Analýza značek hepatitidy B

Share Tweet Pin it

Následující značky virové hepatitidy se nacházejí v těle osoby s virovou hepatitidou B:

 • Virové antigeny HBeAg a HBsAg.
 • Protilátky proti antigenům a proteinu HBcore: anti-HBe, anti-HBcore a anti-HBs.

Agregát těchto protilátek a antigenů se nazývá komplexní definice markerů virové hepatitidy. Tento komplex se neustále dynamicky mění a umožňuje monitorovat aktivitu viru a reakci na imunitu pacienta. Markery, definované komplexním způsobem, také umožňují správně identifikovat fázi onemocnění a předpovědět jeho následný vývoj.

Infekce způsobená virovou hepatitidou B se vyskytuje v důsledku průniku viru do krve pacienta různými způsoby:

 • Manipulace, při které dochází k narušení integrity orgánů a tkání - injekce, operace.
 • Nechráněný sexuální styk.
 • Kojení dítěte v určitých stadiích onemocnění atd.

K určení formy virové hepatitidy B je nezbytné dešifrovat následující markery infekce obsažené v lymfy, krvi a dalších biologických tekutinách, stejně jako tkáně a buňky orgánů:

 • Specifickými markery jsou antigeny HBe, HBc a HBs.
 • Imunologické protilátky proti těmto antigenům třídy IgG a IgM.
 • Genetika ve formě nukleotidových sekvencí DNA viru.

Dekódování markerů, které jsou antigeny:

 • HBsAg antigen je nejdříve marker akutní formy viru hepatitidy B detekovatelné v séru po 4-6 týdnech od infekce, tj během inkubační doby (25-30 dní před nástupem klinických symptomů), jakož i během a preicteric celá akutní fáze hepatitidy. Detekce těchto markerů je možná i v případě asymptomatického přenosu viru.
 • HbeAg antigen se vytváří v krvi v období před žloutenkou av počátečních stádiích onemocnění. Detekce markeru indikuje násobení virových částic a je důkazem aktivního procesu. V této fázi je krev pacienta obzvláště nakažlivá. Detekce markerů HbeAg po dobu čtyř týdnů nebo více může znamenat přechod choroby na chronickou fázi.
 • HbcAg je jaderný antigen viru, který lze detekovat pouze v jaterních buňkách během biopsie, aniž by byl stanoven ve volné formě v plazmě a v séru. Je to silný imunogen, který vyvolává produkci specifických protilátek.

Dekodace markerů virové hepatitidy B ve formě protilátek zahrnuje:

 • Anti-Hbs jsou markery, které se objevují na konci akutní fáze onemocnění. Může se nalézt v krvi člověka po dobu deseti let nebo déle. Přítomnost markeru je známkou tvorby imunity pro ochranu proti viru.
 • Anti-Hbe - protilátky, které jsou známkou dynamiky procesu infekce. Poměr parametrů anti-Hbe a HbeAg se používá k řízení virového toku a předpovědi jeho výsledku.
 • Anti-Hbc IgM jsou protilátky proti markerům HbcAg patřícím do třídy IgM. Objevují se akutní formy hepatitidy B před vznikem žloutenky nebo v počáteční fázi exacerbace nemoci. Schopný cirkulovat v krvi po dobu 3-5 měsíců. Detekce markerů anti-HBc IgM je potvrzení, že pacient má hepatitidu B v akutní formě.
 • Anti-Hbc IgG jsou protilátky třídy IgG proti markerům HbcAg. Častěji se všichni nacházejí přibližně ve stejnou dobu nebo o něco později, schopni po dlouhou dobu být zachráněni v organismu. Existují náznaky toho, že hepatitida je přítomna nebo byla přenesena v minulosti.

Diagnostika a léčba

Za účelem diagnostiky virové hepatitidy B, stejně jako v případě jiných infekčních onemocnění, je nutné identifikovat samotnou příčinnou látku, tj. Virus nebo jeho částice přítomné v krvi. To vyžaduje dekódování markerů, protilátek a antigenů. V procesu diagnostiky hepatitidy B lze provést následující studie.

Analýza krve za přítomnost markerů viru umožňuje určit stav infekce. Metoda polymerázové řetězové reakce (PCR) poskytuje detekci virové DNA v krvi, to znamená, že pozitivní výsledek přítomnosti virové DNA signalizuje přítomnost požadované infekce. Tato studie se nazvala kvalitativní PCR. Existuje také metoda kvantitativní PCR, pomocí které můžete zjistit virovou zátěž - obsah kopií DNA v mililitrech krve pacienta, což umožňuje zhodnotit aktivitu patogenu.

Uveďme příklad výsledků analýzy a interpretace výsledků:

 • HBsAg - pozitivní;
 • Anti-HBcorIgG, HBcorAb IgG nebo anti-HBcor IgG pozitivní;
 • HBeAg - negativní;
 • HBeAb - pozitivní;
 • DNA viru je pozitivní.

Interpretace výsledku nám umožňuje diagnostikovat chronickou formu virové hepatitidy B negativní na HBeAg nebo přepravu inaktivního viru. Aby bylo možné zvolit správnou diagnózu ze dvou variant, jsou potřebné další testy, jako je ALT a kvantitativní PCR. Kromě toho může být vyžadována jaterní biopsie.

Biochemické vyšetření krve, včetně stanovení jaterních enzymů ALT (alanin aminotransferáza) a AST (aspartát aminotransferáza), zhodnotit úroveň aktivity zánětu v játrech. AST a ALT jsou enzymy obsažené v hepatocytech.

V případě poškození buněk jsou tyto enzymy venku, což vede ke zvýšení jejich obsahu v krvi. Existují jiná enzymy přítomné v játrech, ale ALT je hlavním indikátorem cytolýzy a AST je z hlediska významu poněkud horší. Pokud kvantifikace kvantitativní PCR indikuje aktivitu viru, hladiny AST a ALT indikují aktivitu jaterního zánětlivého procesu vyvolaného virovou hepatitidou.

Výše uvedené vyšetřovací metody jsou zásadní pro diagnostiku viru hepatitidy B. Vysvětlení krve na laboratorní testy, hodnocení úrovně aktivity viru, stádiu onemocnění, a rovněž získat nepřímé důkazy o míře poškození jater.

V mnoha případech tyto údaje nestačí k přesné diagnóze, takže musíte získat přesnější informace o stavu jaterní tkáně, aktivitě virové hepatitidy a stavu fibrózy. V tomto případě se provádí jaterní biopsie nebo se použijí neinvazivní metody k posouzení jejího stavu.

Biopsie jater je odběr vzorků orgánů pomocí speciální jehly, nejčastěji prováděné přes kůži. Postup je prováděn za lokální anestézie. Hmotnost extrahovaného vzorku tkáně je přibližně 0,5 gramu. Po ukončení extrakce se vzorek vyšetří pod mikroskopem.

Biopsie může být nazvána jako poslední možnost, která poskytuje nejpřesnější informace o stupni aktivity hepatitidy B a fibrózy jater, tj. Úrovně poškození jejích tkání. I při vysokém informačním obsahu studie je důležité si uvědomit, že tento postup ve vzácných případech vede k určitým komplikacím.

Krevní test na markery hepatitidy typu B a C

Markery hepatitidy B a C jsou specifické antigeny a protilátky, jejichž detekce v séru je potvrzením diagnózy. Antigeny jsou částice cytoplazmatické membrány patogenu (povrchový antigen) nebo částice shell nukleokapsidu (vnitřní antigen). Virové hepatitidy, bez ohledu na typ, infikují hepatocyty. Imunitní systém zdravé osoby vnímá postižené buňky jako geneticky cizí, a proto je ničí produkcí protilátek. Smrt buněk způsobuje vývoj zánětlivého procesu.

Krevní test pro markery

K potvrzení diagnózy je zapotřebí řady testů, jejichž cílem je detekce antigenů - částic virionů nebo protilátek, imunoglobulinů v krevní plazmě. Markery virové hepatitidy B a C mohou být detekovány metodami PCR a ELISA.

Prostřednictvím enzymového imunoanalýzy se detekují antigeny nebo protilátky a množství viru, jeho aktivita a genotyp se stanoví metodou PCR.

Krevní test na markery virové hepatitidy může být proveden nejdříve 8 hodin po posledním jídle. Pacienti jsou často znepokojeni otázkou, jak dlouho se mají čekat na výsledky testů. Při provádění IFA je potřeba od 1 do 10 dnů. PCR může být provedena během několika hodin.

Důvodem analýzy hepatitidy B a C je:

 1. Příprava na očkování nebo hodnocení účinnosti vakcíny.
 2. Zvýšení hladiny AlAt (alaninaminotransferáza), AsAt (aspartátaminotransferáza). Tyto enzymy jsou také markery virové hepatitidy, ale z funkčního hlediska. Jsou syntetizovány buňkami jater, ale v krevní plazmě se jejich počet zvyšuje až po masové smrti profilových buněk.
 3. Přítomnost klinických příznaků onemocnění.
 4. Pacient má chronický zánět jater nebo onemocnění žlučovodů.
 5. Sexuální kontakt s nosičem infekce.
 6. Parenterální manipulace v pochybných podmínkách.
 7. Plánování nebo screening během těhotenství.
 8. Příprava na hospitalizaci.
 9. Přehled dárců.
 10. Zkoumání rizikových osob.

Značky HBV

Virové buňky se skládají z vnější membrány, cytoplazmy a nucleocapsidu - jádra uzavřeného ve své vlastní membráně. Jádro obsahuje DNA příčinného činidla - nosiče jeho genetické informace a enzymovou DNA polymerázu, nezbytnou pro replikaci virionu.

Příčinná buňka obsahuje následující markery virové hepatitidy tohoto typu:

 1. HBsAg (povrchový antigen hepatitidy B). Tento komplex proteinů buněčné membrány patogenu je určujícím faktorem pro diagnózu. Detekce antigenu HBs v séru je absolutním potvrzením přítomnosti viru u pacienta. Detekce této látky 6 měsíců po infekci naznačuje chronickou formu onemocnění.
 2. HBcorAg (jádrový antigen HBV). Tyto proteiny jsou virionovou nukleovou obálkou, která může být detekována pouze u hepatocytů. Ale krevní plazma pacienta může obsahovat pouze protilátky proti tomuto antigenu - anti-HBcorAg.
 3. HBeAg (časný / obalový antigen hepatitidy). Toto je časný virový antigen, který se vyskytuje během aktivní replikace patogenu.
 4. HBxAg je antigen, jehož význam pro životně důležitou aktivitu viru není stanoven, a proto se pro diagnózu nezohledňuje.

Analýza hepatitidy B je zaměřena na potvrzení přítomnosti patogenu založeného na detekci markerů, stanovení stupně onemocnění a navíc aktivity infekčního agens.

Co říkají Markery

HBsAg je nezbytný pro vytvoření viru. V počátečním stádiu onemocnění se syntetizuje s nadbytkem, jeho počet dokonce přesahuje potřeby patogenu. Tento virusový antigen byl nejprve objeven, je vedoucím k diagnostice. Tato látka může být detekována 1-10 týdnů po infekci, 2-6 týdnů před vznikem prvních klinických příznaků zánětu jater. Tento virový marker umožňuje určit formu onemocnění: pokud antigen HBs zůstává v krvi 6 měsíců po infekci, znamená to chronickou formu. V případě eliminace patogenu a klinického zotavení pacienta se po zmizení antigenu detekují protilátky proti tomuto antigenu (anti-HBs nebo HBsAb).

Někdy se při vyšetření na markery hepatitidy antigen HBs nezjistí. To může znamenat, že imunitní systém ničí postižené buňky rychleji, než má HBsAg čas vstoupit do krevního oběhu. V tomto případě je diagnóza založena na detekci HBcorAb IgM. Absence antigenu HBs na pozadí těžkého akutního průběhu onemocnění s potvrzením diagnózy přítomností IgM v krvi je obvykle pozorována u 20% pacientů a často končí smrtelným následkem.

Vzhledem k tomu, že antigeny HBcor virus nemohou být detekovány v krvi, markery jeho přítomnosti jsou protilátky HBcor - imunoglobuliny třídy M a G.

IgM je známkou akutní fáze onemocnění, která trvá nejdéle 6 měsíců. Tento imunoglobulin může být detekován již od prvních týdnů po infekci, poté postupně zmizí. U 20% infikovaného IgM je zjištěno během 2 let. Při chronické formě zánětu jater je koncentrace této protilátky zanedbatelná.

IgG je příznakem kontaktu s infekčním agens, je přítomen v séru celého následného života osoby bez ohledu na formu onemocnění.

HBeAg je známkou virionové replikace a vysokého stupně nákazy nosiče. Pokud se v dalším výsledku analýzy hepatitidy B zjistí zmizení tohoto antigenu, současně se zaznamená výskyt protilátek proti tomuto antigenu, je to známka remise.

Přítomnost virové DNA v analýze hepatitidy B svědčí o akutní formě onemocnění. V rané fázi je přítomnost tohoto markeru hlavním znakem replikace HBV. Detekuje se PCR (polymerázová řetězová reakce), jehož podstata spočívá v opakovaném zdvojování oblasti DNA patogenu pomocí speciálních enzymů, aby se získalo množství materiálu dostatečné pro detekci.

K kopírování dochází pouze v určité části genomu. Tato přesnost umožňuje detekovat v materiálu pouze jednu molekulu DNA a stanovit přítomnost viru v předklinickém období. Přesnost reakce je 98%. Metoda je použitelná pro detekci genetického materiálu virů obsahujících RNA.

Vysvětlení

Interpretace analýzy spočívá v interpretaci výsledků. Výsledek je považován za negativní, pokud v krvi nejsou nalezeny žádné markery. Detekce HBsAg indikuje přítomnost viru u pacienta a přítomnost HBs-protilátek a IgG je znamením přenosné nemoci nebo inokulace.

Markery virové hepatitidy HBeAg, DNA polymerázy, skutečné DNA viru a IgM - indikátor aktivního šíření buněk patogenu. Navíc HBe-protilátky indikují vysokou koncentraci patogenů, nákazlivost nosiče infekce a také možnost perinatální infekce. Přítomnost HBe protilátek je znamením úplné replikace virionu.

Obvykle se doporučuje darovat krev současně třem indikátorům: HBsAg, Anti-HBs, Anti-Hbcor. Tyto látky jsou detekovány metodou ELISA. Metodou PCR potvrdit přítomnost DNA viru, počet patogenů, genotyp.

Značkami HCV

Markery virové hepatitidy C jsou protilátky proti viru a jeho RNA. Za prvé, aby se potvrdila přítomnost patogenu v těle je třeba testovat na anti-HCV - celkové protilátky proti viru hepatitidy C Imunologické studie odhalují patogenu markery, které jsou protilátky třídy M a G. Vyrábějí se v reakci na přítomnost v krvi pacienta strukturální a nestrukturální proteinové částice virionů. IgM a G lze detekovat během prvních 14 dnů onemocnění a po klinickém zotavení.

Detekce celkového imunoglobulinů může být známkou akutního i chronického průběhu onemocnění. K určení přesného načasování infekce musí být navíc forma choroby dávkována krev každé protilátky zvlášť. Stává se, že imunologické testy odhalují imunoglobuliny jen několik měsíců po manifestaci klinického obrazu zánětu jater.

Dekódování výsledku imunologické analýzy:

 1. Nepřítomnost protilátek může naznačovat, že u pacienta nebyla zjištěna hepatitida C, inkubační doba onemocnění ještě není ukončena nebo je to seronegativní varianta patogenu.
 2. Detekce IgM je známkou aktivní replikace viru a skutečnosti, že hepatitida C postupuje a je v akutní fázi.
 3. Přítomnost IgG je indikátorem přítomnosti patogenu nebo kontaktu s ním v minulosti.

Imunoglobuliny jsou přítomny v krvi rekonvalescence až do 10 let, jejich koncentrace se postupně snižuje.

Vzhledem k tomu, imunotesty mohou poskytnout falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledek, dále identifikovat takové markery hepatitidy C, jako IgG, specifických pro antigeny CORE viru, NS1 NS2, NS3, NS4, NS5. Výsledek analýzy je považován za pozitivní, pokud jsou detekovány protilátky proti 2 nebo více antigenům této skupiny.

K určení genotypu patogenu a jeho množství se používá polymerázová řetězová reakce. Tato studie umožňuje identifikovat RNA v počátečních stádiích onemocnění a dokonce i v inkubačním období, kdy je stále nemožné zjistit sérologické markery. Pro replikaci použijte stabilní oblast virového genomu. Navíc metoda PCR umožňuje určit počet kopií virové RNA na jednotku objemu krve (kopie / ml nebo kopie / cm3). Tento indikátor se používá k vyhodnocení účinnosti antivirové terapie. Navíc PCR umožňuje stanovit serovariant patogenu. WHO doporučuje, aby byla PCR reakce provedena třikrát za účelem zjištění HVC RNA pro definitivní potvrzení diagnózy.

Přecitlivělost PCR reakce může vést k falešně pozitivní výsledek, tedy stanovení konečné diagnózy vyžaduje komplexní analýzu krevních parametrů jako sérologické a biochemické, pozorovat změny v těchto ukazatelů v průběhu času, kromě toho, morfologické posouzení postiženého orgánu.

Markery virové hepatitidy

Vírová hepatitida tvoří podstatnou část všech virových onemocnění, protože tyto nemoci jsou obtížné léčit (hepatitida C je prakticky nevyléčitelná). V tomto případě virus postihuje jeden z nejdůležitějších orgánů trávicího systému - játra. Všechny typy hepatitidy se vyznačují specifickými, někdy nevratnými, změnami v těle. Vzhled specifických struktur se nazývá marker virové hepatitidy.

Existují dvě hlavní formy onemocnění - akutní a chronická. K akutním formám přenášejí hepatitidu A a B na chronickou - hepatitidu S. Existují i ​​jiné formy hepatitidy, avšak nejsou tak nebezpečné jako ty, které jsou uvedeny výše. Každá z těchto onemocnění má své vlastní charakteristické projevy, stejně jako důsledky pro tělo jako celek. Z tohoto důvodu se na prvním místě rozvíjí nové metody diagnostiky a léčby hepatitidy.

Vzhledem k tomu, že hepatitida je v průběhu onemocnění poměrně závažná, včasná diagnóza hraje zásadní roli v léčbě a prevenci komplikací. Hlavní metodou diagnostiky hepatitidy je krevní test na markery virové hepatitidy.

Jaké jsou ukazatele virové hepatitidy?

Imunoglobuliny se produkují požitím lidských antigenů - cizích, patogenních látek. V tomto případě jsou antigeny součástí viru hepatitidy - jeho obálky, jádra a strukturních složek.

V počátečních stádiích onemocnění, dříve než tělo rozpoznává proces, se produkují nešpecifické protilátky. Časem začíná vývoj určitých imunoglobulinů na každou složku viru.

Na základě definice složek viru nebo těchto protilátek se připravuje diagnóza hepatitidy. Hlavními ukazateli virové hepatitidy používanými pro diagnózu jsou imunoglobuliny třídy M a G.

Přítomnost IgM v krvi indikuje přítomnost akutního procesu způsobeného virem v těle. Imunoglobuliny třídy G indikují přenosovou infekci. Tyto skupiny protilátek jsou hlavními kritérii pro hepatitidu A a E, na jejichž základě je nejčastěji diagnostikován pacient.

Značky hepatitidy B a C

Známky nejběžnější hepatitidy B jsou velmi vysoké. Zahrnují:

 • povrchový antigen HbsAg (určuje přítomnost viru v těle);
 • HBeAg (protein, který charakterizuje riziko infekce a přenosu krví);
 • HBcAg (značka, která je detekována pouze jaterní biopsií a indikuje reprodukci virových částic v hepatocytech);
 • marker anti-HBc (je imunoglobulin, hraje hlavní roli v negativním výsledku na HBsAg);
 • IgM anti-HBc (je jedním z nejčasnějších příznaků, uvědomuje si, co se děje v těle akutního procesu).
 • Hepatitida C může být detekována při detekci následujících substrátů:
 • anti-HCV IgM - je známkou infekce nebo přenášené nemoci;
 • anti-HCV jádro IgM - mluví o aktuálním stavu a fázi procesu (nejčastěji - chronické);
 • anti-HCV jádro IgG - ukazuje stupeň infekce;
 • anti HCV NS - se objevuje pouze v chronické fázi hepatitidy C.

Někdy nestačí detekovat pouze jeden marker virové hepatitidy za účelem přesné diagnózy. Proto by diagnóza onemocnění měla být komplexní. V některých případech, když je zjištěn specifický marker, může dojít k situaci, kdy jiný antigen v těle je definován jako křížový antigen. Z tohoto důvodu by interpretace diagnózy měla vycházet z několika ukazatelů.

Demontujeme značky hepatitidy B

Existuje několik druhů hepatitidy a všechny jsou způsobeny virem, který postihuje tělo.

Hepatitida B se považuje za jednu z nejkomplexnějších virových infekcí. Hlavní způsoby infekce - krví, sexu nebo od matky k dítěti.

5-10% z celkového počtu lidí infikovaných hepatitidou B má chronickou, někdy asymptomatickou formu onemocnění.

Za účelem stanovení klinického obrazu včas a předepsání vhodného léčení se provádí řada laboratorních studií - identifikace markerů.

Toto je hlavní metoda diagnostiky tohoto onemocnění. V našem článku najdete popis jednotlivých markerů používaných při diagnostice hepatitidy, technologie detekce a interpretace jejich hodnot.

Jaké jsou značky?

Markery pomáhají identifikovat virus v těle

Při požití antigenů (cizorodých látek) vytváří lidský imunitní systém určité protilátky - imunoglobuliny.

V případě infekce hepatitidy B se naše tělo produkuje specifické imunoglobuliny ke každé složce viru. Stávají se takzvanými markery této nemoci.

Typy a typy: stručná klasifikace

V lékařské praxi se izoluje několik hlavních markerů hepatitidy B, které jsou dále rozděleny do dvou hlavních skupin: virové antigeny a protilátky produkované organismem na tyto antigeny.

Antigeny zahrnují řadu následujících odrůd:

Jaké jsou markery protilátek?

Pro stanovení přesné diagnózy se provádí studie identifikace virové DNA (HBV-DNA), která slouží jako marker pro replikaci patogenu. Důvěru ohledně přítomnosti nemoci může být pouze po komplexní studii založené na několika ukazatelích.

Co znamenají značky a co ukazují?

Marker HbsAg může být stanovena již 1,5-2 měsíců po infekci před prvními příznaky onemocnění. Materiál pro výzkum - sérum. Tento marker může být izolován během všech fází vývoje viru v těle (také umožňuje určit asymptomatický průběh).

Marker HbeAg obvykle nalezené v krvi v časných fázích vývoje virové hepatitidy, stejně jako v pre-zheltushny období. Pokud se v krvi nachází více než 4 týdny, doporučuje se mluvit o chronické formě nemoci. HbcAg se nachází v játrech. Pro výzkum je nutná biopsie orgánu. Je to silný imunogen, který vylučuje specifické protilátky, které v krvi nejsou.

Indikátor počátku vzniku vlastního imunitního systému těla, který může být izolován v krvi po dobu 10 let nebo více po ukončení akutního období hepatitidy B - anti-Hbs. Hodnota jiného indikátoru (anti-Hbe) umožňuje zhodnotit úspěšnost léčby a předpovědět trvání a závažnost průběhu onemocnění.

U akutní hepatitidy B před výskytem prvních příznaků (žloutenka), výběr anti-Hbc IgM - laboratorní potvrzení onemocnění. Takové protilátky budou dále cirkulovat v cirkulačním systému po dobu dalších tří až pěti měsíců. Značky v krvi naznačují, že osoba už měla hepatitidu B již předtím, nebo je v této době akutně nemocná.

Detekce značek technologií: funkce a indikace

Provádění analýzy hepatitidy B vyžaduje povinnou detekci Hbs antigenu. Řídí se všichni účastníci, výzkum je však určen těmto kategoriím osob:

 • zástupci lékařských profesí pracujících v oboru;
 • osoby s vysokým AST a ALT;
 • pacienti s chirurgickým profilem;
 • těhotné ženy;
 • potenciálními dárci krve.

Je důležité si pamatovat! Je třeba provést studii a osoby, které mají příznaky podobné klinickým projevům hepatitidy B: snížení chuti k jídlu, přítomnost nauzey nebo zvracení, žloutenka sliznic a kůže, změna barvy moči a výkalů. Zobrazují se na následujícím obrázku:

Analýza vyžaduje odběr krve z žíly. Kapalina je pak odeslána do sérologické laboratoře pro imunologické vyšetření. Detekce specifických protilátek v krvi může přesně určit přítomnost patogenu a určit přibližný stupeň vývoje onemocnění.

Získané informace umožňují vybrat vhodnou terapii, která bude odpovídat stavu a celkovému stavu pacienta.

Vlastnosti dešifrování

Pro dekódování je ve většině laboratoří zaveden jeden indikátor R (koeficient optické roviny). Pro jakýkoli výsledek se hodnota liší:

 • s negativní reakcí, R nedosahuje 0,8;
 • za pochybný výsledek - 0,9-1;
 • pro pozitivní - více než jeden.

Nezapomeňte, že negativní výsledek nezaručuje nepřítomnost viru, proto se doporučuje provádět studie anti-HBcor IgG a anti-HBs. Pokud jsou všechny tři značky negativní, pak v těle není žádný virus.

Metody, náklady

Existují 4 hlavní metody postupu.

 1. Imunologická analýza krve. Umožňuje odhalit úroveň ochrany těla.
 2. Kvalitativní analýza PCR.
 3. Imunoenzymatická analýza. Laboratorní studie určující formu a etiologii onemocnění.
 4. Screening je hluboké vyšetření těla speciálním vybavením (ultrazvuk, počítačová tomografie). Nejčastěji se používá v těhotenství k identifikaci příznaků patologie u plodu.

V důsledku specifických testů se identifikují hepatitidy antigeny a stanoví se typ viru. Nespecifické analýzy odhalují stávající patologické stavy jater, které jsou určovány přítomností markerových protilátek.

Náklady na jednu analýzu v soukromých klinikách jsou asi 500 rublů, všechny 3 analýzy budou stát přibližně 1600 rublů. Ve veřejných léčebných zařízeních, pokud se lékař dopustí, jsou studie prováděny bezplatně.

Co mám dělat?

Hepatolog nemůže předepisovat léčbu na základě jedné analýzy. Rovněž není vyloučena falešná diagnóza a pravděpodobnost, že se tělo vypořádá s onemocněním. Pro virus B je toto procento poměrně vysoké - 90%.

Následující obrázek ukazuje tabulku, která může být použita k analýze výsledků vzorků:

Konečná diagnóza je stanovena po analýze PCR k detekci DNA viru, po níž se rozhoduje o otázce další taktiky. V přítomnosti akutní formy hepatitidy B je nejčastěji předepisována antivirová léčba. V chronické formě je zapotřebí registrace infekčního lékaře a vyžaduje se pravidelná analýza pro dynamické sledování.

Odkazy! Typicky markery určují reakci na virus a škodu, kterou přináší. Hlavním nebezpečím je však prodloužená aktivita viru v podmínkách nečinnosti imunitního systému - chronické hepatitidy.

Načasování a metody léčby jsou určeny dalšími studiemi:

 • PCR (polymerázová řetězová reakce);
 • definice genotypu viru;
 • fibroscan liver - metoda určení patologie pomocí elastických vln.

Ve většině případů akutní hepatitida B jako taková nevyžaduje léčbu. To ale neznamená, že se lékař nemusí léčit. Nejdříve potřebujete nejen vizuální vyšetření pacienta, ale také výběr dalších testů. Také je nutná lékařská péče, která snižuje nepohodlí průběhu onemocnění (živiny a ztráta vlhkosti v důsledku zvracení a průjem by měla být maximálně obnovena). Chronická forma průběhu hepatitidy B vyžaduje použití léčiv, které zpomalují vývoj cirhózy jater.

Pouze lékař stanoví dobu zahájení léčby. Terapie může být zpožděna z několika důvodů:

 • nízká aktivita viru;
 • absence tělesného ohrožení;
 • nemožnost antivirové terapie, je-li dynamické pozorování upřednostňováno před intervencí léků.

Závěr

Hepatitida B v lidu je často nazývána "jemným vrahem" kvůli asymptomatickému průběhu onemocnění. Smrtelné následky se vyskytují hlavně ve fázi zničení jater. Chcete-li chránit sebe i ostatní, musíte sledovat tělo a minimalizovat možná rizika.

 1. Odstraňte nepravidelné sexuální kontakty, nezneužívejte alkohol a nezdravé potraviny, neberte si nekontrolované léky.
 2. Pravidelně provádějte analýzu markerů hepatitidy v libovolné soukromé nebo veřejné laboratoři.
 3. Pokud je detekován virus, projděte komplexní diagnózu, abyste diagnostiku potvrdili nebo popřeli.
 4. Nezávisle se vypořádat s chronickou formou onemocnění nemůže být, a proto je odvolání k odborníkovi povinné.
 5. Správná léčba snižuje negativní důsledky viru na nulu.
 6. Očkování proti hepatitidě B - zcela vylučuje možnost onemocnění.

Sledujte své zdraví a nedovolte vznik nebezpečných onemocnění. Pravidelná preventivní opatření a vážný postoj k vlastnímu organizmu přispějí k udržení dobrého zdraví.

Markery hepatitidy

Značky částic specifických pro hepatitidu (prvky viru), které lze detekovat v biologických látkách pacienta s takovou diagnózou. Riziko zánětlivého procesu v játrech je dlouhé asymptomatické období, často se projevy patologie objevují pouze v posledních fázích, kdy jedinou metodou léčby je transplantace orgánů. Abyste neztratili vývoj onemocnění, měli byste pravidelně užívat testy na markery hepatitidy B a C.

Co to je? Tyto typy viru nejčastěji postihují člověka a mají tendenci proudit bez toho, aby způsobily klinické projevy. K určení specifických částic se používají následující diagnostické metody:

 1. Imunologické vyšetření krve.
 2. Imunoenzymatická analýza.
 3. Polymerázová řetězová reakce (PCR).
 4. Testování screeningu.

Studie je dále rozdělena do dvou typů:

 • Nešpecifická - použitá v době rychlého vývoje onemocnění, ukazuje přítomnost protilátek proti antigenům.
 • Specific - umožňuje nastavit typ viru (marker) a identifikovat jeho antigeny.

Pokud má pacient hepatitidu C, mohou markery správně stanovit stupeň progrese onemocnění, stanovit lékařskou taktiku a potlačit aktivitu patogenu a zároveň zabránit vzniku komplikací.

Hodnota značek

Při provádění studie biologického materiálu o hepatitidě může přítomnost různých markerů indikovat přítomnost. Každý z antigenů a protilátek může být detekován v různých stupních progrese onemocnění.

Při detekci pacienta s hepatitidou B v krvi mohou být detekovány markery následujících protilátek:

 1. Anti-Hbc IgM - lze identifikovat v časných stádiích onemocnění, kdy klinické příznaky chybí. Tento marker je uložen v krvi pacienta po dobu šesti měsíců od data infekce patogenem.
 2. Anti-Hbe - vždy hovoří o vývoji zánětlivého procesu v hepatocytech. Když jsou tyto protilátky kombinovány s analýzou k určení antigenu HbeAg, může být stupeň onemocnění přesně stanoven.
 3. Anti-Hbs - Takové protilátky jsou charakteristické pro chronický průběh hepatitidy B. Mohou zůstat v krvi pacienta až 10 let.
 4. Anti-Hbc IgG je marker antigenu HbcAg. Je zjištěna u pacientů, kteří v současné době trpí patologií nebo kteří již dříve trpěli hepatitidou B.

Také během vyšetření se objevují imunogeny:

 • HbcAg - silný typ antigenů, který způsobuje produkci imunoglobulinů. To může být určeno pouze v játrech tkáně.
 • HbeAg - lze identifikovat v počáteční fázi onemocnění ve spojení s žlutou kůží. Tato značka indikuje rychlou replikaci patogenu a jeho vysokou koncentraci v krvi. Uvolňování HbeAg v biologickém materiálu po dobu 4 týdnů a déle je známkou chronické formy hepatitidy.
 • HbsAg - zánět hepatocytů je indikován kombinací tohoto antigenu s předchozím markerem. Tento imunogen je detekován asymptomatickým vozidlem nebo během akutního období, kdy je přítomen žloutenka. Typicky se antigen HbsAg začne transportovat v krvi po 28 až 42 dnech od doby infekce.

Pro hepatitidu C - "láskyplný zabiják" - charakterizovaný výskytem následujících typů protilátek:

 • Anti-NS3 - je detekován v rané fázi onemocnění. Úroveň virové zátěže přímo závisí na formě patologie: vysoká koncentrace patogenu je známkou akutního stadia hepatitidy C.
 • Celkové anti-HCV jsou běžné protilátky, které jsou detekovány ve studiích screeningu. Jsou přítomné v krvi po dobu 5-8 let i po zotavení.
 • IgG jádro proti HCV - přítomné od 11. týdne infekce, je detekováno i v chronickém průběhu onemocnění. Po zotavení z konvenčních laboratorních testů je obtížné detekovat protilátky.
 • Anti-NS4 a anti-NS5 - jsou charakteristické pro poslední fázi hepatitidy C a hovoří o závažném poškození jater. Po léčbě se sníží jejich hladina nebo vůbec nejsou určeny v krvi.

Na základě definice markerů pro virovou hepatitidu je možné stanovit stupeň progrese a povahu průběhu onemocnění. To je mimořádně důležité pro správný výběr lékařské taktiky.

Markery hepatitidy

Tabulka 2. Diagnostické značky VG

protilátky třídy M proti viru hepatitidy A

naznačují akutní infekci

protilátky třídy G proti viru hepatitidy A

důkazy předchozí infekce nebo infekce HAV, přetrvávají v krvi po celý život

protilátky třídy M proti viru hepatitidy E.

naznačují akutní infekci

protilátky třídy G proti viru hepatitidy E

důkazy předchozí infekce nebo infekce způsobené HEV

povrchový antigen HBV

označuje infekci HBV

nukleární "e" -antigen HBV

označuje replikaci HBV v hepatocytech, vysokou infekčnost krve a vysoké riziko perinatálního přenosu viru

jaderný "jádrový" antigen HBV

označuje replikaci HBV v hepatocytech, nachází se pouze v morfologické studii jaterních biopsických vzorků a na pitvě, není zjištěna krev ve volné formě

anti-HBc (celkem) (HBcAb)

celkové protilátky proti HBcAg

významný diagnostický marker, zejména s negativními výsledky indikace HBsAg, se používá pro retrospektivní diagnostiku HS a u neověřené hepatitidy, určuje HBcAb bez třídního dělení

IgM anti-HBc (HBcAb IgM)

protilátky třídy M k jadernému antigenu

Jeden z nejčasnějších sérových markerů hepatitidy B, jeho přítomnost v krvi označuje akutní infekce (fáze nemoci), chronická hepatitida B označuje HBV replikaci a činnost jater

protilátky proti "e" -antigenu

mohou indikovat nástup stupně rekonvalescence (výjimkou je mutantní forma HBV)

ochranné protilátky proti povrchovému antigenu HBV

indikují přenesenou infekci nebo přítomnost postvakcinačních protilátek (jejich ochranný titr z infekce HBV 10 U / l); detekce stejných protilátek v prvních týdnech HB předpovídá vývoj hyperimunní varianty fulminantního HBV

dostupnost a replikační značka HBV

protilátky třídy M proti viru hepatitidy D

HDV replikace v těle

protilátky třídy G proti viru hepatitidy D

naznačují možnou infekci HDV nebo přenášenou infekci

antigenu viru GD

marker přítomnosti HDV v těle

dostupnost a replikační značky HDV

protilátky třídy G proti viru hepatitidy C

naznačují možnou infekci HCV nebo přenášenou infekci (určenou ve screeningových studiích)

anti-HCV jádro IgM

protilátky třídy M na nukleární proteiny HCV

indikují aktuální infekci (akutní nebo chronická ve fázi reaktivace

anti-HCV jádro IgG

protilátky třídy G na jaderné proteiny HCV

důkaz infekce HCV nebo předchozí infekce

protilátky proti nestrukturním proteinům HCV

obvykle se vyskytuje v chronické fázi HS

Dostupnost a replikační značka HCV

dostupnost a replikační značka HGV

Dekódování markerů virové hepatitidy

protilátky třídy M proti viru hepatitidy A

naznačují akutní infekci

protilátky třídy G proti viru hepatitidy A

důkazy předchozí infekce nebo infekce HAV, přetrvávají v krvi po celý život

protilátky třídy M proti viru hepatitidy E.

naznačují akutní infekci

"Třídy G protilátek proti viru hepatitidy E

důkazy předchozí infekce nebo infekce způsobené HEV

povrchový antigen HBV

označuje infekci HBV

nukleární "e" -antigen HBV

označuje replikaci HBV v hepatocytech, vysokou infekčnost krve a vysoké riziko perinatálního přenosu viru

jaderný "jádrový" antigen HBV

označuje replikaci HBV v hepatocytech, nachází se pouze v morfologické studii jaterních biopsických vzorků a na pitvě, není zjištěna krev ve volné formě

anti-HBc (celkem) (HBcAb)

celkové protilátky proti HBcAg

důležitý diagnostický marker, zejména s negativními výsledky indikace HBsAg, se používá pro retrospektivní diagnostiku HS a u neověřené hepatitidy, určuje HBcAg bez třídního dělení

IgM anti-HBc (HBcAb IgM)

protilátky třídy M k jadernému antigenu

jeden z prvních markerů HB v séru, jeho přítomnost v krvi naznačuje akutní infekci (fázi onemocnění), s chronickým HBV označuje replikaci HBV a aktivitu procesu v játrech

protilátky proti "e" -antigenu

mohou indikovat nástup stupně rekonvalescence (výjimkou je mutantní forma HBV)

ochranné protilátky proti povrchovému antigenu HBV

ukazují minulá infekce, nebo přítomnost protilátek v (jejich ochranného titru HBV infekce „10 IU / l) detekce protilátky v prvních týdnech HS předpovídá vývoj fulminantní hepatitidy B hyperimunního provedení

dostupnost a replikační značka HBV

protilátky třídy M proti viru hepatitidy D

HDV replikace v těle

protilátky třídy G proti viru hepatitidy

naznačují možnou infekci HDV nebo přenášenou infekci

antigenu viru GD

marker přítomnosti HDV v těle

dostupnost a replikační značky HDV

protilátky třídy G proti viru hepatitidy C

naznačují možnou infekci HCV nebo přenášenou infekci (určenou ve screeningových studiích)

anti-HCV jádro IgM

protilátky třídy M na nukleární proteiny HCV

naznačte aktuální infekci (akutní nebo chronická ve fázi reaktivace)

anti-HCV jádro IgG

protilátky třídy G na jaderné proteiny HCV

důkaz infekce HCV nebo předchozí infekce

protilátky proti nestrukturním proteinům HCV

obvykle se vyskytuje v chronické fázi HS

Dostupnost a replikační značka HCV

dostupnost a replikační značka HGV

Přibližná interpretace diagnostických dat při detekci markerů virové hepatitidy

IgM anti-HAV a HBsAg

Virové hepatitidy A. Současně: "transport HBsAg".

S typickými příznaky akutní GA. Pro vyloučení OGV a CHB je zapotřebí důkladné klinické laboratorní studie.

IgM anti-HAV, HBsAg, anti-HBc (celkem), IgG anti-HBc

Virové hepatitidy A. Současně: chronická hepatitida B (nereplikativní fáze).

Pokud existují známky chronické hepatitidy u pacientů s akutním HA a nedostatkem replikačních markerů (HBV-DNA, HBeAg, IgM anti-HBc).

IgM anti-HAV, HBsAg, anti-HBc (celkem), IgG anti-HBc, IgM anti-HBc, HBeAg, HBV-DNA

Virové hepatitidy A. Současně: chronická hepatitida B (replikační fáze).

Při identifikaci příznaků chronické hepatitidy u pacientů s akutním HA.

HBsAg, HBeAg, IgM anti-HBc, IgM anti-HDV

Akutní koinfekce HBV a VHD.

V nepřítomnosti IgG anti-HBc a klinicko-anamnestických příznaků exacerbace CHB

HDV-RNA, IgM anti-HDV, HBsAg

Akutní superinfekce HDV.

S negativními výsledky testu IgM anti-HBV (nebo nízkých titrů těchto protilátek).

Rekonvalescence HCV (nebo infikované HCV) - s negativními výsledky studie pro: IgM anti-HCV a HCV-RNA.

Pouze u prakticky zdravých pacientů při absenci epidemiologických údajů a klinických a laboratorních příznaků poškození jater.

Není-li taková studie možná

Dospělé sledování je stejné jako při diagnostice "přepravy HBsAg"

Anti-HCV (celkem), anti-HCV jádro IgM, HCV-RNA

Akutní virovou hepatitidu C.

V přítomnosti epidemiologických a klinicko-laboratorních příznaků akutní hepatitidy a absence markerů jiných VG. Dispenzární pozorování je stejné jako v případě OGV.

Anti-HCV IgG, anti-HCV jádro IgM, anti-HCV jádro IgG, anti-HCV NS, HCV-RNA

Chronická virový hepatitida C (fáze reaktivace).

V přítomnosti klinických a biochemických příznaků chronického poškození jater. Dospělé sledování je stejné jako u CHB.

Anti-HCV IgG anti-HCV jádro IgG, anti-HCV NS

Chronická virový hepatitida C (latentní fáze).

V nepřítomnosti HCV-RNA, anti-HCV jádra IgM a klinických a biochemických příznaků exacerbace HCV v krvi.

HBsAg, IgM anti-HBc, HBeAg anti - HCV IgG, anti-HCV jádro IgM anti - HCV jádro IgG anti - HCV NS, HCV-RNA

Akutní virová hepatitida B Souběžně: chronická virový hepatitida C (deaktivační fáze)

V přítomnosti klinických a laboratorních příznaků UGA. Souběžná diagnóza je výsledkem podrobného klinického a laboratorního vyšetření HS.

HBsAg, IgM anti-HBc, HBeAg, anti-HCV IgG, anti-HCV jádro IgG, anti-HCV NS

Akutní virová hepatitida B Souběžně: chronická virový hepatitida C (latentní fáze)

V přítomnosti klinických a laboratorních příznaků UGA. Souběžná diagnóza je výsledkem podrobného klinického a laboratorního vyšetření HS.

HBsAg, IgM anti-HBc, HBeAg, anti-HCV (celkem), anti-HCV jádro IgM, HCV-RNA

Akutní koinfekce s HBV / HCV

V přítomnosti pouze klinických a laboratorních a epidemiologických příznaků, charakteristických pro akutní virovou hepatitidu.

Anti-HCV (celkem), anti-HCV jádro IgM, HCV-RNA, HBsAg, anti-HBc (celkem), IgG anti-HBc

Akutní virová hepatitida C. Souběžně: chronická hepatitida B (nereplikativní fáze).

V přítomnosti epidemiologických a klinicko-laboratorních příznaků akutního HS.

Anti-HCV (celkem), anti - HCV jádro IgM, HCV-RNA, HBsAg, anti-HBc (celkem), IgG anti-HBc IgM anti-HBc, HBeAg, HBV-DNA

Akutní virová hepatitida C. Souběžně: chronická hepatitida B (replikační fáze).

V přítomnosti epidemiologických a klinicko-laboratorních příznaků akutního HS a chronického HS.

Význam markerů při diagnostice virové hepatitidy B a C

Často slyšíte a čtete v různých zdrojích o onemocnění, jako je hepatitida. Některé odrůdy tohoto viru (C, B) jsou po dlouhou dobu asymptomatické, protože hepatitida se nazývá "jemný vrah".

Když se objeví první příznaky, často je lidská játra již v žalostném stavu (cirhóza jater) a není léčitelná. Pomáhá jí jen drahá operace transplantace jater.

Nicméně, jaterní cirhóza může být vyloučena, pokud i když jednou za rok provedete analýzu markerů hepatitidy B a C.

Po nalezení viru včas a začal s ním léčit, člověk se vyvaruje takových problémů, jako je:

 • cirhóza jater;
 • závažný průběh onemocnění;
 • celková nebo částečná invalidita.

Markery virové hepatitidy jsou virové částice, které jsou detekovány v krvi a jiných biologických tekutinách člověka za použití různých metod diagnostiky onemocnění. Mohou být nalezeny v počátečním a pozdějším stádiu onemocnění.

Značky hepatitidy odhalují:

 1. Metoda imunologického vyšetření krve.
 2. Metoda PCR (imunitní odpověď na viry).
 3. Metodou ELISA (enzýmová imunotest).
 4. Prověrkou.

Analýza značek hepatitidy je specifická a nespecifická:

 • specifická analýza - umožňuje určit, jaký druh viru způsobuje onemocnění jater. Mezi specifické značky patří antigeny hepatitidy;
 • nešpecifická analýza - umožňuje odhalit patologii lidských jater, zatímco onemocnění postupuje. Nespecifické markery zahrnují protilátky proti výše uvedeným antigenům.

Díky včasné analýze hepatitidy B se choroba snadno vyléčí dříve, než začne postupovat.

Co se týče hepatitidy C, detekované markery v počáteční fázi pomohou vyhnout se exacerbacím, předcházet jaterní cirhóze a dalším nepříjemným příznakům. Někdy může být hepatitida C vyléčena, například když se ještě nerozšířila a onemocnění neprošlo do chronické formy. Prováděné na časové ošetření vám umožní zcela zničit virus.

Analýzy pro detekci markerů hepatitidy B

Za přítomnosti hepatitidy B u lidí identifikujte tyto markery:

 • imunogeny viru - HBeAg a HBsAg;
 • protilátky proti imunogeny - anti-HBe, anti-HBs, anti-HBc.

Imunoenzymatická analýza je komplexní definicí hepatitidy. S jeho pomocí lze pozorovat reakci pacientovy imunity a chování viru v lidském těle.

Tato analýza navíc umožňuje přesně určit, v jaké fázi je onemocnění, a předvídat její vývoj.

Je známo, že virus viru hepatitidy B je přenášen:

 1. Během chirurgických zákroků, injekcí.
 2. Během transfuze krve.
 3. Během kojení.
 4. Když nechráníte sex.

Mohou určit dobu infekce, stupeň a průběh onemocnění. Na základě těchto informací lékaři nevybírají účinnou léčbu.

Často, když prošel analýzou, pacient, nedokáže pochopit, jaký je jeho výsledek. V takových případech je nutná analýza.

 1. HbcAg - nelze detekovat v séru. Tento nukleární antigen může být detekován pouze v jaterních tkáních. HbcAg je silný antigen, který vyvolává tvorbu imunoglobulinů.

HbsAg antigen - lze detekovat v krvi po čtyřech až šesti týdnech od doby, kdy došlo k infekci. Obvykle se vyskytuje v průběhu pankreatu, ale existují výjimky: imunogen může být detekován asymptomatickým onemocněním.

Tento antigen je často detekován u zdravých nosičů viru. Ve spojení s antigeny HbeAg, lékaři diagnostikují zánětlivý proces v játrech.

 • HbeAg - se objeví v první fázi onemocnění. Přítomnost tohoto ukazatele znamená aktivní množení viru. To je indikováno nažloutnutí pokožky pacienta. Během tohoto období obsahuje krve maximální množství viru. Pokud je HbeAg imunogen přítomen v testu více než čtyři týdny, znamená to, že hepatitida se stala chronickou.
  1. Anti-Hbs - doktoři zjistí po ukončení akutní fáze onemocnění. Tyto protilátky mohou být přítomny v krvi u pacientů po dobu deseti let. Přítomnost tohoto značení znamená, že se tělo snaží chránit před tímto virem.
  2. Anti-Hbe - detekce těchto protilátek v krvi pacienta hovoří o vývoji onemocnění. Přítomnost dvou parametrů - anti-Hbe a HbeAg umožňuje určit stupeň a průběh onemocnění.
  3. Anti-Hbc IgM protilátky proti HbcAg. Může být detekován v krvi v akutní formě onemocnění. Obvykle se mohou objevit i na začátku onemocnění, dříve než pacienti začnou žloutnout kůži a objeví se první příznaky. Protilátky neopouštějí tělo pacienta po dobu pěti až šesti měsíců.
  4. Anti-Hbc protilátky IgG proti nukleárnímu antigenu HbcAg. Přítomnost anti-Hbc IgG je jistým znamením, že osoba je v současné době nemocná nebo již měla hepatitidu. Tento typ protilátek trvá velmi dlouho v krvi pacienta.

  Markery pro hepatitidu C

  Kromě markerů, které byly dekódovány výše, existuje také HCV-RNA-RNA (ribonukleová kyselina) viru hepatitidy C, která se nachází v krevních nebo jaterních tkáních. K odhalení je možné metodou PTSR na počátku onemocnění.

  1. Celkové protilátky proti HCV - celkové protilátky proti imunogenům viru. Analýza pro detekci těchto protilátek je opuštěna, je-li nutné kontrolovat přítomnost viru v těle. Tyto imunoglobuliny jsou přítomny v akutních a chronických formách hepatitidy. Mohou být detekovány 6 týdnů po infekci. Dokonce i u lidí, kteří mají to štěstí, že se léčí (5% všech pacientů s hepatitidou C), doktoři je odhalí dalších 5-8 let.
  2. IgG proti jádru proti HCV - tyto protilátky jsou zařazeny do třídy G. Tyto protilátky lze detekovat v jedenáctém týdnu po infekci. U pacientů s chronickým onemocněním se průběžně detekuje IgG proti jádru proti HCV. Po zotavení se počet těchto protilátek snižuje, při laboratorních testech je obtížné je zjistit.
  3. Anti-NS3 - identifikovat v časných stádiích onemocnění. Velké množství těchto protilátek v krvi je známkou akutní formy hepatitidy C. Při akutním onemocnění je virové zátěž těla větší než v případě, že je latentní, protože tyto protilátky se produkují ve velkém množství.
  4. Anti-NS4 a anti-NS5 - tyto markery lze pozorovat při analýzách pouze v pozdních stádiích onemocnění během poškození jater. Po zotavení se počet protilátek významně sníží. Někteří lidé po léčbě interferonem úplně zmizí.

  Dnes mohou být testy na markery hepatitidy prováděny v soukromých a veřejných městských zdravotnických zařízeních nebo v laboratořích. Analýza značek hepatitidy bude trvat nevýznamnou dobu a je schopna poskytnout přesné informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti viru.


  Předchozí Článek

  Krevní test na hepatitidu B

  Následující Článek

  Léčebná výživa u hepatitidy B

  Související Články Hepatitida