a vypořádat se s tímto onemocněním.

Zbytek nemocných však riskuje cirhózu jater nebo dokonce rakovinové poškození tohoto životně důležitého orgánu v důsledku dlouhodobé expozice viru.

Vyvolá vývoj flavivirusů s hepatitidou C. Jsou nestabilní mimo lidské tělo, v prostředí, jsou náchylní k neustálým změnám, mutacím. V těle, virus může být velmi rozmanité inkubační doba, která se měří pomocí různého počtu dní - od 20 do 140. Toto závisí na mnoha parametrech a faktorů, včetně zdravotního stavu, pevnost imunita věku. Nejdůležitějším nebezpečím tohoto onemocnění je nestabilita viru, která neumožňuje získání univerzální vakcíny, stejně jako extrémní složitost úplné likvidace.

Při příznivé kombinaci okolností je procento obnovy 70-80%, ale existuje vysoké riziko degenerace do cirhózy a dokonce i rakoviny jater.

Ačkoli hlavní příčinou onemocnění je vniknutí viru do krve, může se to stát různými způsoby:

 • Krevní transfúze. To je nejběžnější metoda.
 • Injekce s nesterilní nebo běžnou injekční stříkačkou se v převážné většině případů vyskytuje v prostředí drogových závislých, když jsou narazí několik závislých.
 • Nedostatečná sterilizace nástrojů v lékařských zařízeních, zejména ve stomatologii.
 • Absence nebo špatná kvalita sterilizace manikúry a pedikúru v salonech.
 • Nechráněný sex, včetně homosexuála.
 • Během těhotenství. Dítě může být infikováno nemocnou matkou nebo během porodu.
 • Body-modifikace různých typů, včetně piercing a tetování.

Nejčastěji se onemocnění projevuje jako běžné příznaky, které nelze připsat pouze hepatitidě. Stěžuje si na celkovou slabostí, nepohodlí a bolest v pravém horním kvadrantu, nechutenství, které někdy dosahuje nechuť k jídlu, nevolnost, průjem, ztráta hmotnosti, někdy jako kritických ukazatelích. Častěji než ostatní diagnostika odhaluje 1, 2 a 3 genotypy viru hepatitidy C.

Diagnostika

PCR analýza umožňuje identifikaci onemocnění v raném stadiu

Symptomy a vnější příznaky onemocnění nemají charakteristické rysy, které mohou okamžitě říci, co je nemocný.

Za účelem odhalení skutečné povahy onemocnění a určení stávajících genotypů viru hepatitidy C se pacientka odvolává na následující vyšetření a testy:

 1. Ultrazvuková diagnostika. Displej může být viditelné změny jizva jaterní vyplývající z hepatitidy, jakož i charakteristiku pro to, steatóza - inkluze tukových buněk v tělní tkáně.
 2. Krevní test. Provádí se na protilátkách proti viru a na izolaci RNA viru.

Hlavní technikou pro detekci viru je enzymově spojená immunosorbentní analýza v pevné fázi. Protilátky proti viru mohou být detekovány k pacientově krvi po dlouhou dobu po zotavení, ale během tohoto období již není přítomna jeho RNA, protože samotný virus byl ztracen.

Hlavní typy a podtypy genotypů viru hepatitidy C

Vzhledem k tomu, že virus hepatitidy C je velmi mutagenní, existuje mnoho druhů ní, které se nazývají genotypů hepatitidy C. Celkem v současné době registrováno své 11. Každý z nich má podtypy, které se označují písmeny abecedy:

Detekce genotypu viru je důležitá pro správný výběr a podávání léků.

Jaký je rozdíl mezi genotypy 1, 2 a 3?

Genotyp je důležitý při určování metody a průběhu léčby

Genotypy viru hepatitidy C se navzájem liší. Častěji než jiní, vyskytující se 1b obvykle vstupuje do lidského těla během transfuze. Tento genotyp je běžný v Rusku spolu s typem 4 viru. Drogy závislí mají častěji 3a a 10% pacientů má současně dva genotypy viru - 1b a 3a.

Genotyp 1b reaguje špatně na léčbu, ale správnou volbou činidel je odpověď těla 51%. První genotyp také ovlivňuje trvání léčby. To je obvykle 48 týdnů, a ve vážných případech - až 72 nebo více týdnů.

Pro srovnání: genotypy 2 a 3 vyžadují léčbu 24 týdnů a míra odpovědi na léčbu dosahuje 80%. Existují také rozdíly v počtu užívaných drog. U genotypu 2 a 3 se používá 800 mg ribavirinu denně a u genotypu 1 by měla být dávka vypočítána v závislosti na hmotnosti pacienta. Steatóza, tj. Zvýšené množství tuku v játrech, je charakteristická a vyjádřeno pomocí genotypu 3 hepatitidy C.

Šíření genotypů

Rozložením charakteristických podtypů je jasné, jak virus postihoval určité skupiny obyvatelstva. Její vývoj trval několik tisíciletí a v oblastech distribuce je možné sledovat migraci některých lidských mase:

 • 1a - Austrálie, Severní a Jižní Amerika.
 • 1b - Evropa, Asie.
 • 2a - Čína, Japonsko.
 • 2b - Severní Evropa, Spojené státy americké.
 • 2c - jižní a západní Evropa.
 • 3a - Evropa, Austrálie, Jižní Asie.
 • 4a - Egypt.
 • 4c - střední Afrika.
 • 5a - Jižní Afrika.
 • 6a - Hongkong, Macao, Vietnam.
 • 7a, 7b - Thajsko.
 • 8a, 8b, 9a - Vietnam.
 • 10a, 11a - Indonésie.

Více informací o hepatitidě C naleznete ve videu:

Pro evropské země je běžná distribuce virů následující: 1b, 3a, 2a, 2b. Detekce genotypu viru je velmi důležitá a nezbytná pro správný výběr účinné léčby onemocnění.

Smíšené genotypy

Předpokládá se, že tělo jednoho člověka mohou být různé genotypy viru hepatitidy C I když toto tvrzení je málo listinné důkazy, ačkoli většina učenců se kloní k názoru, že jedna osoba může být napadena několika genotypů, například, 1b a 3a. Identifikace je velmi důležitá, neboť ovlivňuje výběr léčby a její účinnost.

Vlastnosti léčby

Léčba závisí na stavu jater a povaze onemocnění

Vakcíny z viru neexistují a léčba je dlouhá (celoživotní) a spíše komplikovaná. Dobrý efekt poskytuje pouze integrovaný přístup, který zahrnuje individuální výběr několika léků lékařem, přísnou stravu a správný způsob života.

Pacienti s hepatitidou C by se měli vzdát škodlivých návyků, zejména při užívání alkoholických nápojů a kouření. Dávkování a omamné s nekontrolovanou příjem vede k progresi onemocnění rychlé, stejně jako pokusy o sebe, pouze neověřené „domácích“ lidových prostředků.

Při léčbě jater podporují speciální léky - hepatoprotektory. S příchodem specifických antivirových činidel, jako je Telaprevir nebo Bocepprivir, míra návratnosti v této vážné a nejnebezpečnější nemoci dosáhla 70-80%.

Pro pacienty s hepatitidou C je nesmírně důležité dodržovat dostatečně přísnou dietu.

Obsahuje dostatek pitné čisté vody za účelem odstranění toxinů - alespoň 1,5-2 litry denně frakční jídlo - 5-6 krát denně, kompletní odmítnutí mastné, smažené, uzené, kořeněná, fast food. By měly být z jejich jídelníčku tučné ryby jídel a masa, hustých polévek a bohaté, výživné polévky, různé koření a bylin, kakaa a šťovík v jakýchkoliv vyloučeny.

Doporučuje se věnovat zvýšenou pozornost výživě, aby se pokusili vyrovnat jejich nabídku, nemám hlad a ne přejídat, jak jíst méně sladkostí, raději čerstvé ovoce a zeleninu, stejně jako používat rostlinné bílkoviny ve formě luštěnin, pravidelně přidávat do svých dietních ořechy v přiměřeném množství.

Vzhledem k tomu, alkohol ničí játra, využít ji v nějakém druhu, dokonce i slabý av koktejly, pivo, může způsobit nenapravitelné škody na zdraví pacienta a zhoršují průběh onemocnění. Při pití pacientů s hepatitidou C je mnohem pravděpodobnější výskyt cirhózy ve velmi těžkých formách a je také možné vznik maligních nádorů. Při léčbě hepatitidy C je čas hledat lékařskou pomoc nejdůležitější. Čím dříve se léčba zahájí, tím lépe se výsledky dosáhnou, protože onemocnění nebude mít čas způsobit vážné poškození jater.

Nalezli jste chybu? Vyberte jej a stiskněte Ctrl + Enter, nás informovat.

Hepatitida C genotyp 1b - co to znamená a jak funguje léčba?

Virus hepatitidy C není bez důvodu nazývaný "jemným vrahem". Jeho nebezpečí je nejen to, že příznaky nemoci objevují velmi pozdě, pokud k němu došlo nevratné změny v játrech, ale také v různorodosti genotypů, z nichž nejnebezpečnější jsou považovány za hepatitis C genotypu 1 b.

Patogen - virus obsahující RNA byl objeven relativně nedávno (v roce 1989), takže vytvoření účinné vakcíny stále není možné. Genotyp 1b je považován za nejvíce odolný vůči léčbě. Nyní pečlivě studujeme všechny možné varianty genotypu viru a hledáme optimální režim léčby.

Hepatitida C genotypu 1b - funkce

Tento typ viru se nazývá "japonský", jelikož je nejčastěji detekován v zemích jihovýchodní Asie, Japonska, Číny, Tchaj-wanu a také na Dálném východě Ruska. V rizikové skupině pro infekci virem jsou často turisté, kteří mají odpočinek v populárních letoviscích Thajska.

Hepatitida C genotypem 1b - hemokontaktní infekce. To znamená, že metoda infekce je stejná jako u jiných typů hepatitidy - v kontaktu s krví nebo jinými biologickými tekutinami infikované osoby. Infekce virem může nastat, pokud nejsou hygienické normy pozorovány během lékařských manipulací (injekce, krevní transfúze), během zubních nebo kosmetických procedur.

Jestliže se během manikúra, piercing, tetování, nebo při léčení poškození kůže dochází k zubu nebo sliznic, virus může snadno proniknout do krve a rozšíří v těle a volně.

Proto v lékařských, zubních a kosmetických institucích existují pravidla pro zpracování nástrojů a práci s biologickými tekutinami pacientů. Existují však i jiné způsoby, jak infikovat nebezpečný virus, který je obtížně kontrolovatelný. Jedná se o sexuální způsob přenosu, infekce dětí z nemocné matky během porodu a laktace a šíření viru mezi závislými s použitím běžných injekčních stříkaček.

Jedná se o běžné způsoby infekce, charakteristické pro všechny druhy virové hepatitidy C. Je třeba poznamenat, že zdrojem infekce mohou být pouze biologické tekutiny nemocné osoby. Virus se nachází v krvi, spermatu, vaginálním sekretu, mateřském mléce. Pokud může být ve slinách obsažena velmi velká virová zátěž, ale ve většině případů to není zaznamenáno.

Vlastnosti "japonské" hepatitidy C

Genotyp 1 b se liší od ostatních odrůd hepatitidy C s následujícími charakteristikami:

 • Častěji se vyskytuje u pacientů, kteří byli transfúzní krví a jejími složkami. Podle statistických údajů bylo přesně z tohoto důvodu infikováno až 80% pacientů.
 • Tento typ hepatitidy C se obtížně léčí, vyžaduje delší průběh terapie a vykazuje tendenci k následným relapsům.
 • Klinický obraz onemocnění se liší výrazným asthenovegetativním syndromem, který se projevuje jako nemotivovaná slabost, ospalost, chronická únava.
 • Genotyp 1b významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny jater (hepatocelulární karcinom).

Symptomatologie

Genotyp 1b viru hepatitidy C je charakterizován dlouhou dobou přepravy a asymptomatickým průběhem. Může to trvat až 10 let nebo více. Do konce tohoto období se začínají rozvíjet poruchy spánku, únava a slabost, které nejsou specifickými příznaky. Pacient je často může považovat za výsledek tvrdé práce nebo změn souvisejících s věkem, neboť tento typ viru se často vyskytuje v krvi pacientů starších 40 let.

Příznaky poškození jater se obvykle objevují několik let po infekci, a jsou doprovázeny prudkým poklesem výkonu, a to zejména v průběhu cvičení, výskyt bolestí v pravém boku, přetrvávající horečka, snížená chuť k jídlu. Žloutený syndrom není typický, nejčastěji jediným projevem poškození jater je svědění. Změna barvy kůže, moči a výkalů je nevýznamná.

Poté, co se první příznaky objevují velmi rychle projeví příznaky cirhóza - bolest v pravém horním kvadrantu, vzhled rozšířené žilky na obličeji kůže, krku a hrudi, hromadění tekutiny v břišní dutině břišní a zvýšení v důsledku tohoto vývoje vyčerpání. Časté komplikace cirhózy - krvácení různých lokalizací. Nebezpečný rysem tohoto typu viru, který příznaky rozvíjet rychle, dlouhá doba je vysoká virová nálož v krvi navzdory léčbě, takže pravděpodobnost úmrtí.

Ve svém vývoji hepatitida C, způsobená genotypem 1 b, prochází několika cykly:
 1. Akutní infekční fázi může být doprovázena výraznými příznaky, které vznikají v reakci na zánět tkáně jater. Častěji je klinický obraz vyjádřen vymazanými příznaky a projevuje se pouze asthenovegetativním syndromem. Toto období trvá až 6 měsíců a může skončit se samovolným uzdravením (30%), nebo jít do chronické fáze.
 2. Nosná fáze nastává bez příznaků. Během tohoto cyklu může virus stále opustit tělo a samovolně se uzdraví. V opačném případě virus představuje hrozbu pro zdravé lidi. Tato fáze onemocnění trvá od šesti měsíců do několika let.
 3. Latentní fáze. Během tohoto období pacient nemá podezření, že je nemocný, protože nejsou žádné příznaky onemocnění. Mezitím virus postupně ničí játra a po určitém čase se proces stává nevratným.
 4. Fáze výskytu onemocnění začíná několik měsíců nebo roků po infekci a je doprovázena charakteristickými příznaky způsobenými závažným poškozením jater.
Diagnostika

Hlavní metodou pro diagnostiku tohoto onemocnění je detekce RNA viru hepatitidy C genotypem 1 b v krvi pacienta. Za tímto účelem se provádí kvalitativní a kvantitativní analýza PCR. Kvalitativní analýza potvrzuje přítomnost nebo nepřítomnost viru a má velmi vysokou citlivost, kvantitativní analýzu - určuje úroveň virové zátěže, tj. počet virových těl v krvi. Jeho citlivost je nižší, takže negativní výsledek vyžaduje potvrzení ve formě kvalitativní analýzy.

Pro objasnění stavu vnitřních orgánů a určení rozsahu jejich poškození se používá biochemická analýza krve, imunotestová analýza, ultrazvuk abdominální dutiny a jaterní biopsie. Všechny tyto studie se provádějí s určitou periodicitou, která umožňuje sledovat dynamiku onemocnění a účinnost léčby. Četnost jejich provádění stanoví lékař.

Způsoby léčby

Virus hepatitidy - není snadný úkol, ale s včasnou detekci infekce a kvality léčby nedokáže zpomalit progresi onemocnění a zabránit komplikacím, jako je selhání jater, cirhózou nebo rakovinou jater. Základem léčby genotypu hepatitidy C 1 b jsou antivirové, patogenetické a symptomatické léky.

Pegylovaný interferon (Pegintron) a ribavirin jsou léky první linie pro jakýkoli typ virové hepatitidy. Jejich jmenování se nazývá standardní dvojitá terapie. Účinek léků je založen na skutečnosti, že zabraňují množení virů a neumožňují jim proniknout do buněk a zastavit tak vznik této nemoci.

V případě genotypu 1b spolu se standardní dvojitou terapií okamžitě předepisuje prostředky, jejichž činnost je zaměřena na boj s komplikacemi hepatitidy.

Jedná se o inhibitory proteázy, které zabraňují dalšímu poškození jater a lékům, které podporují normální hematopoézu (jeho útlak je vedlejší účinkem dvojité antivirové terapie). Po skončení hlavního průběhu léčby jsou jmenováni hepatoprotektory, jejichž působení je zaměřeno na regeneraci jaterních buněk a obnovení jejich funkcí.

Antivirová terapie

Je třeba poznamenat, že antivirová léčba je zřídka snadno tolerována - léky mají mnoho vedlejších účinků a průběh léčby je dlouhý a trvá od 5 do 18 měsíců. S ohledem na tuto skutečnost jsou náklady na léčbu hepatitidy C 1 b velmi vysoké.

Nicméně pokud zastavíte kurz nebo se odmítnete dodržovat předpisy lékaře, existuje riziko recidivy, které je vždy doprovázeno rychlým zhoršením stavu. Navíc boj proti relapsu onemocnění vyžaduje vždy větší úsilí než první léčebný cyklus.

Pokud dojde k relapsu onemocnění po ukončení standardní duální terapii ribavirinem a peginterferonem pokračovat v doplnění režimu expozice léky, jako je Telaprevir nebo Botseprivir. Po hlavním kurzu je vždy doporučována podpůrná léčba, která umožňuje výrazně prodloužit život pacienta.

Jedním z relativně nových léků pro hepatitidu C je genotyp 1b - Sofosbuvir (Solvedo). Blokuje replikaci viru a může být předepisován jak během hlavního průběhu léčby, tak i jako podpůrná terapie. Používá se nejen pro hepatitidu, ale i pro jiné chronické virové infekce, včetně HIV, a pro kombinaci HIV a hepatitidy.

Laboratorní testování

Během léčby a po jejím ukončení je laboratorní monitorování virové zátěže povinné. Kritériem účinnosti antivirové terapie je zmizení příznaků hepatitidy a negativní výsledek PCR, což potvrzuje nepřítomnost RNA viru v krvi pacienta. Je důležité si uvědomit, že neexistuje úplné vyloučení (zánik) viru, takže je třeba i nadále dodržovat předepsání lékaře i po skončení léčby.

Pacient je považován za zcela zdravý a udržuje normální hladinu jaterních enzymů, nepřítomnost komplikací (cirhózu) a negativní PCR analýzu jeden rok po ukončení léčby.

Dieta a životní styl

Při léčbě virové hepatitidy hraje zvláštní roli úprava životní formy a stravy. To pomáhá snížit dopad škodlivých faktorů a zvyšuje účinnost léčby léky. Pokud pacient nedodrží lékařské doporučení (porušuje předepsanou stravu, nezanechává špatné návyky) - může to vést k nulovým výsledkům drahé a prodloužené terapie.

V hepatitidy C pacienta předepsána dietu №5 tabulku Pevzner, za cíl vyloučit koření, uzené, smažené a mastné potraviny, živočišné tuky. To pomůže snížit zátěž jater a zlepšit jeho fungování. Pokud pacient trpí obezitou nebo má několik kilo navíc, musíte řídit množství kalorií v jídle. To také pomáhá zmírnit játra a zabránit vzniku komplikací (tuková hepatóza).

Žádné rychlé občerstvení

Z jídelníčku zcela vyloučit rychlé občerstvení, konzerv, konzervovaných potravin, cukrovinky, sušenky koláče, sladkosti, zmrzlina, nealkoholické nápoje. Je zakázáno používat zeleninu hrubé vlákniny a vysoký obsah esenciálních olejů (zelí, dýně, papriky, ředkvičky, ředkev, cibule, česnek, křen). Nepoužívejte kyselé plody a bobule, ale zralé a sladké ovoce mohou být bezpečně zahrnuty do stravy. To je užitečné k jídlu melouny, melouny, broskve, hrušky, meruňky, pít čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy ředí s polovinou vody.

Zakázané tučné maso a ryby, nasycené masové vývary, klobásy, tuky, mastné omáčky, koření a koření. Nejíst čokoládu, kakao, silnou černou kávu. Můžete vypít teplou minerální vodu bez plynu, kompotu sušeného ovoce, kissel, ovocné nápoje, zředěné šťávy. Celkový denní objem kapaliny by neměl být nižší než 1,5 litru.

Zelenina

Základem stravy je ovoce a zelenina, bohatá na vitamíny, dietní maso a ryby, mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku. Alkohol je zcela vyloučen. V pozdních stádiích onemocnění může být dodatečně regulováno množství kapaliny a soli. Všechny pokrmy musí být připraveny na vaření, vařené nebo dusené.

Potraviny by měly být rozděleny, musíte jíst často (5-6krát denně, ale trochu málo a v určitých časech jíst lépe). Doporučuje se zvýšit množství bílkovin konzumovaných ve stravě, maso a rybí pokrmy by měly být lépe připraveny ve formě parních kotlíků, bičů, sufle a kneli.

Přínosem jsou parní omelety, vařené viskózní obiloviny, vegetariánské polévky, zeleninové přílohy, čerstvé zeleninové saláty s rostlinným olejem. V denním menu se doporučuje přidat kefír s nízkým obsahem tuku, tvaroh, přírodní jogurt. V den můžete jíst 2-3 kusy sušeného pšeničného chleba z včerejšího pečení.

K udržení těla na druhou stranu je nutná mírná fyzická aktivita - chůze, cvičení, dýchací cvičení, plnění jednoduchých úkolů v domácnosti. Snažte se dělat dlouhé procházky každý den, často být venku. To pomůže udržet imunitu a bojovat proti nemoci. Je nutné radikálně změnit způsob života, jíst správně, vzdát se kouření a

užívání alkoholu. Je velmi důležité důsledně dodržovat léčebný režim, včas přijímat léky a dodržovat všechny předpisy lékaře. Pouze v tomto případě je možné doufat v příznivý výsledek nemoci.

Předpověď počasí

Je možné vyléčit genotyp 1 b hepatitidy C úplně? To je obtížné, protože virus neustále mutuje a může být kombinován s jinými kmeny patogenu. Dalším nebezpečím tohoto druhu hepatitidy je to, že v téměř 70% případů přechází do chronické formy, která je těžko léčitelná a má nevratné následky na tělo.

Šance na zotavení s takovou diagnózou do značné míry závisí na takových faktorech, jako je věk pacienta, přítomnost komorbidity, schopnost převést léky užívané v terapii. S včasnou detekcí infekce a odpovídající léčbou je prognóza poměrně příznivá. Když onemocnění přechází do stádiu remise, pacienti s virovou hepatitidou podle genotypu 1b mohou žít po mnoho let.

Při absenci léčby nebo při ignorování doporučení lékaře postupuje onemocnění, závažné poškození jater (cirhóza, rakovina) vedoucí ke smrti.

Jaké jsou genotypy hepatitidy C?

Hepatitida C je srovnávací mladá nemoc. První zmínka o nemoci se objevila v 80. letech minulého století. Pomocí laboratorních studií našli vědci velmi odlišný virus od hepatitidy A a B. Jméno HCV bylo hepatitidou A nebo B. Genomem choroby je molekula RNA (hcv rna je mezinárodní označení).

Charakteristickou vlastností hepatitidy C, která patří do rodiny flavivirusů, je její vysoká genetická variabilita. V genomu hepatitidy existují místa, kde se neustále vyskytují mutace, čímž se minimalizuje šance na samoléčení. V okolním prostoru cirkulují 6 typů hepatitidy, někteří vědci říkají asi 11, včetně menších skupin - podtypů a kvazi-druhů.

Všechny druhy genotypů s popisem

Genotypy hepatitidy C se liší citlivostí na léčbu, aktivitou rozmnožování virionů, průběhem onemocnění a úmrtností hepatocytů. Kromě různých patogenních charakteristik se kmen hepatitidy liší geografickou polohou.

Genotypy 1, 2 a 3 viru hepatitidy byly nejvíce převládající ve světě. Kmen hepatitidy u pacienta může záviset nejen na teritoriálním faktoru, ale také na způsobu života infikovaného člověka a jeho pohlaví. V prostředí drogově závislých je genotyp 3a běžný. U těch, kteří injekčně podali neověřenou donorovou krev, převažuje kmen 1b. U žen a dětí je virus 1b běžný.

Kmeny 1, 2, 3 jsou běžné na území Ruska a bývalých republik Unie. Odrůdy hepatitidy ovlivňují průběh onemocnění různými způsoby a reagují na léčbu. Genotyp 1b je rezistentní vůči lékům a 3a je agresivní průběh onemocnění.

Více informací o prvních třech genotypech můžete získat z jednotlivých materiálů:

Který genotyp hepatitidy C je nejlépe léčen?

Genotypy reagují odlišně na antivirovou terapii, která se provádí interferonem a ribavirinem. Je známo, že kmeny 1 a hepatitida 4 prakticky neposkytují účinnou odpověď na léčbu. Vysokým ukazatelem pozitivní virologické odezvy jsou genotypy 2 a 3. Genotyp 3 je léčen lépe než 2.

Jak zjistit genotyp?

Speciální léčivo založené na přírodních látkách

Cena drogy

Zpětná vazba na léčbu

První výsledky se projeví po týdnu užívání

Více o přípravě

Pouze jednou denně, vždy 3 kapky

Návod k použití

Genotypizace je analýza nezbytná k určení genotypu viru. Informace o genotypu umožňují předpovědět výsledek léčby, její trvání. Specifikace genotypu se provádí před jmenováním antivirové léčby a ovlivňuje dávkování ribavirinu.

Genotyp můžete zjistit pomocí nové metody PCR (polymerázová řetězová reakce). Diagnóza PCR vám umožňuje získat představu o virové zátěži na těle, potvrdit nebo popřít diagnózu. V závislosti na výsledcích analýzy může test ukázat následující:

 • Zkoušky hCV jsou pozitivní. To naznačuje detekci protilátek proti viru hepatitidy C. V důsledku toho měl pacient buď hepatitidu B, nebo je s ním v současné době nemocný.
 • Negativní,
 • Neutrální.

Pokud je výsledek neutrální, je nutná druhá analýza. Nepravdivý výsledek může být důsledkem porušení pravidel pro přepravu krve nebo kontaminace testovaného materiálu. Stanovení testů genotypu HCV se provádí během jednoho týdne.

Laboratorní krevní testy se provádějí pomocí činidel některých antigenních komplexů běžných typů HCV. Přítomnost anti-HCV (hcv at) v biologickém materiálu indikuje přenášené onemocnění nebo přítomnost akutní nebo chronické formy. Osobám s nezávislým povolením na infekci dominuje genotyp HS.

Další diagnostika

Pro objasnění dalšího zacházení a hodnocení obecného stavu orgánu se někdy vyžadují další výzkumné mechanismy. Při obecném a biochemickém krevní zkoušce je důraz kladen na indikátory bilirubinu, jaterních enzymů a alkalických fosfatáz. Porušení ukazatelů těchto látek v krvi naznačuje porušení jater.

Další diagnóza hepatitidy C zahrnuje:

 • ELISA, která určuje přítomnost protilátek proti HCV;
 • Ultrazvuk a jaterní biopsie.

Charakteristiky léčby onemocnění

Standardní léčebný režim pro hepatitidu C zahrnuje kombinovanou léčbu s antivirovou látkou obsahující interferon a ribavirin. U genotypu 1 je nutná trojnásobná terapie zavedením inhibitoru proteázy. Doba trvání léčby je předepsána lékařem. Pacienti s cirhózou nebo rakovinou jater se stanou kandidáty na transplantaci jater.

Během léčby by měla být věnována zvláštní pozornost výživě. Dodržování výživy předepsané lékařem sníží zátěž jater a pomůže obnovit jeho funkce. Alkoholické nápoje musí být zcela likvidovány.

Během léčby chronické hepatitidy C se lékaři snaží dosáhnout stabilní virologické odpovědi (SVR), což je druh analogu kritéria obnovy. Absence RNA viru by měla být pozorována u pacienta nejméně po dobu 6 měsíců. U UVO se krevní obraz vrátí zpět do normálu a jaterní fibróza přestane. Pacient by měl být neustále sledován a provádět testy, aby se vyloučil opětovný vývoj zánětlivého procesu.

Genotypy hepatitidy C

U viru hepatitidy C je typická vysoká variabilita v genetické struktuře. Je to schopnost mutovat, což ztěžuje léčbu onemocnění. Ve skutečnosti je virus hepatitidy C sbírkou virů klasifikovaných podle genotypů a podtypů. Genotypy viru hepatitidy C zahrnují 11 poddruhů. Ale WHO označuje pouze 6 hlavních, které se nacházejí všude.

První genotyp hepatitidy C se týká nejčastěji diagnostikovaných poddruhů (nalezených ve 46% všech případů). Genotyp 3 je na druhém místě. V Rusku genotypizace nejčastěji odhaluje 1, 2 a 3 genotypy a genotyp je typický pro severní Afriku.

Genotyp 1b se často nachází na území zemí, které kdysi patřily do SSSR. Je velmi obtížné při léčbě interferonů, ale s vývojem nových protokolů neinterferonu se účinnost terapie výrazně zlepšila.

Vlastnosti společných genotypů

Genotyp 1b je v Japonsku obzvlášť běžný, a proto je často nazýván japonským. Výraznými vlastnostmi jsou:

 • špatná reakce na farmakoterapii - léčba trvá poměrně dlouho;
 • možnost relapsu;
 • symptomatický rys - spojený s přetrvávající únavou, slabostí, ospalostí, pravidelným závratím;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Tento typ genotypu je nejčastěji přenášen krví. Během celé léčby se pacientovi doporučuje stálý lékařský dohled, který umožňuje provádět potřebné úpravy ve zvoleném léčebném režimu. Používání moderních léků pomáhá dosáhnout buď úplného klinického zotavení nebo dlouhodobé remise.

2, genotyp je náchylnější k antivirové terapii. Jeho rysy jsou: nízká incidence infekce, dobrá reakce na antivirovou léčbu, vzácné relapsy, snížené riziko vzniku rakoviny jater.

Léčba nemoci se může provádět jak v podmínkách oddělení infekčních onemocnění, tak doma. Průměrný průběh užívání léků není delší než 48 týdnů. Během celé doby léčby je nutné dodržovat nejpřísnější dietu a úplné odmítnutí alkoholu.

Třetí genotyp, subtypy 3a a 3b, se vyskytuje nejčastěji. Popis vlastností:

 • věk pacientů nepřesahuje 30 let;
 • poškození jater se vytváří v krátké době;
 • Steatóza se vyvíjí u asi 70% všech diagnóz patologie;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Doba trvání aktivní terapie není delší než 48 týdnů. Předpověď je příznivá. Klinická léčba přichází v 90% všech případů.

Nejnebezpečnější forma

Který genotyp hepatitidy C je nejnebezpečnější? Nejsložitější a při léčbě av průběhu samotné nemoci je množství 1b. To je to, které zvláště často způsobuje fibrózu jaterní tkáně.

Příznaky poškození tohoto genotypu jsou:

 • syndrom bolesti v pravém hypochondriu;
 • nadýmání;
 • svalová slabost;
 • chuť hořkosti v ústech;
 • eructace;
 • zvýšená únava a podrážděnost;
 • tmavá moč, lehké výkaly;
 • zvýšená tělesná teplota;
 • žloutenka.

Prognóza onemocnění závisí na načasování zahájení léčby. Když se patologie přenese do chronického formátu, hlavním úkolem terapie není ničení viru, ale pozastavení jeho rozmnožování a snížení aktivity. Léčba se provádí pomocí antivirových léků, které zpomalují tvorbu cirhózy a snižují závažnost symptomů onemocnění.

Relapsy nemoci nejsou vyloučeny. Pacient je považován za klinicky zdravý - ukazatel nepřesahuje 25% všech případů - když krevní test ukazuje nepřítomnost virů a produkty rozpadu hepatocytů. Smrtelný výsledek pro infekci genotypem hepatitidy 1b je fixován u 1-5% pacientů.

Jaká je definice genotypu pro?

Genotypizace je nejdůležitější analýza, která se uplatňuje při diagnostice hepatitidy C a při určování existujícího kmene. Pomáhá řešit následující úkoly: výběr léčebného režimu, seznam léků, dávkování, prognóza průběhu patologie a celková délka léčby. Používané technologie pomáhají určit se 100% jistotou, jaký genotyp je přítomen v krvi člověka.

Diagnostika

Jak zjistit genotyp? Genotypizace - analýza, která umožňuje identifikaci odrůdy - je předepsána bez zbytečného odkladu, protože protokol léčby závisí na typu viru hepatitidy C přítomného v krvi.

Potřebné informace lze získat pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). Tato technika umožňuje získat kompletní obraz o dostupné virové zátěži a potvrdit nebo vyvrátit předběžnou diagnózu.

Výsledky testů mohou být následující:

 • Pozitivní (detekují se protilátky proti viru). Označuje, že osoba měla buď hepatitidu nebo byla v té době nemocná.
 • Negativní.
 • Neutrální. V této situaci je nutné přezkoumání.

Analýza bude připravena během týdne.

Léčba onemocnění závisí na genotypu

Který z genotypů se lépe léčí? Dávají různé reakce na provedení antivirové terapie interferony. Kmeny 1 a 4 prakticky nereagují na lékové přípravky. Ale dobrá virologická odezva vysvětluje genotypy 2 a 3. Současně se s nimi léčí mnohem lépe než 2 kmeny.

Jak léčit onemocnění? Klasický schéma léčby hepatitidy C, bez ohledu na zjištěný kmen, je reprezentováno kombinovanou schématem. Tradičně se pacientovi předepisují antivirové léky, včetně ribavirinu a interferonu. U genotypu 1b a 1a je standardní režim léčby doplněn příjmem inhibitoru proteázy.

Doba trvání léčby je určena ošetřujícím lékařem. Dosud se objevily léčiva nové generace, které umožňují léčit i ty nejkomplexnější genotypy hepatitidy C, zejména indický generik Sophosbuvir. S rozvojem cirhózy jater nebo maligního novotvaru je pacientovi podána transplantace orgánu.

Nutnost provést úpravy vyhrazených lékařských jmen nastává v případě následujících souvisejících onemocnění:

 • diabetes mellitus;
 • přítomnost nadměrné hmotnosti;
 • Onemocnění štítné žlázy;
 • alergické reakce.

Během celé doby užívání léků je nezbytné přísné dodržování stravy. Principy výživy ve stravě pomáhají snižovat zátěž na zanícené játře, což pomáhá rychlejšímu zotavení zhoršené funkčnosti. Ze stravy je nutné zcela vyloučit veškeré nápoje obsahující alkohol.

Léčbou chronické hepatitidy C je dosažení stabilní virologické odpovědi (SVR), která je vyhodnocena jako kritérium pro obnovu. Virus by neměl být přítomen v lidské krvi po dobu nejméně šesti měsíců: pozoruje se normalizace indexů, rozvoj fibrózy se zastaví. A přesto člověk potřebuje neustálé pozorování a pravidelné doručení testů, aby se vyloučilo rozvoj relapsu patologie.


Související Články Hepatitida