Vzorek řešení problému určení genotypu a fenotypu rodičů genotypem a fenotypem potomstva

Share Tweet Pin it

Ukázkové řešení problému

o genotypu a fenotypu rodičů

genotypem a fenotypem potomstva

Úkol: Normální sluch u lidí je způsoben dominantním genem A, a dědičná hluchá mute je určena recesivním genem a. Od manželství hluché ženy s normálním mužem se narodilo hluché dítě. Identifikujte genotypy rodičů.

Průběh řešení problému:

1. Stručně řekneme stav problému:

A- normální sluch

2. Určete genotypy rodičů.

Podle stavu problému je žena hluchá a hloupá, má fenotypicky recesivní symptom, takže její genotyp je jednoznačný - aa. Člověk s normálním sluchem má fenotypový projev dominantního rysu. Organizmus, který vykazuje dominantní vlastnost, může mít dvě varianty genotypu: AA nebo aa. Protože podmínkou problému není možné přesně určit genotyp otcovského organismu, ale s vědomím, že obsahuje dominantní gen, zapíšeme jeho genotyp jako A -.

3. Zaznamenáváme schéma přechodu:

4. Pod genotypem podepisujeme fenotyp:

hluchoněmecké normy. pověst

5. Zaznamenáváme genotyp a fenotyp potomstva F1:

V potomstvu se objevilo hluché dítě. Má fenotypicky projevující se recesivní charakter, takže jeho genotyp je jednoznačný - aa.

hluchoněmecké normy. pověst

6. Analyzujeme genotypy rodičů a potomků.

S vědomím, že každý jednotlivec F1 dostane jeden gen z mateřského organismu a jeden gen od otce, je jasné, že tělo jejího otce, dostala recesivní gen. Proto genotyp ♂ - Aa.

7. Přepisujeme schéma překřížení pomocí stanovených genotypů rodičů:

Stanovení genotypu hepatitidy C a příprava na analýzu

Genotypizace hepatitidy C je nezbytný postup, který může někdy zachránit život člověka. Existuje řada onemocnění, které jsou v počáteční fázi asymptomatické, ale mohou výrazně zhoršit kvalitu života a dokonce vést k předčasné smrti.

Jak nebezpečná je hepatitida C a jak ji identifikovat?

Všichni se mohou nakazit virem hepatitidy C. Pokud byla dříve tato nemoc přenášena převážně mezi narkomany, nyní dochází k nárůstu infekce téměř ve všech částech populace. Hepatitida C se přenáší krví, takže může být infikována i v léčebně nebo v kosmetickém salonu.

Doba inkubace je až šest měsíců. Avšak asymptomatický vývoj onemocnění v chronické formě může trvat desítky let. Během tohoto období je postižena játra, což způsobuje cirhózu a rakovinu. Akutní hepatitida C se projevuje:

 • zvýšená tělesná teplota;
 • apatie a únava;
 • nevolnost, zvracení;
 • nepříjemné pocity v břiše a kloubech;
 • žloutenka kůže a sklery.

S prvními takovými příznaky je nutné screening, diagnostiku a léčbu.

Světová zdravotnická organizace opakovaně vyjádřila obavy ohledně míry infekce hepatitidou C v mnoha zemích. S ohledem na prevenci se doporučuje provést každoroční krevní test této choroby - sérologické vyšetření protilátek proti HCV.

Když se v lidském těle detekuje hepatitida C, provádí se test na ribonukleovou kyselinu (RNA), aby se zjistila forma onemocnění - akutní nebo chronická. U prvního typu onemocnění asi 1/3 všech pacientů nepotřebuje léčbu, neboť imunitní systém těchto osob se nezávisle vyrovná s infekcí. Ale jeden z rozdílů viru je jeho schopnost mutovat - variabilitu struktury genu. Díky tomu může uniknout z imunitního systému a téměř nerušeně zničit zdravé buňky. V tomto případě test RNA indikuje chronickou formu onemocnění. Lékař bude potřebovat:

 • určuje stupeň poškození jater (fibróza, cirhóza) pomocí biopsie;
 • stanovit genotyp viru hepatitidy C.

Bez odborníků nebude nemoc možné rozpoznat.

Proč je nutné genotypizovat?

Hepatitida C je zjednodušený název pro celé spektrum virů, které jsou seskupeny podle genotypů a podtypů rozdíly ve struktuře RNA. V důsledku toho budou reakce na účinky léků individuální. Z 11 známých genotypů má největší distribuce na světě 6 podtypů kolem 500 a liší se v jejich zvláštní citlivosti na drogy.

Pro postsovětský prostor jsou typické typy 1, 2 a 3. Mezi podtypy ve střední a východní Evropě i v Asii je nejčastějším virem hepatitidy C. Jeho specifičnost:

 1. Forma onemocnění je většinou chronická.
 2. Asymptomatický průběh onemocnění (pacient se může dozvědět o svém problému desetiletí po infekci).
 3. Virus je vysoce pravděpodobné, že vyvolat cirhóza, hepatocelulární karcinom, Mimojaterní komplikace (cryoglobulinaemic vaskulitidu, zhoubné nádory z lymfatického systému), který může být fatální.
 4. Interferonové režimy prakticky nedávají žádnou reakci. Léčba rozmanitosti daklutasvir + asunaprevir / sophosbuviru umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi.

Další nejběžnější je na Ukrajině, Bělorusku a Rusku virus viru hepatitidy C 3a. On:

 • mnohem méně často dochází v chronické formě;
 • charakterizované poruchou žlučovodů a steatózou (akumulace tuku v jaterních buňkách);
 • zřídka vede k cirhóze;
 • při výběru dávky Ribavirinu by mělo být založeno na hmotnosti pacienta a pro onemocnění genotypu 3a je množství léku předepsáno lékařem.

Ale nejen takové genotypy mohou detekovat takový postup. Metoda určená k detekci přítomnosti RNA viru hepatitidy C (subtypy 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6), a pro identifikaci genotypy 1A, 1B, 2, 3a / 3b (bez rozdělení na podtypy genotyp 3 ).

Analýza genotypu je potřebná k nalezení vhodné léčby pro každý konkrétní případ onemocnění. Z léčebného schématu závisí na jeho trvání a účinnosti. Výsledky studie umožňují předpovědět vývoj onemocnění, zvolit vhodná léčebná opatření, dávky léků. V některých případech se jaterní biopsie provádí až po genotypizaci.

Příprava na analýzu a její vlastnosti

Kde bychom měli začít diagnózu a jak určit genotyp virové nemoci? Specialista na infekční onemocnění nebo hepatolog je určen k provedení testu genotypu hepatitidy C. Pro provedení manipulace je potřeba krev z pacientovy žíly. Před zahájením testů je zakázáno kouřit (alespoň půl hodiny) pít alkoholické nápoje nebo omamné látky.

Analýza genotypu hepatitidy C může nejen potvrdit nebo vyvrátit poškození lidského těla určitému druhu viru, ale ve vzácných případech dokonce ani neposkytuje určitý výsledek. Není-li genotyp určen, neznamená to, že osoba je zdravá. V tomto případě existují 2 možnosti:

 1. Atypická pro tuto oblast viru (pro analýzu všech možných typů hepatitidy C jsou potřebná jiná činidla).
 2. Nízká koncentrace virové RNA v krvi pacienta (laboratoř, ve které byla provedena analýza, je vybavena méně výkonným a citlivým zařízením).

U některých pacientů je v těle přítomno několik genotypů viru. Hepatitida C, genotypizace a vhodná léčba, která byla provedena úspěšně, pacient nezmizí. Poté, co jste se zbavili jednoho viru, měli byste začít léčit zbývající v těle.

Vliv na výsledek a následnou terapii pro genotypizaci podmínek hepatitidy C pro podání analýzy, skladování materiálu. Proto byste si měli vybrat zdravotnickou instituci, která má zkušenosti s tímto postupem. Pracovníci kliniky by měli být vyškoleni a zařízení - nové a funkční.

Možná rozvinutých pan-genotypové režimy nakonec eliminovat potřebu genotypu, ale v tuto chvíli je to jedna z hlavních analýzy v identifikaci gepapita C. Alternativou k tomuto postupu neexistuje.

Genotypy viru hepatitidy C - jak zjistit genotyp a co je nejnebezpečnější?

Hepatitida C je jedním z nejnebezpečnějších typů hepatitidy v moderním světě. Je charakterizován asymptomatickým průběhem, stejně jako degeneračně destruktivními procesy, které se projevují v tkáních jater. Neurčitý genotyp hepatitidy C nebo jeho maligní průběh končí cirhózou jater nebo způsobuje progresivní jaterní insuficienci.

K dnešnímu dni neexistuje žádná očkovací látka proti hepatitidě C, protože virus má širokou škálu genotypů a je také velmi variabilní. Dnes vědci identifikovali šest velkých skupin a v malých skupinách odrůd tohoto viru je známo více než sto.

Druhy a podtypy hepatitidy C

Jedním z nejdůležitějších rysů hepatitidy C je rozmanitost její genetické struktury. Tím odborníci obvykle rozumí soubor virů, které mají podobné vlastnosti, které se dělí na podtypy a genotypy v závislosti na struktuře.

K dnešnímu dni je běžné rozdělit virus na 11 typů. Tak velký počet typů viru je způsoben nedostatkem schopnosti zálohovat informace o genu. Proto se mutace hromadí v nosičích RNA genů.

Z tohoto důvodu se reakce lidského imunitního systému liší - pouze jedna malá mutace stačí k tomu, aby produkované protilátky přestaly ovlivňovat virus.

Nejběžnější pro klinickou diagnózu jsou první 6 typů, zejména 5 jejich podtypů:

Genotypy určují závažnost průběhu onemocnění, dobu trvání a plán léčby, stejně jako výsledky léčby.

Jaký je nejnebezpečnější typ hepatitidy? Největší nebezpečí pro člověka je první variant genotypu - použití nejmodernější terapie může vyléčit až 50% případů. Doba trvání léčby je 48 týdnů.

Nejlepší je vyléčit typy 2 a 3 - procento vyléčených pacientů je přibližně 80%, zatímco doba léčby je 24 týdnů.

Jak zjistit přítomnost a typ viru? Pro genotypování je zjištěna specifická část RNA viru v plazmě infikované osoby. Pro každý genotyp bude specifický. Tato technika umožňuje určení příčinného činidla s přesností 97% a nazývá se polymerázovou řetězovou reakcí.

Výskyt kmenů viru ve světě

Genotypy viru hepatitidy C jsou nerovnoměrně distribuovány na planetě:

 • genotypy 1-3 jsou nejběžnější na celé Zemi;
 • nejdůležitější pro západní a východní Evropu jsou genotypy 1 a 2;
 • Ve Spojených státech jsou nejčastěji diagnostikovány hepatitida 1a a 1b;
 • Na africkém kontinentu, a zejména v Egyptě, nejběžnější je genotyp 4.
Prevalence genotypů viru ve světě

Nejvíce náchylní k infekci jsou lidé trpící krevními onemocněními (hemofilií, maligními formacemi v hematopoetickém systému), stejně jako lidé, kteří podstupují dialýzu.

Symptomy hepatitidy C

Virus hepatitidy C je v genetice znám jako "jemný vrah". Tento název byl přiřazen této chorobě z důvodu úplné absence klinických příznaků. V pravém hypochondriu není žádný syndrom bolesti, žádná žloutenka.

Detekce viru je možné pouze po 6-8 týdny po infekci - až do tohoto bodu, imunitní systém nereaguje na cizí tělesa v krvi, takže krevní test, žádná krev nezjistí značky a genotypizace není možné.

Mezi hlavní příznaky hepatitidy patří:

 • Významná ztráta hmotnosti;
 • Obecná slabost, únava a malátnost;
 • Zvýšená tělesná teplota 37,7 stupňů;
 • Nepohodlí a bolest v játrech;
 • Ztmavnutí barvy moči, bezbarvé výkaly.

Zvláštnost viru spočívá v tom, že v procesu reprodukce se jeho genetické složení neustále mutuje, což zabraňuje tomu, aby lidský imunitní systém správně identifikoval a zničil.

Nemoc může být asymptomatický již několik let nebo se rychle rozvinout do cirhózy jater a maligní tvorby - hepatocelulárního karcinomu.

Hepatitida C s vysokým stupněm pravděpodobnosti se může dostat do chronické formy s akutní - takové případy jsou zaznamenány u 85% pacientů.

Přenosové mechanismy

Lidská infekce virem hepatitidy C se může vyskytnout mnoha způsoby.

Zvažme základní mechanismy přenosu:

 • Parenterální. Hlavní příčinou infekce jsou krevní a nesterilní nástroje. Způsoby infekce jsou metody vstřikování léků s použitím typu jehly postupy zdravotní transfuzi, chirurgických zákroků, hemodialýzu a zubní postupy, narušení životního prostředí v průběhu sterilizace manikúra, piercing, tetování aplikace.
 • Vertikální. Virus se přenáší z matky na dítě během těhotenství a porodu.
 • Kontakt. Infekce nastává z nechráněného sexuálního styku s infikovaným partnerem.

Léčba

Léčba hepatitidy C je dlouhá procedura, která vyžaduje kvalifikaci lékaře, stejně jako trpělivost a trpělivost pacienta. Základem komplexní terapie je ribavirin s pegylovaným interferonem.

Další léky jsou předepsány na základě rozhodnutí lékaře. Může to být:

 • vitamínové přípravky;
 • hepatoprotektory;
 • choleretika;
 • cholekinetika;
 • antipyretiky.

Při výskytu žloutenka musí pacient dodržovat přísný odpočinek a vypít velké množství alkalických tekutin (kompoty, minerální vodu a jiné).

Dnes se také používají antivirové léky s přímým účinkem. Nejen prokázali vysokou účinnost, ale i bezpečnost lidského těla. Vzhledem k jejich vysokým nákladům si však všichni pacienti nemohou dovolit takovou léčbu.

Co určuje závažnost léčby? Je určen nejen genotypem, ale také:

 • věk pacienta - mladí lidé mají vysokou pravděpodobnost zotavení;
 • pohlaví - Léčba u žen je pravděpodobnější než u mužů;
 • stav jater - čím menší škoda má toto tělo, tím větší je šance na zotavení;
 • počet virů v těle - čím méně zátěže pro tělo, tím lépe bude jeho imunitní odpověď;
 • nadváhou - Nadměrné kilogramy negativně ovlivňují výsledky léčby.

Léčba probíhá pod pečlivým dohledem specialistů. Pacient pravidelně testuje polymerázovou řetězovou reakci v laboratoři, která provádí takové studie, například Invitro. V případě, že vývoj cirhózy není zahájen, pravděpodobnost remise je vysoká.

Genotypy hepatitidy C

U viru hepatitidy C je typická vysoká variabilita v genetické struktuře. Je to schopnost mutovat, což ztěžuje léčbu onemocnění. Ve skutečnosti je virus hepatitidy C sbírkou virů klasifikovaných podle genotypů a podtypů. Genotypy viru hepatitidy C zahrnují 11 poddruhů. Ale WHO označuje pouze 6 hlavních, které se nacházejí všude.

První genotyp hepatitidy C se týká nejčastěji diagnostikovaných poddruhů (nalezených ve 46% všech případů). Genotyp 3 je na druhém místě. V Rusku genotypizace nejčastěji odhaluje 1, 2 a 3 genotypy a genotyp je typický pro severní Afriku.

Genotyp 1b se často nachází na území zemí, které kdysi patřily do SSSR. Je velmi obtížné při léčbě interferonů, ale s vývojem nových protokolů neinterferonu se účinnost terapie výrazně zlepšila.

Vlastnosti společných genotypů

Genotyp 1b je v Japonsku obzvlášť běžný, a proto je často nazýván japonským. Výraznými vlastnostmi jsou:

 • špatná reakce na farmakoterapii - léčba trvá poměrně dlouho;
 • možnost relapsu;
 • symptomatický rys - spojený s přetrvávající únavou, slabostí, ospalostí, pravidelným závratím;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Tento typ genotypu je nejčastěji přenášen krví. Během celé léčby se pacientovi doporučuje stálý lékařský dohled, který umožňuje provádět potřebné úpravy ve zvoleném léčebném režimu. Používání moderních léků pomáhá dosáhnout buď úplného klinického zotavení nebo dlouhodobé remise.

2, genotyp je náchylnější k antivirové terapii. Jeho rysy jsou: nízká incidence infekce, dobrá reakce na antivirovou léčbu, vzácné relapsy, snížené riziko vzniku rakoviny jater.

Léčba nemoci se může provádět jak v podmínkách oddělení infekčních onemocnění, tak doma. Průměrný průběh užívání léků není delší než 48 týdnů. Během celé doby léčby je nutné dodržovat nejpřísnější dietu a úplné odmítnutí alkoholu.

Třetí genotyp, subtypy 3a a 3b, se vyskytuje nejčastěji. Popis vlastností:

 • věk pacientů nepřesahuje 30 let;
 • poškození jater se vytváří v krátké době;
 • Steatóza se vyvíjí u asi 70% všech diagnóz patologie;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Doba trvání aktivní terapie není delší než 48 týdnů. Předpověď je příznivá. Klinická léčba přichází v 90% všech případů.

Nejnebezpečnější forma

Který genotyp hepatitidy C je nejnebezpečnější? Nejsložitější a při léčbě av průběhu samotné nemoci je množství 1b. To je to, které zvláště často způsobuje fibrózu jaterní tkáně.

Příznaky poškození tohoto genotypu jsou:

 • syndrom bolesti v pravém hypochondriu;
 • nadýmání;
 • svalová slabost;
 • chuť hořkosti v ústech;
 • eructace;
 • zvýšená únava a podrážděnost;
 • tmavá moč, lehké výkaly;
 • zvýšená tělesná teplota;
 • žloutenka.

Prognóza onemocnění závisí na načasování zahájení léčby. Když se patologie přenese do chronického formátu, hlavním úkolem terapie není ničení viru, ale pozastavení jeho rozmnožování a snížení aktivity. Léčba se provádí pomocí antivirových léků, které zpomalují tvorbu cirhózy a snižují závažnost symptomů onemocnění.

Relapsy nemoci nejsou vyloučeny. Pacient je považován za klinicky zdravý - ukazatel nepřesahuje 25% všech případů - když krevní test ukazuje nepřítomnost virů a produkty rozpadu hepatocytů. Smrtelný výsledek pro infekci genotypem hepatitidy 1b je fixován u 1-5% pacientů.

Jaká je definice genotypu pro?

Genotypizace je nejdůležitější analýza, která se uplatňuje při diagnostice hepatitidy C a při určování existujícího kmene. Pomáhá řešit následující úkoly: výběr léčebného režimu, seznam léků, dávkování, prognóza průběhu patologie a celková délka léčby. Používané technologie pomáhají určit se 100% jistotou, jaký genotyp je přítomen v krvi člověka.

Diagnostika

Jak zjistit genotyp? Genotypizace - analýza, která umožňuje identifikaci odrůdy - je předepsána bez zbytečného odkladu, protože protokol léčby závisí na typu viru hepatitidy C přítomného v krvi.

Potřebné informace lze získat pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). Tato technika umožňuje získat kompletní obraz o dostupné virové zátěži a potvrdit nebo vyvrátit předběžnou diagnózu.

Výsledky testů mohou být následující:

 • Pozitivní (detekují se protilátky proti viru). Označuje, že osoba měla buď hepatitidu nebo byla v té době nemocná.
 • Negativní.
 • Neutrální. V této situaci je nutné přezkoumání.

Analýza bude připravena během týdne.

Léčba onemocnění závisí na genotypu

Který z genotypů se lépe léčí? Dávají různé reakce na provedení antivirové terapie interferony. Kmeny 1 a 4 prakticky nereagují na lékové přípravky. Ale dobrá virologická odezva vysvětluje genotypy 2 a 3. Současně se s nimi léčí mnohem lépe než 2 kmeny.

Jak léčit onemocnění? Klasický schéma léčby hepatitidy C, bez ohledu na zjištěný kmen, je reprezentováno kombinovanou schématem. Tradičně se pacientovi předepisují antivirové léky, včetně ribavirinu a interferonu. U genotypu 1b a 1a je standardní režim léčby doplněn příjmem inhibitoru proteázy.

Doba trvání léčby je určena ošetřujícím lékařem. Dosud se objevily léčiva nové generace, které umožňují léčit i ty nejkomplexnější genotypy hepatitidy C, zejména indický generik Sophosbuvir. S rozvojem cirhózy jater nebo maligního novotvaru je pacientovi podána transplantace orgánu.

Nutnost provést úpravy vyhrazených lékařských jmen nastává v případě následujících souvisejících onemocnění:

 • diabetes mellitus;
 • přítomnost nadměrné hmotnosti;
 • Onemocnění štítné žlázy;
 • alergické reakce.

Během celé doby užívání léků je nezbytné přísné dodržování stravy. Principy výživy ve stravě pomáhají snižovat zátěž na zanícené játře, což pomáhá rychlejšímu zotavení zhoršené funkčnosti. Ze stravy je nutné zcela vyloučit veškeré nápoje obsahující alkohol.

Léčbou chronické hepatitidy C je dosažení stabilní virologické odpovědi (SVR), která je vyhodnocena jako kritérium pro obnovu. Virus by neměl být přítomen v lidské krvi po dobu nejméně šesti měsíců: pozoruje se normalizace indexů, rozvoj fibrózy se zastaví. A přesto člověk potřebuje neustálé pozorování a pravidelné doručení testů, aby se vyloučilo rozvoj relapsu patologie.

Jak a proč určit genotyp viru hepatitidy C?

Hepatitida C je zánětlivé onemocnění jater. Forma patologie může být akutní a chronická, doba trvání onemocnění - od několika měsíců až po celoživotní přepravu tohoto typu viru. Existuje několik genotypů viru hepatitidy C. Je třeba poznamenat, že lidské tělo může současně obsahovat několik takových typů. Je důležité vědět, jaké jsou genotypy hepatitidy C, jaké jsou jejich rozdíly a jaká rizika přinášejí každý z nich, aby vedli nejúčinnější terapii.

Koncepce a klasifikace

Genotypy - je různá provedení kmeny hepatitida C. akademických skupin podařilo identifikovat druh genotyp 6, ale mnozí odborníci říci, že jsou menší než 11. Jsou klasifikovány podle pořadových čísel od 1 do 6. Každá forma také existují subtypy (např. Hepatitida C genotyp 6a nebo 5b).

Obtíž spočívá v tom, že virus neustále mutuje a je přeměněn na nové typy kmenů. Takové procesy značně komplikují odpor imunity vůči viru - zatímco imunita člověka hledá způsoby napadení viru, mutuje a veškeré úsilí o boj proti němu je marné.

Prevalence genotypů viru hepatitidy C

Stálou změnou virem hepatitidy C je proces léčby velmi obtížný. Vědci potřebují najít nové formy vakcíny. Nicméně není jisté, že dokud nebude taková očkovací látka vyvinuta, bude stále poptávka.

Hepatitida C postihuje lidi po celém světě. Pokud jde o genotypy, jsou distribuovány následovně:

 1. Genotyp 1, 2, 3. Nejaktivnější formy hepatitidy C postihují lidi po celém světě.
 2. Genotyp 4. Tento typ kmene aktivně ovlivňuje obyvatele Afriky a Blízkého východu.
 3. Genotyp 5. Nejčastěji se vyskytuje u jižních Afričanů.
 4. Genotyp 6. Území jeho vlivu je jihovýchodní Asie.

Obyvatelé Ruska jsou většinou doprovázeni hepatitidou C prvního typu. Podtyp 1b je nejčastěji definován.

Nejnebezpečnější

Každý z dostupných genotypů má své vlastní charakteristiky - známky, míru vlivu na tělo pacienta, důsledky vývoje a potřebné léčby. Nicméně mají společné znaky:

 1. Všechny typy hepatitidy C mají vysokou odolnost a schopnost přežít, i když mají silný terapeutický účinek na ně.
 2. Při pronikání do lidského těla virus začíná aktivní aktivitu, vytváří kvázi-druh - to jsou viry vytvořené kopie sebe sama. Quasidismus může mít nějaký rozdíl od hlavního genotypu. To velmi komplikuje boj proti imunitě virální invazí.

Nejnebezpečnější je genotyp 1. A nejnebezpečnější je podtyp 1b, který se často nachází na území Ruské federace.

Může vést k závažným komplikacím, mezi které patří rozvoj cirhózy, selhání jater, onkologické nádory. Také u hepatitidy C tohoto typu dochází k těžké intoxikaci celého organismu pacienta. Je velmi obtížné léčit, je možné se s ním vyrovnat jen v polovině případů.

Hepatitida C prvního typu se nazývala "láskyplný vrah". To je způsobeno skutečností, že patologie je prakticky asymptomatická. Ve většině případů pacient ani neví o přítomnosti nebezpečného viru v jeho těle, ale játra již mají zničující účinek.

Infekce hepatitidou C prvního typu může probíhat prostřednictvím nechráněného sexuálního kontaktu, transfuze krve, tetování. Zvláštní kategorii pacientů jsou drogově závislými, kteří injekčně injektují drogy. Také genotyp 1 má schopnost být přenášena z infikované matky na dítě.

Zbývající genotypy jsou pro pacientovo tělo šetrnější. Postupují velmi pomalu, v relativně mírné formě, mají méně negativní účinek na oslabený organismus a jsou lépe přístupné k léčbě.

Diagnostické postupy

Pokud existuje podezření na infekci, je pacient zařazen k vyšetření. Za prvé je proveden cytologický krevní test na přítomnost protilátek. Pokud je výsledek vyšetření negativní, znamená to, že diagnóza hepatitidy C není potvrzena.

Zároveň však pozitivní výsledek nezaručuje, že osoba je nemocná hepatitidou C. Pozitivní analýza může pouze naznačovat, že pacient již dříve utrpěl jednu z forem virové choroby. Včetně případů není vyloučeno, že organismus se sám uzdravil (vzácný, ale vědecky dokázaný fenomén).

Doporučený algoritmus pro testování před zahájením léčby hepatitidy C

Pro přesnější výsledek se provádí další studie. Vykonává se pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). Tato metoda vyšetření umožňuje přesně určit přítomnost virů hepatitidy. Stejná metoda se také používá k určení genotypu hepatitidy C.

Polymerázová řetězová reakce se provádí za účelem stanovení RNA (ribonukleové kyseliny) viru hepatitidy C. To umožňuje rozpoznat stupeň virové zátěže. Také se provádí PCR v okamžiku přímé léčby.

Pokud je koncentrace viru nižší než 8 × 10 ^ 5 IU / ml, znamená to, že léčba má pozitivní výsledek. Pokud jsou indikátory vyšší než tento parametr, lékař by měl pacientovi okamžitě stanovit jinou léčbu.

Stanovení RNA ve spojení s definicí genotypu hepatitidy C je nejvíce informativním a přesným ukazatelem vývoje nemocí pacienta. Nicméně, aby bylo možné provést kompletní obraz onemocnění, je pacientovi doporučen další vyšetření:

 • biochemický krevní test;
 • ultrazvukové vyšetření;
 • biopsie.

Biopsie je jednou z nejtěžších a bolestivějších stadií vyšetření pacienta. Zvláštní jehla se vloží do jater, po níž je část tkáně odstraněna. Poté je přijatý materiál odeslán k histologickému vyšetření. Tato metoda umožňuje přesně určit stav těla, patologické změny, které se v něm vyskytují. Konečná diagnóza je také provedena biopsií.

Metody léčby

Dále na základě přijatých údajů lékař jmenuje lékařskou terapii. Základem je pro všechny genotypy - léky Interferon a Ribavirin. Dnes se také nabízejí přípravy nové generace, jako je Sofosbuvir, jsou stále testovány a jsou nepřístupné. Je třeba si uvědomit, že drogy z hepatitidy B mají nejen silný vliv na virus, ale také negativní vliv na celé tělo.

Léčba by měla být doprovázena řadou dalších doporučení:

 • úplné odmítnutí alkoholických nápojů;
 • dodržování zdravé stravy (s výjimkou mastných, smažených, pikantních a slaných potravin);
 • zákaz těžké fyzické námahy.

Pacient by měl pravidelně provádět krevní testy, aby doktor mohl sledovat účinek / nečinnost předepsané léčby. Přítomnost určitého genotypu přímo ovlivňuje trvání léčby, potřebnou dávku, stejně jako reakci těla na terapii.

Odpověď těla

Poznat genotyp hepatitidy C pacienta je nesmírně důležitý. To je zapotřebí nejdříve pro stanovení pozitivní reakce těla na lékařskou terapii. Samostatně, je třeba poznamenat, že v okamžiku, kdy negativní reakce na standardní léčbě je nejčastěji pozorován v přítomnosti genotypu 1. Nejlepších výsledků - v genotypy 2 a 3, které jsou přístupné na konvenční terapii interferonem, peginterferon, ribavirin.

Inovativní způsoby léčby, nejmodernější a progresivní přípravky, jako je Sofosbuvir, se vyrovnávají s genotypem 1. Nicméně jejich mínus je extrémně vysoká cena. Zlepšení léčby nezastaví.

Nové formy interferonu v kombinaci s ribavirinem poskytují více a lepší výsledky. Podle statistických údajů má dnes přibližně 51% všech případů infekce pozitivní dynamiku léčby.

Pokud jde o zbývající genotypy hepatitidy C, v 80% případů má léčba pozitivní výsledek. To se však děje pouze tehdy, pokud se terapie provádí pomocí silných moderních léků, s jasným dodržováním dávkování a průběhu léčby.

Také odpověď na léčbu závisí na:

 • věk pacienta - čím mladší, tím vyšší pravděpodobnost pozitivní dynamiky;
 • pohlaví pacienta - podle statistik má ženská léčba výsledky vyšší než léčba mužů, kteří jsou nositeli hepatitidy C;
 • celkový stav jater - pacienti s minimálním poškozením jater lépe tolerují léčbu;
 • - nemoc u pacientů s obezitou je obtížnější léčit i se silnými léky;
 • virologická pracovní zátěž - čím nižší je, tím účinnější je léčba.

V některých případech může být tělo pacienta ovlivněno několika genotypy hepatitidy C. Je to vzácné, ale taková situace může významně ovlivnit kvalitu léčby a trvání léčby. Lékaři tvrdí, že pacienti s několika genotypy jsou léčeni méně tolerantní.

Když je hepatitida C vysoká, riziko vzniku steatózy je patologická mastná degenerace jater. Tato patologie je ve většině případů podrobených pacienti s genotypem přítomnosti 3. Je prokázáno, že při celkové účinné léčebné terapie je v mnoha případech možné, aby se snížilo riziko jaterní steatózou.

S již existujícími ložisky tuků, užívání léků umožňuje zastavit progresi patologie. Existují případy, kdy je možné zcela zbavit tohoto nepříjemného přídavku hepatitidy C.

Doba léčby a výběr dávky

Výpočet dávky léků závisí také na genotypu. Za přítomnosti genotypů 2 nebo 3 je pacientovi předepsáno 800 mg ribavirinu denně. Dávkování léku pro pacienty s hepatitidou C prvního genotypu stanoví lékař individuálně, v závislosti na hmotnosti pacienta.

Vzhledem k délce trvání léčby je nejdelší léčba u pacientů s hepatitidou C prvního genotypu. V průměru léčba trvá jeden rok. Přesně dvakrát méně pokračuje léčba pacientů s 2 a 3 genotypy - přibližně šest měsíců.

Při navrhování léčby a stanovení její délky musí lékař vzít v úvahu další faktory doprovázející onemocnění. Například s genotypem 1 s výrazným ošetřením virového zatížení se provádí v průměru 1,5 roku.

V současné době probíhají klinické studie, které snižují zatížení léku na tělo pacientů s genotypem hepatitidy C 2 a 3, které by mohly být rychlejší. Lékaři se snaží dosáhnout možnosti kvalitního léčení pacienta v kratším období, nepřesahujícím tři měsíce.

Po důkladném zkoumání povahy genotypů hepatitidy C je zřejmé, že definice typu viru je velmi nezbytná. Přímo ovlivňuje přípravu průběhu léčby a reakci těla na terapii. Nicméně, za přítomnosti jakéhokoli genotypu, je důležité si uvědomit, že hepatitida C není věta, může a musí být potlačena a ve většině případů je léčba účinná.

Definujte svůj genotyp

Můj oblíbený básník se mýlil. Možná v našich žilách a proudí několik kapek Scythian krve, ale nejsme Asijci.

Ne tak dávno vědci publikovali materiály o frekvenci evropských a asijských linií mtDNA1 v krvi národů středního Ruska.

Ale naše kniha se netýká vnějších rozdílů tří hlavních závodů: Negroid, Mongoloid a Europeoid. Naopak, chceme sjednotit světovou populaci podle genotypů rodového jídla a nikoliv barvou vlasů, řezem očí nebo stínem pokožky.

1 Redukce mtDNA znamená mitochondriální DNA. Molekula obsahuje dědičnou informaci v její dvojité šroubovice, přenášená z generace na generaci pouze přes ženskou linii.

Proměnlivost vaší postavy závisí na mnoha důvodech, ale hlavní jsou vyvážená strava a rychlost metabolismu vašeho těla a jeho metabolismu. Pokud se zjednodušíte na hranici, pak jednou z částí tohoto procesu je katabolismus, který vaše tělo potřebuje k získání energie z bílkovin, tuků a sacharidů: vše, co tvoří vaši dietu.

Jsem kudrnatá blondýnka se svinutou pleťou a šikmými modrými očima.

Můj dědeček pochází z Etiopie. Moje druhá babička je finština. Jejich svaz se narodil na slavném Světovém festivalu mládeže a studentů v Moskvě v roce 1957. A moje matka z Ryazanu, dědičná rodáka. Setkala se s mým korejským otcem v roce 1980 na olympijských hrách v Moskvě. Jaký genotyp výživy mám?

Infernal směs! Ale myslím, že váš dopis je vtip. Dokonce i když jste studoval ve škole na jedné trojici, stále jste asi slyšeli o dominantních a recesivních dědičných zvláštnostech. Ukazuje se, že jste prostě vynalezl popis vašeho vzhledu. Mimochodem, ukázalo se to docela vtipné.

Ale otázka, kterou jste položila, byla ta pravá: jaký genotyp výživy nebo jakou genocidu mám. Proveďte test a týdenní dietu. Pokud jste se otestovali sami špatně, znamená to, že dieta pro druhý nebo třetí genetický kód vám pomůže zhubnout.

Jsem rád, že jste pochopili ani oči, nebo barva vlasů nebo krevní nejsou jedinými parametry, které určují, jak vaši předkové jedli, a některé z genů, které určují metabolismus ve vaší DNA jsou velmi silné.

Nadbytečná hmotnost může různě zmizet, dokonce i mezi sourozenci, pomocí ověřených metod úbytku hmotnosti. Co se děje?

Domníváme se, že je to proto, že z rodičů a jejich předků zděděli různé genotypy z DNA z hlediska výživy. Z tohoto důvodu dochází k metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin různými způsoby. Proto - a jiné ztráty na hmotnosti ve svých vlastních sestrách se stejnou stravou a téměř stejným způsobem života.

Za účelem stanovení tohoto poměru a jeho genotyp, vysílaný z genetického kódu svých předchůdců, připravili jsme jednoduchý test, který vám umožní zvolit způsob stravování a hubnutí, který je nejužitečnější pro vás být efektivní, pak se budete cítit a nejpohodlnější.

ZKUŠEBNÍ DETERMINACE VAŠEHO GENOTYPU VÝŽIVY

1) Můj žaludek tráví saláty ze surové zeleniny.

2) Sotva trávím pouze saláty z bílé zelí (surové a kyselé) nebo s fazolemi (fazolemi)

3) Perfektně trávím saláty ze surové zeleniny

Reakce na mléčné a kyselé mléčné výrobky

1) Perfektně trávím všechny mléčné výrobky, čerstvé mléko a přírodní jogurt, sýr a tvaroh a výrobky z tvarohu atd.

2) Miluju mléko, ale z nějakého důvodu piji více mléčných výrobků: jogurty, tvaroh, sýr atd.

3) Moje tělo netoleruje laktosu. Jsem nucen se omezit na mléčné výrobky

Reakce na nebezpečí

1) Náhle vidět blížící se transport,

Okamžitě jsem projížděl po silnici.

2) Náhle se setkáte s blížícím se dopravou,

Nejdříve zmrazím.

3) Náhle vidět blížící se doprava,

Začal jsem spěchat (trhat pak dopředu, pak zpátky)

a vždy mi to nechá před sebou.

Reakce na aktivní sluneční záření

1) Sluneční opálení velmi dobře drží na mé pokožce. Na moři dovolenou neustále hořím i ve stínu.

2) V létě rychle dostávám příjemnou barvu kůže pro sebe i pro ostatní.

3) Zdá se, že moje kůže nikdy nebyla dokonalá bílá barva.

4) V létě mi pokožka rychle pohltí ultrafialové záření a stane se, jako kdybych neustále pracoval na slunci nebo opaloval na pláži nebo ve soláriu každý den.

Reakce vašich končetin na průměrnou teplotu vzduchu, 18-21 ° C

1) Měl jsem skoro vždy chladné ruce, i když není venku zima.

2) Nemám vždy chladné ruce, ale i v létě jdu do postele s chladnými nohami a pomalu se zahřejí

3) Mám téměř teplé dlaně a nohy v posteli se rychle zahřejí.

První reakce na alkaloidy a alkohol

1) I z jedné sklenky šampaňského se rychle opím

2) Následujícího rána mám vždy bolest hlavy, i když jsem pil velmi málo

3) Skoro nikdy nemám bolesti hlavy

Úkoly pro určení genotypu rodičů pro fenotyp dětí

I. MONOHYBRIDNÍ PŘEČTĚNÍ

Úkol 1. U člověka dominuje gen karyagů nad modře šupinatým genem. Od manželství hnědočasého muže a ženy s hnědými očima se narodilo dítě s modrými očima. Identifikujte genotypy rodičů.

Řešení. Označte geny, které určují barvu očí:

Vzhledem k tomu stavu problému, oba rodiče se podíval, jejich genotypy musí být alespoň jeden gen z A. Namísto 2. genu dvojice alel, až dáme otazník:

Tento manželský pár se narodil s modrookým dítětem, tudíž jeho genotyp aa. Jedno dítě z této alely dostalo dítě od matky, druhé od otce. Proto v genotypech matky a otce by měly existovat recesivní geny a a jeden z herních typů manžela a ženy by měl být druh obsahující gen a. Napíšeme gen v rodičovských genotypech namísto znamení otázky:

Odpověď: genotypy rodičů jsou stejné a heterozygotní - Aa.

Úkol 2. U ovsa dominuje gen z rané zralosti. Jaké by měly být genotypy a fenotypy rodičovských forem tak, aby u potomků bylo dosaženo rozštěpení podle fenotypu podle 1: 1?

Řešení. Označte geny:

Je známo, že štěpení 1: 1 je pozorováno u analytického křížení a kde jeden jedinec je homozygotní pro recesivní gen a druhý heterozygotní. Na základě toho lze předpokládat, že mateřské rostliny měly genotypy Aa a aa a že jedna mateřská rostlina předčasně zrála a druhá - pozdní zrání.

Odpověď: genotypy mateřských rostlin by měly být Aa a aa, fenotyp jedné rodičovské rostliny by měl být brzy zralý, druhý měl pozdní zrání.

Úkol 3. V mouchách Drosophila dominuje gen šedé barvy nad genem černé barvy. Při přejíždění šedých mušek mezi sebou v potomcích bylo 348 jedinců šedé barvy a 116 jedinců černé barvy. Identifikujte genotypy rodičovských forem.

Řešení. Označte geny:

A je šedá barva těla

A - zbarvení černého těla

Podmínkou problému jsou číselné vztahy fenotypů - 348 šedých a 116 černých. Z nich můžeme určit rozdělení 348: 116 3: 1.

Štěpení 3: 1 je pozorováno při překročení jedinců heterozygotních pro jeden gen

Odpověď: genotypy rodičovských forem jsou heterozygotní Aa.

Úkol 4.Kulovitý gen v rajčatech dominuje genomu tvaru hrušky. Z rajčat, vysazených v zeleninovém sovkózu, 5206 keřů dalo ovoce kulatého tvaru a 5199 keřů - ovoce hruškovitého tvaru. Jaké jsou genotypy rodičovských rostlin?

Úkol 5.U myší dominuje bílý gen geny hnědé barvy. Dvě hnědé ženy byly překříženy bílým mužem. V potomstvu první ženy bylo 12 hnědých myší, u potomků - 7 hnědých a 6 bílých. Jaké jsou genotypy rodičů a potomků?

Úkol 6.V norcích dominuje hnědý gen kožešiny gen pro platinovou barvu. Identifikujte genotypy rodičovských forem, pokud mezi 146 zvířaty narozenými v chovu zvířat, 117 je hnědá a 29 je platina.

Úloha 7. U člověka dominuje gen karyagů nad modře šupinatým genem. Ze sňatku modrookého muže s hnědočkovitou ženou se narodilo modrooké dítě. Identifikujte genotypy rodičů?

Úkol 8. U člověka dominuje gen pravotočivosti levostranného genomu. V rodině pravorukých rodičů se narodila dcera - levou rukou. Identifikujte genotypy rodičů?

Problém 9. U mouch - Drosophila, gen, který určuje normální strukturu křídel křídel, dominuje genomu zkrácených křídel. Při přejíždění mouchy s normálními křídly bylo získáno potomstvo u 1188 jedinců, 892 z nich s normálními křídly, jiní se zkrácenými. Identifikujte genotypy rodičovských forem.

Úkol 10. U oats je gen, který určuje obrovský růst rostliny, recesivní vzhledem k genu normálního růstu. V důsledku křížení obřích rostlin s rostlinami normálního růstu bylo získáno 5786 rostlin normálního růstu. Jaké jsou genotypy rodičovských rostlin a potomků.

Úkol 11. U jahod je červená barva bobulí určována neúplně dominantním genem, bíle - svou recesivní alelou mají heterozygity růžové bobule. Co by měly být mateřské rostliny podle genotypu a fenotypu, aby:

1) všichni potomci se ukázali jako růžové bobule?

2) u potomstva došlo k rozštěpení: 1. červená; 2. růžová; 1 bílá?

3) u potomstva došlo k rozštěpení: 1. červená; 1. Je to růžová?

4) u potomstva došlo k rozštěpení: 1. růžové; 1 bílá?

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C jsou kmeny - různé varianty patogenů. Klasifikace hlavního druhu zahrnuje šest skupin, které jsou pro pohodlnost obvykle označovány čísly. Každý konkrétní druh však má svůj vlastní poddruh. Celkový počet genotypů se tak zvýší na jedenáct. Na druhou stranu některé poddruhy jsou rozděleny do kvazivodů.

Aby léčba byla účinná, je velmi důležité správně určit, který z dostupných druhů patří viru hepatitidy.

Mimochodem, stojí za to vysvětlit průměrnému člověku, že definice genotypu viru v lékařském jazyce zní jako genotypizace. Muž, v zásadě mohou být infikovány virem, který obsahuje pouze jednu konkrétní genotyp, ale jak již bylo uvedeno výše, každý poddruh je rozdělena do několika podobné povahy virů, které se nazývají kvazi-druhy.

Mnohé z nich jsou schopné mutovat (mutovat), což značně komplikuje vybranou taktiku léčby. Všimněte si, že složitost léčby některých onemocnění, zejména žloutenka v chronické formě, je důsledkem právě těchto faktorů.

Obecné informace o viru

Játra v lidském těle plní různé úkoly. Toto tělo může být nazýváno jako držitel záznamu pro celkový počet důležitých funkcí. Virová hepatitida může způsobit různé změny ve všech indikátorech stanovených laboratorními metodami. Některé změny však nejsou specifické - mohou se objevit u jiných infekcí.

Existují však některé příznaky, které jsou typické pouze pro virovou hepatitidu. V podstatě tyto změny ovlivňují jaterní buňky - zničí je. To naopak vede k uvolnění velkého množství enzymů, které jsou v hepatocytech (jaterní buňky se nazývají hepatocyty).

Zvažovat a ještě víc vytvořit obrázek tohoto viru je nemožné, protože jeho obsah v krvi infikované osoby je zanedbatelný. V prostředí jsou flavivirusy schopné žít velmi krátkou dobu, jsou velmi nestabilní. Inkubační doba hepatitidy C trvá od tří týdnů do 120 dnů.

Virus může být kombinován s jinými viry, zatímco je schopen mutovat, což nemá lepší vliv na pohodu pacienta a ztěžuje léčbu. Je třeba poznamenat, že hepatitida může vést k závažným onemocněním - vzniku nekvalitního nádoru a cirhózy.

Metody přenosu viru

Genotypy onemocnění, jako je hepatitida C, závisí na dvou hlavních faktorech - životním stylu člověka a jeho bydliště podle geografické polohy. Je třeba poznamenat, že celosvětová infekce lidí se vyskytuje jako samostatný typ viru, který je na tomto území specifický a převládající.

Abychom porozuměli rozmanitosti genotypů, měli bychom se podívat na popis nejčastějších genotypů.

Vysvětlení: číslice je genotyp a abecední index je poddruhem viru:

 • 1a, 1b, 1c;
 • 2a, 2b, 2c, 2d;
 • 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f;
 • 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j;
 • 5a.

Nejvíce obyčejný na světě je považován za genotyp 1 - představuje asi 50% z celkového počtu virů. Následuje genotyp 3 - z kvantitativního hlediska je jeho ukazatel více než 30%.

Celosvětové specialisté provést genotypizaci a na základě těchto studií k závěru, že například v naší zemi, stejně jako v přilehlých oblastech - na Ukrajině, v Bělorusku rozšířen ve větší míře virem genotypu 1, 2, 3.

Pokud budeme zvažovat poddruhy, převažuje genotyp 1b v zemích bývalého svazu. Lékaři tvrdí, že takový podtyp je obtížné léčit, a to na základě užívání léků obsahujících interferon. Teprve poté, co farmaceutické společnosti poskytly novou generaci léků a lékaři změnili schéma léčby (nyní nepoužívají interferon), účinnost terapie se výrazně zlepšila.

Pětina populace je identifikována genotypem 3a, a proto budou vzaty v úvahu další situace, kdy může dojít k infekci podobným virem:

 • ve skupině s vysokým rizikem jsou lidé, kteří užívají drogy (způsob přenosu viru - nesterilní jehla);
 • na sexuálním osvědčení nebo jednání se infekce také může dostat do organismu zdravé osoby;
 • virus se přenáší na osobu krví, což znamená, že pokud dojde k transfuzi krve, může dojít k infekci;
 • zubní ordinace nebo jiné nemocniční zařízení, kde jsou špatně dezinfikovány lékařské přístroje nejnebezpečnějšími místy, pokud jde o přenos infekce.
 • při návštěvě nehtového salonu - nesterilních nástrojů;
 • Tetování a piercing ucha nebo piercing může vést k infekci.

Během období nesení dítěte může dojít k infekci plodu z infikované matky.

Toto onemocnění je dlouhodobě asymptomatické. A pouze tehdy, když se nemoc půjde na pokročilém stadiu, může pacient zaznamenat typické znaky - nevolnost, slabost, nestabilní stolice, hubnutí, ztráta chuti k jídlu, nažloutlý zabarvením kůže a sliznic. Jedná se o mazání této nemoci a pravděpodobně z tohoto důvodu se hepatitida C nazývá "vrahem s měkkými tlapkami".

Toto onemocnění se ve většině případů dostává do chronické formy a v třetině celkového počtu infikovaných může virus způsobit cirhózu jater.

Správné určení genotypu viru pro lékaře je prioritou před přidělením pacienta k léčbě. Proto se na klinikách provádí genotypizace a na základě získaných údajů je rozhodnuto o účinném způsobu léčby pacienta.

Diagnostické metody

V naší zemi se používá experimentální technologie pro detekci virů, která se nazývá diagnostika PCR. Tento typ analýzy může významně zvýšit koncentraci enzymů DNA nebo RNA viru ve vybraných vzorcích. Taková opatření umožňují spolehlivě rozpoznat a také odhalit kvantitativní index obsažený v lahvičkách viru.

Moderní metody diagnostiky umožňují objevit infikované osoby v 97% případů v počátečních fázích vývoje onemocnění.

Pro potvrzení nebo popření přítomnosti infekce v krvi člověka se provádí kvalitativní PCR analýza. Vzorky pro analýzu jsou odebírány od lidí, jejichž krev byla identifikována jako výsledek laboratorních testů protilátek proti hepatitidě. Na základě výsledků analýzy mohou lékaři dát pouze dva výsledky - "zjištěné" a "nezjištěné".

Pokud byl pacient uveden výsledek formulace „nalezeno“, která znamená, že je pouze jeden, který identifikoval virus, což znamená, že infekce došlo v lidské krvi. V souladu s tím, různé formulace - „nebyl nalezen“ označuje, že jsou fragmenty RNA není ve zcela nového biologického materiálu, a to může znamenat, že pacient je zdravý, nebo ve vzorku koncentrace na tak malé, že není možné provést kvalitativní analýzu.

V akutním stadiu hepatitidy C, pomocí PCR diagnostické metody, může být RNA stanovena 10 dní po infekci. V takovém případě bude onemocnění určeno v počáteční fázi, což znamená, že existuje vysoká pravděpodobnost, že osoba bude vyléčena.

Identifikace určitého typu patogenu u pacienta nemůže způsobit diagnózu z hlediska její složitosti a fáze onemocnění. Analýza pouze ukazuje, který z virů byl detekován v krvi.

Pacient musí absolvovat komplexní laboratorní vyšetření. Pouze v tomto případě bude lékař schopen posoudit celou situaci, diagnostikovat pacienta a následně určit volbu léčby, stejně jako předvídat další vývoj klinického obrazu onemocnění.


Související Články Hepatitida