Hepatitida C a těhotenství. Očkování proti hepatitidě B a těhotenství

Share Tweet Pin it

Pro mnohé ženy je obeznámenost s pojmem "hepatitida C"Vyskytuje se přesně během těhotenství nebo jeho plánování. Je to způsobeno screeningem těhotných žen na různé infekce, mezi které patří hepatitida C, hepatitida B a HIV. Podle statistik v Rusku jsou markery hepatitidy C zjištěny u každé třicáté těhotné ženy. Budeme se snažit odpovědět na hlavní otázky, které vznikají u budoucích matek v této situaci, a to s ohledem na aktivitu návštěvníků našeho webu.

Ovlivňuje těhotenství průběh chronické hepatitidy C (HCV)?

Těhotenství u pacientů s CHC nemá nepříznivý vliv na průběh a prognózu onemocnění jater. Úroveň ALT obvykle klesá nebo se dokonce dostává do normálu ve druhém a třetím trimestru těhotenství. Současně se úroveň viremie obvykle zvyšuje ve třetím trimestru. ALT a virová zátěž se vrátí na úroveň před těhotenstvím, v průměru 3-6 měsíců po porodu.

Mohu porodit HCV? Ovlivňuje hepatitida C těhotenství?

Dosud provedené studie naznačují, že infekce HCV nezhoršuje reprodukční funkci a není považována za kontraindikaci koncepce a gestace. Infekce HCV neovlivňuje stav matky a plodu.

Je přenos hepatitidy C z matky na dítě?

Desítky studií hodnotících riziko přenosu HCV z matky na dítě, který vyústil v rozsazích míra infekce dítěte od 3% do 10%, s průměrem 5%, a je považován za nízký. Přenos viru může dojít porodní z matky na dítě, to znamená, že během porodu, stejně jako v prenatálním a postnatálním období (při péči o dítě, kojení). Hlavním významem je infekce během porodu. V prenatálním a postnatálním období je incidence infekce dětí z HCV matek extrémně nízká. Důležitým rizikovým faktorem přenosu viru z matky na dítě je virová zátěž (koncentrace RNA hepatitidy C v krevním séru). Předpokládá se, že pravděpodobnost je větší, pokud je virální zátěž matky vyšší než 10 6 -10 7 kopií / ml. Ze všech případů infekce padne 95% na matky s takovými hodnotami virového zatížení. V anti-HCV-pozitivní a HCV RNA-negativní (viru v krvi, nelze detekovat) matky riziko infekce na dítě chybí.

Je nutné léčbu hepatitidy C během těhotenství?

Vzhledem k charakteristikám průběhu CHC u těhotných žen a nežádoucím účinkům interferonu-α a ribavirinu na plod se HTV nedoporučuje během těhotenství. V některých případech může být nutná léčba (například podávání kyseliny ursodeoxycholové) ke snížení příznaků cholestázy.

Musím udělat císařskou sekci? Mohu se narodit v normální nemocnici?

Výsledky studií režimu efektu porodu (vaginální nebo císařským řezem) četnosti dětské infekce rozporném, ale většina studií neobdržel významné rozdíly v četnosti dítě infekci v závislosti na způsobu porodu. Císařský řez se někdy doporučuje ženám s vysokou viremií (více než 10 6 kopií / ml). Bylo zjištěno, že matky s HCV-HIV ko-infekce, volitelný císařský řez snižuje riziko infekce HCV (jako je HIV), v souvislosti s nimiž takový způsob dodání těhotné výběru (pouze volitelný císařského řezu), je založeno pouze na HIV-stavu. Všechny ženy s infekcí HCV porodí v obvyklých mateřských nemocnicích z obecných důvodů.

Mohu kojit s hepatitidou C?

Při kojení je riziko přenosu hepatitidy C extrémně nízké, proto se nedoporučuje odmítnout kojení. Při podávání však musíte věnovat pozornost stavu bradavek. bradavky mikrotraumata matky a dotknout se dítě s její krev se zvyšuje riziko infekce, a to zejména v případech, kdy je matka určí vysoké virové zátěže. V takovém případě musíte dočasně přestat kojit. U žen s koinfekcí HCV-HIV, kojení, výskyt HCV infekce u novorozenců je výrazně vyšší než u umělého krmení. U takových žen existují doporučení pro HIV infikované osoby, které zakazují kojení novorozenců.

Dítě našlo protilátky proti viru. Je nemocný? Kdy a co mám dělat testy?

U všech novorozenců z matek infikovaných HCV v krevním séru bylo zjištěno, že matky anti-HCV pronikají do placenty. Mateřské protilátky zmizí během prvního roku života, i když ve vzácných případech mohou být detekovány až 1,5 roku. diagnóza HCV infekce u novorozenců mohou být založeny na detekci HCV RNA (první studie se provádí v období od 3 do 6 měsíců věku), ale to by mělo být vždy potvrzena opakovaným detekci HCV RNA (vzhledem k možnosti přechodné povahy viremie) a také detekce anti-HCV ve věku 18 měsíců.

Dítě má CVHC. Jaká je prognóza onemocnění? Musím se očkovat proti jiným hepatitidám?

Předpokládá se, že infikované intrapartum perinatální a děti hepatitidy C probíhá lehce a nevede k cirhóze a hepatocelulární karcinom (HCC). Dítě by však mělo podstoupit každoroční vyšetření k monitorování průběhu onemocnění. Vzhledem k tomu, že superinfekce hepatitidy A nebo B může zhoršit HCV infekce prognózu, očkování proti hepatitidě A a B by měly být prováděny u dětí infikovaných HCV.

Očkování proti hepatitidě B a těhotenství

Je možné očkování proti hepatitidě B během těhotenství, kojení?
Účinek antigens HBsAg na vývoj plodu není v současné době plně pochopen, proto během těhotenství by očkování proti hepatitidě B mělo být prováděno pouze s vysokým rizikem infekce. Náhodné podání vakcíny není indikací pro potrat. Během očkování během laktace nedošlo k žádnému negativnímu účinku, takže kojení není kontraindikací pro zavedení vakcíny.

Obecná doporučení těhotným ženám infikovaným HCV a jejich dětem:

- doporučuje se studovat hladinu HCV-viremie v III. trimestru těhotenství u všech těhotných žen, které mají v séru anti-HCV;
- Doporučuje, aby se zabránilo používání amniocentéza elektrody na kůži plodu, kleště aplikací, stejně jako prodloužené dodací suchého období, a to zejména u žen s vysokou úrovní virémie;
- Neexistují důvody k tomu, aby bylo doporučeno naplánování císařského řezu, aby se snížilo riziko infekce dítěte;
- Nedoporučuje se zakazovat kojení novorozence;
- musí být monitorovány všechny děti s perinatální infekcí HCV, včetně dětí s nestabilní viremií.
U žen, které mají koinfekci HCV-HIV, jsou doporučení pro HIV infikované osoby:
- povinný plánovaný císařský řez a zákaz kojení.

Hepatitida C a těhotenství: nosič, důsledky

Infekce populace s hepatitidou C (HCV), izolované v roce 1989, je na celém světě vysoká a v současné době dochází k dalšímu nárůstu výskytu. Hepatitida C je charakterizována tendencí k rozvoji chronického procesu, omezených klinických příznaků a špatné odpovědi na antivirovou terapii. Většina případů hepatocelulárního karcinomu je spojena s tímto virem. V tomto článku budeme zvažovat těhotenství na pozadí hepatitidy C.

Nosič hepatitidy C během těhotenství

Příčinným faktorem hepatitidy C v těhotenství je virus obsahující RNA. Jeho zvláštností je existence většího počtu různých genotypů a podtypů (přibližně 30), které se liší od sebe odlišnou sekvencí nukleotidů. V Rusku jsou nejčastějšími podtypy 1b, 3a, 1a, 2a. Podtyp 1b koreluje s maximálním výskytem hepatocelulárního karcinomu a podtyp Z je nejčastěji zjištěn u uživatelů drog.

Hepatitida C, když těhotná je schopna vytrvat. Nejpopulárnější vysvětlení tohoto jevu je dnes „imunologická past“, virus podstoupí změny v genomu. Během porodu dítěte dochází k rychlé úpravě, která narušuje imunitní systém a působí na ně neutralizačními protilátkami. Existuje předpoklad, že takové změny mohou být vyvolány vlivem hostitelského imunitního systému. Kromě toho, jak je pro jiné RNA viry, na hepatitidu vyznačující chyb v replikaci, která způsobuje velký počet mutací v syntéze dceřiných virion povrchových proteinů.

V Evropě je frekvence nosičů hepatitidy C 0,4-2,6 na 1000 osob. Zdrojem jsou pacienti s chronickými a akutními formami hepatitidy C, stejně jako latentní nosiči infekce.

 1. Transmisní cesty jsou parenterální a vertikální od těhotenství po plod. V souvislosti s povinnou screeningu dárců hepatitidy krve a dezinfekce všech krevních produktů transfuzní cestou infekce je nyní téměř nedochází, ale je stále ještě možné, vzhledem k dlouhé inkubační době infekce, ve kterém je krev anti-HCV nebyly identifikovány, a možné vzorky krve infikovaného dárce. Toto období ("okno") dosahuje průměru 12 týdnů, ale může trvat až 27 týdnů. V této době je možné potvrdit přítomnost infekce detekcí antigenu pomocí PCR.
 2. Kontaktu s domácností a sexuální přenos infekce jsou vzácné. Sexuální partneři jedinců infikovaných HCV se zřídka infikují i ​​při delším kontaktu.
 3. Riziko infekce hepatitidou C při injekci infikovaných jehel není vyšší než 3-10%. Proto je hlavním způsobem infekce dětí s hepatitidou vertikální cesta - od těhotné ženy k plodu.

Rizikové faktory infekce hepatitidy B:

 • užívání intravenózních léků a drog v dějinách;
 • krevní transfúze v anamnéze;
 • přítomnost sexuálního partnera, který užíval drogy;
 • STI v historii;
 • tetování a piercingy;
 • dialýza;
 • protilátek proti hepatitidě B nebo HIV;
 • přítomnost několika sexuálních partnerů;
 • detekce hepatitidy u matek těhotných žen.

Ve většině případů zůstává akutní fáze hepatitidy C během těhotenství nerozpoznaná. Žloutenka se vyvíjí u 20% těhotných žen. Jiné příznaky jsou mírné a charakteristické pro všechny virové hepatitidy. 1 týden po infekci lze detekovat metodou PCR. Protilátky se objevují několik týdnů po infekci. V 10-20% případů je možné vyvinout přechodnou infekci s eliminací viru, u které pacient nedostává imunitu a zůstává náchylný k reinfekci stejným nebo jiným kmenem. Akutní hepatitida C, jak latentní, tak klinicky manifestovaná v 30 až 50% případů, může mít za následek obnovu s úplnou eliminací HCV. Ve většině případů je však nahrazena latentní fází s dlouhodobou perzistencí viru. Latentní fáze je snížena za přítomnosti pozadí jaterního onemocnění a dalších interkurentních onemocnění. Během latentní fáze se infikované osoby považují za zdravé a nepředstavují žádné stížnosti.

Inkubační doba hepatitidy C trvá od 2 do 27 týdnů, průměrně 7-8 týdnů. V těhotenství je onemocnění rozděleno do tří fází - akutní, latentní a fázová reaktivace. Akutní infekce způsobené hepatitidou C v 80% dochází bez klinických příznaků au přibližně 60 - 85% případů se stává chronickou hepatitidou s rizikem cirhózy a hepatocelulárního karcinomu.

Důsledky hepatitidy C v těhotenství

V Rusku se provádí screening na hepatitidu C, v mnoha zemích jsou takové studie považovány za nevhodné z důvodu nedostatečných opatření k řízení a prevenci těhotných žen. Při přítomnosti markerů hepatitidy C by měly být u hepatologů pozorovány těhotné ženy. Po dodatečném vyšetření poskytne hepatolog stanovisko k možnosti podání v normální mateřské nemocnici bez známky aktivace infekce.

Neexistuje shoda ohledně optimálního způsobu dodání těhotných žen s hepatitidou. Někteří odborníci se domnívají, že císařský řez snižuje riziko infekce plodu, zatímco jiní to popírají. Předčasná prasknutí močového měchýře a prodloužený bezvodý interval zvyšují riziko přenosu infekce. V případě odhalení hepatitidy C v průběhu těhotenství může být studovány pupečníkové krve na přítomnost markerů hepatitidy C, a to i přesto, že věk při diagnóze dítě do 2 let je kontraindikací pro antivirové terapie existující dnes. Hepatitida C se vyskytuje v mateřském mléce, a proto probíhají diskuse o bezpečnosti kojení. Koncentrace v mléce závisí na úrovni replikace viru v krvi, takže kojení může být zachováno v případech bez viremie.

Všechny děti narozené na anti-HCV pozitivních těhotných žen jsou také anti-HCV pozitivních v průměru během prvních 12 měsíců života kvůli transplacentárního převodu mateřské IgG. V případě, že protilátky přetrvávají déle než 18 měsíců po narození, je potvrzení infekce dítěte s hepatitidou C. Přibližně 90% vertikálně infikovaných dětí jsou HCV-PHK-pozitivní 3 měsíců života, zbývajících 10% stát pozitivní v průběhu 12 měsíců.

Reaktivační fáze odpovídá nástupu klinicky manifestovaného stadia hepatitidy C, následovaný vývojem chronické hepatitidy, cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. V tomto období je výrazně exprimována viralemie s vysokým obsahem HCV-RNA a anti-HCV. Cirhóza se v průběhu 10-20 let vyvíjí u 20-30% chronických nosičů. Hepatocelulární karcinom se vyskytuje u 0,4-2,5% pacientů s chronickou formou, zejména u pacientů s cirhózou. Extrahepatální projevy hepatitidy C zahrnují artralgii, Raynaudovu chorobu a trombocytopenickou purpuru.

U těhotných žen s chronickou hepatitidou C se v krvi detekuje anti-HCV nejen ve volné formě, ale také v složení cirkulujících imunitních komplexů. Anti-HCV-IgG se stanovuje ve screeningových studiích k potvrzení sérokonverze a monitorování při léčbě interferony. Pouze 60-70% pacientů s pozitivitou proti HCV je HCV-RNA pozitivní. Detekce hepatitidy C v krvi potvrzuje virémii, což svědčí o pokračující aktivní replikaci.

Po potvrzení replikativní činnosti léčby se provádí těhotenství interferon-alfa, inhibici zavedení viru do hepatocytů, jeho „pás“ a syntéza mRNA a bílkovin. Vakcíny proti hepatitidě C dnes neexistují kvůli rychlé mutagenitě viru a nedostatečné znalosti o jeho interakci a imunitním systému. Charakteristiky léčby těhotných žen s hepatitidou C. Frekvence detekce HCV-RNA u těhotných žen je 1,2-4,5%. Během hepatitidy C těhotenství nemá žádný negativní vliv. Všechny ženy jsou vyšetřovány na hepatitidu C třikrát pro těhotenství. Velmi málo je známo o účinku infekce na průběh těhotenství. U většiny žen je hepatitida C během těhotenství asymptomatická a přibližně 10% zvýšení hladiny aminotransferáz. Podle některých zpráv infekce neodpovídá zvýšenému výskytu nežádoucích komplikací a výsledků těhotenství a porodu.

Účinky na plod

Přestože vertikální přenos viru na plod je možný, hepatitida C a těhotenství nejsou kontraindikovány. Riziko nitroděložní infekce hepatitidou C nezávisí na době infekce matky a je přibližně 6%. Rozhodující je ale skutečnost, že vertikální přenos infekce u novorozence je pozorován s vysokým stupněm virové replikace v těle matky. Je možné i přednatální a intranatální přenos. Nedávný výzkum ukázal, že pouze infekce, které mají infekci HCV s lymfocyty, jsou ovlivněny intrauterinní infekcí. Kombinace infekce hepatitidou C s HIV zvyšuje riziko vertikálního přenosu, protože existuje velká aktivace pozadí imunosuprese virus (riziko je 10 až 20%). Nejnižší riziko intrauterinní infekce nastává při sérokonverzi HCV během těhotenství.

Výsledky analýzy viru hepatitidy C u těhotných žen

Pozitivní test na hepatitidu C v těhotenství je výsledek infekce virem, který postihuje játra. Nemoc se často vyskytuje bez zjevných příznaků. Zaznamenává se pouze obecná malátnost. Během těhotenství dítěte podstoupí žena test, který umožňuje detekovat přítomnost skrytých infekcí. Tímto způsobem je rovněž detekována hepatitida. V některých případech je však výsledek falešně pozitivního testu.

Nebezpečí infekce během těhotenství

Neexistují žádné zjevné známky infekce. Je možné podezření na vývoj viru, pokud nastane jeden z následujících faktorů:

 • přímý kontakt s krví nosiče nebo sexuální styk s ním;
 • piercing nebo tetování vyrobené s nesterilními nástroji;
 • více použití jedné injekční stříkačky.

Pokud neexistují žádné zřejmé důvody, které by mohly vést k infekci, neexistuje způsob, jak vědět o přítomnosti viru u těhotných žen, pokud se provede analýza.

Prodloužený asymptomatický průběh onemocnění nakonec povede k rozvoji cirhózy jater. Zpravidla se při primární infekci hepatitidou C zhoršuje celkový stav organismu. Žena se neustále cítí špatně, rozvíjí chronickou únavu, v těle je pocit slabosti.

Ve vzácných případech vznikají komplikace - žloutenka. Těhotná ve zdravém stavu se často cítí slabá, naučná, takže když se tyto příznaky objeví, je nemožné ani předpokládat, že je žena nakažena.

Symptomy nejsou charakterizovány, často se odkazují na jiné patologické stavy, dokud není provedena analýza hepatitidy C. Další znaky, které doprovázejí vývoj infekce:

 • svalová bolest;
 • narušení nervového systému, které se projevuje depresí, úzkostí;
 • porucha paměti, disperze pozornosti.

Vedle rizika rozvoje jaterní cirhózy existují další rizika při infekci hepatitidou. Například neschopnost užívat drogy, které mohou blokovat aktivitu infekce. Mezi takové patří Ribavirin, Interferon. To snižuje pravděpodobnost zmírnění stavu těhotné ženy.

Většina stávajících antivirových i imunostimulačních imunomodulačních léků je v období těhotenství kontraindikována. Některé z nich mohou být použity, ale pouze v případě, že přínos překročí možnou újmu. V tomto případě existuje riziko předčasného porodu, vznik neslučitelných s životními patologiemi u plodu.

Během těhotenství se gestační diabetes vyvíjí na pozadí infekce. V tomto případě dochází k nadměrné zátěži orgánů, ale tato patologie obvykle projde po porodu. Infikovaná žena může infekci přenést na dítě během práce nebo později - během kojení, během provádění procedur péče o dítě.

Jaké testy se provádějí pro potvrzení výsledku?

Pokud je tělo nakaženo virem, objeví se v krvi protilátky. K identifikaci infekce poskytují analýzu. Vykonává se enzymatickým imunoanalýzou. V tomto případě se vyšetří krevní sérum.

Pokud jsou detekovány HCV protilátky, můžeme mluvit o infekci způsobené hepatitidou C. Metoda ELISA se používá během období gestace, používá se k ověření složení krve u pacientů před operací a dárců. Analýza je provedena pro hepatitidu v těhotenství a v jiných případech, kdy je potřeba provést primární diagnózu.

Metoda imunoenzymu dává negativní odpověď, pokud není osoba infikována nebo infekce nedávno (během posledních 6 měsíců). Z tohoto důvodu se výsledek hepatitidy C opakuje o šest měsíců později. Pokud dojde k těhotenství, analýza metodou ELISA se provádí při registraci (na začátku prvního trimestru) a v týdnu 30-32.

V případě, že výsledek výzkumu je sporný nebo pozitivní, provede se pomocná zkouška. Provádí se metodou rekombinantního imunoblotování.

Pokud je odpověď kladná, předepisují se další studie:

 1. Biochemická analýza, pomocí které se vyhodnocují ukazatele v krvi.
 2. PCR je polymerázová řetězová reakce.
 3. Stanovení genotypu. Tento test umožňuje zjistit, který typ infekce infiltroval tělo.

S pozitivním výsledkem analýzy lékař předepisuje ultrazvuk břišních orgánů. Účelem vyšetření je odhalit patologie ve struktuře a formě jater. Hlavním úderem infekce hepatitidy C se vyskytuje v tomto těle.

Falešný pozitivní výsledek analýzy

Za určitých podmínek se doporučuje znovu provést studii. Chcete-li zjistit, zda může být odpověď mylná, musíte pochopit mechanismus analýzy. Někdy výsledek studie neodpovídá skutečnému obrazu složení krve. To neznamená, že při vyhodnocování biomateriálu došlo k chybám.

Falešně pozitivní analýza hepatitidy je důsledkem vývoje patologických stavů v těle. Současně se produkují proteiny podobné struktury, jako v případě infekce hepatitidy C. Zachycuje se během studie. Falešná analýza může být získána pod vlivem řady faktorů:

 • autoimunitní onemocnění u žen;
 • hormonální poruchy;
 • infekčních onemocnění, jejichž příčinou je ARVI, chřipka a další viry;
 • benigní nebo maligní novotvary.

Co mám dělat, pokud se během těhotenství objeví protilátky v krevním séru? Nejprve nepotřebujete paniku, protože v této fázi těla ženy dochází k restrukturalizaci hormonálního pozadí. To je jeden z klíčových faktorů, které ovlivňují výsledky analýzy. Proveďte testy na autoimunitní onemocnění:

 • protilátky proti hladké svalovině (SMA), antinukleární protilátky (ANA), antimitochondriální protilátky (AMA);
 • antinukleární faktor (ANF);
 • revmatoidní faktor (RF);
 • kryoglobuliny.

Ve vzácných případech je získána falešná odpověď v důsledku chyby lékaře nebo narušení přípravy biomateriálu. Dokonce méně často dochází k neúmyslné náhradě vzorků nebo při analýze dochází k nízké kvalitě prováděných manipulací. Často se výsledky studií získaných v různých diagnostických centrech liší. Použití různých antigenů ovlivňuje také hodnocení biomateriálu.

Pokud máte zájem o otázku, která hepatitida je podána během těhotenství, musíte vědět, že biomateriál je nezbytně vyšetřen na přítomnost viru typu B, A, G, TTV.

Co když výsledek analýzy je pozitivní?

Studie, které hodnotí dopad antivirových a imunomodulačních léků na tělo těhotné ženy, se stále provádějí. U hepatitidy C je nutné pravidelně sledovat virovou zátěž. To znamená, že je důležité určit koncentraci RNA hepatitidy C v séru ženy v různých stádiích těhotenství. Takové opatření by vyhodnotilo riziko přenosu viru na dítě v průběhu práce.

Doposud není známo, která volba je bezpečnější pro plod: císařský řez nebo přirozený výdej. Podle různých studií je každá z možností bezpečnější. Není tedy možné určit, jakým způsobem je riziko přenosu viru vyšší. Celkové procento infikovaných dětí během porodu je však malé. Riziko zhoršení hepatitidy C u matky je tedy nízké. Je třeba si uvědomit, že pravděpodobnost přenosu viru na dítě se zvyšuje v případě, že těhotná žena trpí HIV.

Pokud je výsledek analýzy hepatitidy C pozitivní během těhotenství, doporučuje se používat pouze vaše hygienické předměty a lehce obvazovat rány. Taková opatření sníží riziko šíření infekce.

Pokud jde o antivirovou terapii, stejně jako imunomodulační činidla, jsou tyto léky většinou zakázány těhotným ženám. Dopad některých léků na tělo je obtížné posoudit, protože takové studie nebyly provedeny. V takovém případě může lékař zvážit užívání drog z těchto skupin, ale pouze tehdy, pokud pravděpodobné výhody překročí škodu.

Ve vzácných případech je interferon podáván těhotným ženám, obecně je dobře tolerován tělem ženy. Kromě toho se dítě narodí zcela zdravě. Proto neexistují přesná data potvrzující negativní účinek interferonu na plod. U autoimunitních onemocnění jsou však některé imunomodulátory kontraindikovány. Všechny tyto faktory je třeba vzít v úvahu při předepisování léčby těhotným ženám. K podpoře jater užívejte hepatoprotektory.

Carrier hcv v těhotenství

Byl jsem také diagnostikován s podezřeními na hepatitidu C. Peresdala, a to je to.

HCV RNA je detekována

Jsem v šoku. Jak, kdy, kde.

Můj manžel pracuje v policii, neustále mu nedává nic. ale mám.

Nevím, co mám dělat.

No, říkají, je pro ně snadné se dostat na infekci a ani si nevšimnete, že jste nemocní = (musíte utéct k infekčnímu, pochopit.

ano, ve čtvrtek půjdu.

když se říká "nosič" - znamená to "nosič onemocnění" nebo "nosič protilátek"?

jo, ukázalo se to, je to běžná infekce)

No, je dobré, že jste neměl žádné protilátky, alespoň uvolněnější.

to se ukáže a mám nemoc.

ano, pravděpodobně není tak důležité, odkud by mohl pocházet, jinak je nebo ne.

Ve skutečnosti máte protilátky proti hepatitidě. To znamená, že ano, nejste nemocný. Například, krev nemůže být nalita.

A to není falešně pozitivní analýza.

o false-n. opraven, díky.

V každém případě jsem překvapen lékařovými slovy o otravě. Analýza ukazuje, že vaše tělo se setkalo s Geppsem. A převedl jsem ji sám.

Mimochodem, po dodání, prosím, odevzdejte znovu. Někdy se stane, že po porodu přecházejí do viru obvyklé protilátky.

A o infekci. Nezdravuješ zuby?)

Četl jsem nyní na internetu:

V 80% případů se akutní virová hepatitida C vyskytuje bez žloutenky a je často asymptomatická, takže možná nevíte, že jste nemocní touto chorobou.

Poslední infekcionista však řekl, že vzhledem k tomu, že analýza viru je negativní, znamená to, že jsem se z toho zotavil a zotavil se. To znamená, že není nebezpečí.

Děkujeme za radu ohledně reanalýzy po porodu.

O zubech - wow.

Ano, ano, to je všechno. Byli nemocní. Mluvím o tom. Není nebezpečí. Pokud se vaše krev nedotýká přímo krve jiné osoby (například transfúze).

Testy po porodu však nejlépe projít. A přesto, moje rada vám - nezapomeňte zvážit problém očkování dítěte. Až rok a půl bude mít protilátky proti GepS a každé očkování je obrovským rizikem. A od očkování od HepB (které se provádí v nemocnici) - obecně doporučuji odmítnout.

Christine, děkuji za vaši radu.

A dítěte protilátky přijdou od mě, že?

Viz též

Dívky, chci se poradit. Předán hořák testy, jejichž výsledky jsou: cytomegalovirus (CMV), IgG protilátka - 4,8 (pozitivní výsledek), virus zarděnek, protilátky IgG - 84 (pozitivní výsledek), virem herpes simplex (HSV) typ 1 protilátka IgG -3,8 (pozitivní výsledek).

Takže je to situace - při registraci jsem provedl všechny testy a ukázalo se, že jsem měl pozitivní test na hepatitidu. Nezáleželo mě na tom, že jsem se dostal do Botkin. Tam ticho infekcionista nic opravdu.

Dívky, pozdravy. Výsledky přinesly: pozitivní protilátky proti hepatitidě B. Poslaly pacienty s infekční chorobou. Prosím, podělte se o zážitek, který měl něco takového, jak vyřešit problém? Termín je 11 týdnů.

Dívky, I panice (předán analýzy na přítomnost protilátek proti čtyřem virů (herpes, toxoplazmóza, zarděnky, Tsitalomegavirusu). Stejně jako vždy, s jednou výjimkou. Obě analýzy na přítomnost protilátek proti herpes a pozitivní IgM a IgG. To je podobné.

Při průniku viru hepatitidy C reaguje imunitní systém produkcí speciálních proteinů - protilátek. Protilátky se dostanou do krve a jsou přenášeny po celém těle při hledání virových buněk, aby je potlačili. Pokud je zjištěna osoba krev.

Pokud je výsledek testu protilátek proti určitému viru pozitivní, pak jsou tyto protilátky přítomny v těle, tj. již se s tímto virem setkal. Takže?

V osmém týdnu těhotenství provedla předepsané testy na všechny infekce, pak byla analýza výsledku CMV IgG protilátky třídy G pozitivní. Gynekolog řekl, že když jsem to měl, to je všechno. Po prvním promítání.

Dovolte mi, abych vám připomněl, že jsem předal analýzy LCD, protilátky proti hepatitidě C přišel polozhitelnye.U ShOK.otpravila mi můj gynekolog, aby infektsionistu.Pered pochodu do ní, jsem předal analýzu RNA hepatitidy C, výsledkem ne obnaruzheno.Prishla k infekčním chorobám, poslala mě projít opět krev.

Získal jsem výsledky testů a nerozumím, co se IgG protilátky proti viru zarděnek liší od IgM proti viru zarděnek? Vím jistě, že jsem měla v dětství rubenu a myslela jsem, že je zde imunita, ale teď.

Veškerý příjemný den! Pomozte, prosím, dešifrovat testy. Všichni lékaři byli zmateni. Těhotenství je 15 týdnů. Nyní se bojí, že je dokonce možné přerušit. Je to prostě to, že nemůžu přijít na to. V osmý týden dávala krev, výsledek byl přijat.

HKV média je to, čím to je

Dívky, pozitivní HCV, s dětmi nebo těhotnými, odpovězte!

ani neví, co psát, ať je všechno v pořádku! Máme přítele s takovou diagnózou, má 2 syny, zdravé kluky... Nepije ani kouří, pravidelně leží v nemocnici, aby tělo podpořil. Zdravím vám

hepatitida C

Nakonec jsem to udělal)

cool příběh! je dobré, že jste měli příležitost dostat se k dobrému lékaři.

PS: Mám také ks, jen nouzové, ale nejsem vůbec v rozpacích s touto skutečností. zpočátku jsem se cítil jako hack, ale já jsem u dveří sousedů s důsledky ere a myslím, že dávám přednost moje volbě.

oh, tvrdá, dala krev PCR-kvalitativní HCV

Zde je palačinka přinesená b... Hlavní věc je, že teď je všechno zacházeno a všechno je v pořádku bude!

právě tady v Petrohradě existují federální výhody ve výši 50% na léčbu... nemusíte se bát o získání lepšího, hlavní věcí je najít správného specialista na infekční onemocnění.

Obvyklé potraty, příznaky, léčba. velmi potřebný článek

Genetika a neplodnost jsou ve skutečnosti úzce spjaty. Podle statistik velmi velké procento potratů spadá právě na genetické problémy. Můj přítel také čelil tomuto problému. Ale díky pomoci konzultantů této společnosti http://geneticheskie-sindromy-besplodie.ru/ bylo z tohoto onemocnění prakticky možné zbavit se.))

kde jste našli takový článek? tak dobře a správně napsané.

Nápověda, výbuch mozku...

Podívejte se na webovou stránku www.7ya.ru v konferenci * přijetí * a sekci * často kladené dotazy ** lékařské * mnoho informací a zkušeností s matkami, kteří užívali drogy od drogově závislých.

Musíte se co nejvíce naučit o bio-mámce. Jak dlouho je s ním? Vedla B? Co použila? Jedli jste během B? Jak se narodilo? I.T.

Hepatitida neexistuje! Nebo virus je nebo není. Za 6 měsíců může analýza PCR s velmi vysokou pravděpodobností ukázat, zda je dítě zdravé nebo ne. Pokud existují pouze protilátky, pak o 6 měsíců. Už jsou pryč. Pro věrnost počkejte další měsíc a proveďte druhou PCR.

Obvykle by matka narkomana měla s nervy nervy... pi.si. osobně v nemocnici s takovými... ležela dlouho... z tohoto důvodu... neberte si zbraně, neustále křičí... Hypatitida C nebezpečná.

můj názor... opravdu miluji děti, všichni je mi líto... ale vzít dítě odmítnout jen... rodiče jsou normální, prostě odmítli... jejich geny dávají.

tam je známý... byl adoptován... jeho rodiče jsou drogově závislí a alkoholici... měl 24 let totéž po celý život... byla vychována slušná rodina, všechno bylo... narkomana a opilý... geny.

Carrier hcv v těhotenství

Hepatitida C - anthroponotic virová infekce, primární poškození jater, náchylný k dlouhodobé chronické toku malosimptomno a výsledku v jaterní cirhózy a primárního hepatocelulárního karcinomu. Hepatitida s hemokontaktním mechanismem přenosu patogenu.

SYNONYMS

Hepatitida C; virové hepatitidy, ani A ani B, s parenterálním mechanismem přenosu.
MKB-10 CODE
B17.1 Akutní hepatitida C.
B18.2 Chronická virový hepatitida C.

EPIDEMIOLOGIE

Zdroj a nádrž hepatitidy C - pacient s akutní nebo chronickou infekcí. HCV-RNA může být detekována v krvi velmi brzy, a to již 1-2 týdny po infekci. Z epidemiologických pojmů jsou nejméně příznivé (subklinické) formy hepatitidy C, které převažují v této nemoci. Prevalence infekce do určité míry charakterizuje infekci dárců: ve světě se pohybuje od 0,5 do 7%, v Rusku to je 1,2-4,8%.

Hepatitida C, jako hepatitida B, má hemokontaktní cestu infekce, mají přenosové faktory a skupiny s vysokým rizikem infekce. Infekční dávka HCV je několikanásobně vyšší než HBV: pravděpodobnost infekce hepatitidou C při injekci jehlou kontaminovanou patogenem dosahuje 3-10%. Kontakt infikované krve s intaktními sliznicemi a pokožkou neobsahuje infekci. Vertikální přenos HCV je vzácný jev, někteří autoři to popírají. Pravděpodobnost domácí a profesní infekce je nízká, ale výskyt hepatitidy C ve zdravotnických pracovnících je stále vyšší (1,5-2%) než u obecné populace (0,3-0,4%).

Vedoucí roli v rizikových skupinách patří uživatelé drog (hepatitida drogově závislí). Úloha sexuálních a interfamiliálních kontaktů u infekce hepatitidy C je zanedbatelná (asi 3%). Pro srovnání: riziko sexuálního přenosu HBV - 30%, HIV - 10-15%. V případě pohlavně přenosné infekce dochází častěji k přenosu patogenu od muže po ženu.

Hepatitida C je všudypřítomná. Odhaduje se, že ve světě HCV je infikováno nejméně 500 milionů lidí, tj. infikovaný HCV je významně větší než nosiče HBSAg.

Je izolováno sedm genotypů a více než 100 subgenotypů viru hepatitidy C. V Rusku dominuje jeden genotyp a existují tři genotypy.

Zvýšení výskytu ve světě a v zemi je částečně registrující (zlepšení diagnostiky v celé zemi se začátkem povinné registrace hepatitidy C v roce 1994), ale skutečně se zvyšuje počet pacientů.

KLASIFIKACE

Izolujte akutní a chronickou formu (fázi) hepatitidy C. Druhá je obvykle rozdělena do subklinických a manifestních (fáze reaktivace).

Etiologie (příčiny) hepatitidy C

Příčinným faktorem hepatitidy C (HCV) je virus obsahující RNA. Je charakterizována extrémní variabilitou, která brání tvorbě vakcíny. Kompozice rozlišit virových strukturních proteinů: jádro (ve tvaru srdce), E1 a E2 a nestrukturální proteiny (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A a NS5B), která je založena na zjištění ověření detekce hepatitidy C, včetně její forma (fáze).

PATOGENESIS

Jakmile do lidského těla vstupní branou pronikne patogen do hepatocytů, kde se replikuje. Ukázalo se, že přímý cytopatický účinek HCV, viru hepatitidy C, ale má nízkou imunogenicitu, tedy eliminace patogenu nenastane (stejně jako HAV, který má přímý cytopatický účinek). Tvorba protilátek u hepatitidy C je nedokonalá, což také zabraňuje neutralizaci viru. Spontánně se zotavuje zřídka. 80% a více infikovaných HCV vyvíjí chronickou hepatitidu s přetrvávající přetrváváním patogenu v těle, jehož mechanismus se liší od perzistence HBV. U hepatitidy C neexistují integrační formy kvůli zvláštní struktuře viru (nemá matrici nebo intermediární DNA). Perzistence patogenu u hepatitidy C je vysvětlena skutečností, že rychlost virových mutací významně převyšuje rychlost jejich replikace. Výsledné AT jsou vysoce specifické a nemohou neutralizovat rychle mutující viry ("immune escape"). Dlouhodobou perzistenci usnadňuje také prokázaná schopnost replikace HCV mimo játra: v buňkách kostní dřeně, sleziny, lymfatických uzlin, periferní krve.

Hepatitida C je charakterizována zahrnutím autoimunitních mechanismů vedoucích k mnoha extrahepatálním projevům chronické hepatitidy C.

Rozlišuje hepatitidy C na jiné virové hepatitidy strnulý subklinické nebo oligosymptomatická během a zároveň oligosymptomatická ale stabilní progresi patologického procesu v játrech a dalších orgánů, zejména u starších osob (50 let a více), kteří trpí průvodních onemocnění, alkoholismus, drogová závislost, protein-energetické nedostatečnost atd.

Většina vědců se domnívá, že genotyp viru neovlivňuje průběh onemocnění a jeho míru. Pro hepatitidu C je možná imunogenetická predispozice.

Chronická hepatitida C obvykle probíhá s malou nebo slabou aktivitou patologického procesu, a nebo nejsou exprimovány středně fibróza (na základě biopsií jater životnost), ale rychlost fibrózy je často poměrně velké.

PATOGENEZA KOMPLIKACÍ GESTACE

Patogeneze, stejně jako spektrum komplikací gestace, je stejná jako u jiných hepatitid, jsou však velmi vzácné.

KLINICKÁ OBRÁZKA (PŘÍZNAKY) HEPATITICE C S PREGNANTEM

U většiny pacientů se akutní hepatitida C vyskytuje subklinicky a zpravidla není rozpoznávána. Při zkoumání zaměření infekce u pacientů bez klinických projevů, mírného zvýšení ALT je stanovena aktivita AT k příčinnému faktoru viru hepatitidy C (anti-HCV) a / nebo RNA v PCR. Manifestové formy obvykle plynou snadno, bez žloutenky. Doba inkubace v souvislosti s tímto je velmi obtížná.

Prodromální období je podobné stejnému období hepatitidy A a B, jeho trvání je obtížné odhadnout. Uprostřed výšky některých pacientů se vyskytuje nevyjádřená rychlá žloutenka, možná tíha v epigastrické oblasti, správné hypochondrium. Játra jsou zvětšena málo nebo mírně.

Sérokonverze (výskyt anti-HCV) nastává 6-8 týdnů po infekci. HCV RNA může být detekována z krve infikované osoby po 1-2 týdnech.

Chronická hepatitida C se vyskytuje téměř vždy subklinicky nebo mírně, ale viremie přetrvává, častěji s malým virovým zatížením, avšak vysoká replikační aktivita patogenu je možná. V těchto případech může být virová zátěž velká. S průběhem onemocnění se pozoruje periodické vlnění podobné zvýšení aktivity ALT (3-5 krát vyšší než normálně) s dobrým zdravotním stavem pacientů. V tomto případě se stanoví anti-HCV v krvi. Je také možné izolovat HCV RNA, ale je také nestabilní v nízkých koncentracích.

Trvání chronické hepatitidy C se může lišit, častěji je to 15-20 let, ale často více. V některých případech je načasování onemocnění výrazně sníženo superinfekcí a nejčastěji s HCV + HIV mictnification.

Fáze hepatitidy C reaktivace projevuje manifestaci symptomů chronické onemocnění s následnou výsledku v jaterní cirhózy a primárním hepatocelulárním karcinomem v pozadí selhání progresivní jater, hepatomegalie, často se splenomegalií. Současně se zhoršují biochemické příznaky poškození jater (zvýšená ALT, GGT, dysproteinémie atd.).

Chronické hepatitidy C Mimojaterní charakteristických příznaků (vaskulitidy, glomerulonefritidy, kryoglobulinemie, thyroiditis, neuromuskulární poruchy, společné syndrom, aplastická anémie a dalších autoimunitních onemocnění). Někdy se tato symptomatologie stává prvním příznakem chronické hepatitidy C a poprvé se pacientům diagnostikuje správná diagnóza. Při autoimunitních příznacích je tedy nutné povinné vyšetření pacientů na hepatitidu C pomocí molekulárně biologických a imunoserologických metod.

Výsledkem chronické hepatitidy C je cirhóza a rakovina jater s odpovídající symptomatologií. Je důležité, aby riziko rakoviny jater u hepatitidy C bylo 3krát vyšší než u hepatitidy B. Vyvolává se u 30-40% pacientů s cirhózou jater.

Primární hepatom s hepatitidou C postupuje rychle (zaznamenávají kachexii, selhání jater, gastrointestinální projevy).

Komplikace těhotenství

Ve většině případů se hepatitida C vyskytuje stejně jako u netehotných. Komplikace jsou velmi vzácné. Léčba těhotných pacientů s hepatitidou C zahrnuje pečlivé sledování, aby bylo možné včas stanovit možnou hrozbu ukončení těhotenství a hypoxie plodu. Některé těhotné ženy občas připomenout, klinické a biochemické známky cholestázy (svědění, zvýšená aktivita alkalické fosfatázy, GMT, a jiní.), Může vznikat preeklampsie, jehož frekvence se obvykle zvyšuje s extragenital onemocnění.

DIAGNOSTIKA HEPATITIE C S HNĚDOSTI

Rozpoznání hepatitidy C je klinicky obtížným úkolem kvůli povaze průtoku a mírné nebo dlouhodobé symptomatologii.

Anamnéza

Dobře provedená epizootologická anamnéza je důležitá, během níž je možné stanovit předispozici pacienta ke skupině s vysokým rizikem výskytu hepatitidy C (jako u hepatitidy B). Při shromažďování anamnézy byste měli věnovat zvláštní pozornost epizodám nejasných indikací v minulosti a známkám charakteristickým pro prodromální období virové hepatitidy. Indikace v historii žloutenky, dokonce sotva vyjádřená, vyžaduje vyšetření pacienta, včetně těhotné, na hepatitidu, včetně hepatitidy C.

Laboratorní výzkum

Hlavní význam je diagnostika hepatitidy biochemickými metodami, stejně jako u jiných etiologických forem virové hepatitidy. Výsledky detekce markerů hepatitidy C mají rozhodující, ověřovací význam. V krvi se stanovuje anti-HCV pomocí ELISA, provede se referenční test. To má největší diagnostickou hodnotu pro detekci HCV RNA v krvi nebo jaterní tkáně pomocí PCR, jak o tom svědčí nejen etiologická diagnóza, ale také pokračující virové replikace. Přítomnost anti-HCV, je důležité ověřit hepatitidy C, současné stanovení protilátek proti nestrukturálním proteinům (zvláště anti-HCV NS4), se vztahuje na chronická hepatitida C. vysoké virové zátěže v kvantitativní stanovení HCV RNA může být v korelaci s vysokou aktivitou patologického procesu a urychlit vznik cirhózy játra; Kromě toho tento indikátor hodnotí účinnost antivirové terapie.

U chronické hepatitidy C zaujímá intravitální jaterní biopsie s hodnocením aktivity patologického procesu (minimální, nízká, střední, těžká) a stupeň vývoje fibrózy důležitou pozici v diagnóze a definici prognózy.

Těhotné ženy bez selhání (jako u hepatitidy B) jsou vyšetřovány na hepatitidu C.

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnóza se provádí stejně jako u jiné virové hepatitidy.

Indikace pro konzultace s dalšími specialisty

Monitorování těhotných žen s hepatitidou C provádí odborník na infekční onemocnění a porodník-gynekolog. U autoimunních příznaků chronické hepatitidy C může být zapotřebí pomoci odborníků z příslušného profilu, u drogově závislých - narcologů, psychologů.

Příklad formulace diagnózy

Těhotenství je 17-18 týdnů. Chronická hepatitida C, nízká aktivita patologického procesu, slabá fibróza.

OCHRANA HEPATITIKY Z PŮSOBNOSTI

U manifestních forem hepatitidy C (akutní a chronické) se provádí terapie, stejně jako u hepatitidy B, za použití metod léčivé patogenetické a symptomatické léčby.

Léky

Za těhotenstvím je základem terapie antivirotika interferon alfa (se 6měsíčním průběhem akutní hepatitidy a 6-12měsíčním chronickým onemocněním).

Pokud cirkulační HCV RNA přetrvává po 3 měsících od zahájení léčby interferonem (nebo pokud se po ukončení interferonu alfa opakuje hepatitida C), je léčba pacientů doplněna ribavirinem.

Během těhotenství je etiotropická antivirová léčba pro hepatitidu C v případě potřeby kontraindikována patogenetickou a symptomatickou léčbou pacientů.

Prevence a prognóza komplikací těhotenství

Profylaxe a prognóza komplikací gestace se provádí podle obecných pravidel přijatých v oboru porodnictví.

Charakteristiky léčby komplikací těhotenství

Charakteristiky léčby komplikací gestace chybí, včetně každého trimestru, porodu a poporodního období.

ÚDAJE O KONZULTACI OSTATNÍCH ODBORNÍKŮ

S vývojem autoimunních příznaků hepatitidy C se ukázalo, že konzultace odborníků s potřebným profilem koordinují terapie s nimi. V případě zhoršení průběhu onemocnění se provádí sledování infekčních onemocnění.

INDIKACE PRO HOSPITALIZACI

V mnoha případech chronické hepatitidy C je možné těhotné ženy udržovat na ambulantním základě (s příznivým průběhem infekce a gestace). V akutní fázi hepatitidy C potřebují těhotné ženy hospitalizaci v infekčním nemocničním zařízení a zajišťují dohled nad porodníkem a gynekologem.

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI LÉČBY

Se správnou taktikou léčby těhotných žen s hepatitidou C je účinnost terapie pro možné vzácné komplikace stejná jako u těch, které nejsou těhotné.

VÝBĚR TRVÁNÍ A METODY RHODO RAZRASHENIYA

Všechny snahy porodních asistentů by měly být zaměřeny na to, aby dodávky u pacientů s hepatitidou C proběhly včas prostřednictvím přirozeného růstového kanálu.

INFORMACE PRO PACIENTA

Přenos patogenu hepatitidy C na plod ve vertikálním směru je možný, ale je extrémně vzácný. S mateřským mlékem není HCV přenášena, proto není nutné kojit odmítnout.

Trpící chronickou hepatitidou C, ženy plánující těhotenství by měly podstoupit celý cyklus očkování proti hepatitidě B, aby se zabránilo následnému mikstinfektsii B + C. Totéž by mělo být provedeno po podání (pokud nebyla před těhotenstvím očkována hepatitida B).

Definice anti-HCV u novorozenců po dobu 18 měsíců se nepovažuje za známku infekce (AT jsou původního původu). Další pozorování dítěte předpokládá jeho vyšetření na 3 a 6 měsících života pomocí PCR pro případnou detekci HCV RNA, jejíž přítomnost (pokud je detekována nejméně 2krát) naznačuje infekci (se stejným genotypem viru u matky a dítěte).

Medinfo.club

Portál o játrech

HCV, co je nebezpečné a co s tím dělat?

Provádění viru hepatitidy C neznamená vždy aktivaci patogenu a vývoj onemocnění v hostiteli, ale taková osoba je vždy hrozbou pro ostatní z hlediska infekce hepatitidou.

Cesty infekce HCV

V souvislosti s identifikací nosiče hepatitidy C v rodině vzniká otázka způsobů přenosu viru. Kde se člověk dostává této nemoci a jak chránit své blízké a přátele před virem hepatitidy?

Hlavní způsob přenosu viru hepatitidy je hematogenní. To znamená, že virus vstupuje do těla zdravého člověka krví. Virus může být infikován následovně:

 1. při injekci drog;
 2. během transfuze krve infikovaných hepatitidou;
 3. během porodu může být dítě infikováno z nemocné matky;
 4. při pohlavním styku;
 5. při návštěvě kosmetických salónů, manikúry a tetování, zubních ordinacích, kde hrozí nebezpečí použití špinavých nástrojů;
 6. při práci s infikovanou krev a nemocnými lidmi.

To jsou hlavní způsoby, kterými způsobuje, že příčinný faktor viru hepatitidy proniká do těla nového hostitele. Asi padesát procent pacientů s hepatitidou C je drogově závislý, v jiných případech je virus pohlavně přenosný, nebo může být získán v zdravotnickém zařízení atd.

Nosič viru: co to znamená?

Poté, co jsme se dozvěděli o diagnostice přepravy hepatitidy typu C, znamená to, že většina pacientů nereprezentuje. Mentálně se připravují na dlouhodobou oslabující léčbu, užívají pilulky a trvale zůstávají v nemocniční posteli. Přenos však vždy nevyvolává vývoj této nemoci. V tomto případě člověk zachovává hepatovirus pouze v jeho morganizmu, protože je pro něj pánem, ale sám nemá žádné známky vývoje onemocnění. Obvykle se to stane, pokud má nosič silnou imunitu nebo se do jeho těla dostal malý počet virových jednotek.

Taková osoba je pro ostatní nebezpečné. Může přenášet virus svým příbuzným a přátelům, pokud nejsou dodržována ochranná opatření. Lidé, kteří jsou nositeli hepatitidy, nemohou být dárci krve, musí upozornit na jejich stav při návštěvě zubních ordinací, lékařských pracovišť jakékoli speciality, salonů manikúry atd. Nebude to ospravedlnění pro odmítnutí služby takové osobě, ale umožní vám zvolit si zvláštní taktiku při práci s ní (zvyšující se ochranná opatření).

Jak identifikovat nosič viru?

Nejčastěji je virus hepatitidy C určen náhodným vyšetřením krve člověka, který je nositelem, protože během transportu se příznaky nevyvíjejí a osoba nechodí na kliniku kvůli zhoršení svého zdraví. Obvykle se člověk podrobuje obecnému vyšetření krve, který označuje buď zánětlivý proces nebo jiný počet krevních infekcí, které způsobují, že lékaři jsou upozorněni a provádějí další výzkum, dokud se nezjistí příčina takových změn. Pomocí biochemického krevního testu můžete hodnotit práci jater, ale polymerázová řetězová reakce umožňuje určit přítomnost ribonukleových kyselin viru a určit jeho typ. Vzhled protilátek proti viru vám umožňuje vidět enzymovou imunotestu. Lékaři dále provádějí ultrazvukové vyšetření jater k určení úrovně léze. Při hepatitidě s nosičem se játra nebudou častěji zvyšovat a krevní test bude rozhodující analýzou.

Prevence infekce z nosiče

V běžných každodenních situacích virus viru hepatitidy nepředstavuje nebezpečí pro ostatní - může se obejmout, potřást rukou, jíst u jednoho stolu, plavat v bazénu. Tyto běžné situace nejsou pro zdravého člověka nebezpečné, protože virus není přenášen vzduchem nebo fekálně-orální cestou.

Nicméně, hepatovirus je nebezpečný, pokud se může dostat do krevního oběhu zdravému člověku, a tak chránit před onemocněním, které potřebujete:

 1. Nepoužívejte osobní hygienické prostředky nakažené osoby (zubní kartáček, holicí strojek, nůžky na manikúru);
 2. používat kondomy během sexuálního styku;
 3. Nedovolte otevřené rány na kůži nosiče, řezte všechny řezy, hořet pomocí pomůcky na pásek až do hojení;
 4. pravidelně darují krev pro protilátky proti viru hepatitidy C.

Pouze takovými způsoby, při pečlivém dodržování všech preventivních opatření, může člověk zachránit jeho zdraví před touto viry.

Léčba vektoru

Pokud nosič hepatitidy C nevykazuje žádné známky onemocnění, pak je v jeho těle v latentním stavu. Většina lékařů se domnívá, že není třeba léčit takovéto pacienty - může to vyvolat agresi viru, a pak bude nemoc rychle postupovat. Přesto by člověk neměl ani doufat v klidný život - musí se neustále podrobovat vyšetřením tak, aby lékaři mohli sledovat dynamiku protilátek a transamináz v krvi. S nárůstem počtu protilátek můžeme mluvit o nástupu násobení viru a vysoká hladina transamináz naznačuje poškození jater. Toto nepříznivé pro pacientovu vývoj situace, ke které musíte být vždy připraveni.

Aby se zabránilo tomu, aby se nemoc stala aktivní, infikovaná osoba se musí co nejvíce starat o své zdraví - nepijete alkohol, nekuřte, nepoužívejte dietu č. 5, přepněte na šetrnou práci. Lékaři věnují zvláštní pozornost těm kategoriím pacientů, kteří mají tak závažná onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, diabetes, dysfunkce štítné žlázy. Jejich tělo je oslabené, takže exacerbace viru hepatitidy může nastat kdykoliv.

K dnešnímu dni svět již vyvinul drogy z hepatitidy C s účinností téměř 100%. Moderní farmaceutický průmysl vytvořil léky, které prakticky nemají žádné vedlejší účinky. Mnozí pacienti dostanou první výsledky ve formě zmírnění symptomů a snížení virální zátěže po týdnu užívání. Přečtěte si více o generických přípravcích na hepatitidu.

Na trhu společností pro přepravu indické medicíny pro hepatitidu C "Sofosbuvir Express" se osvědčil. Tato společnost úspěšně pomáhá lidem se zotavit z onemocnění více než 2 roky. Komentáře a videa spokojených pacientů naleznete zde. Představují více než 4 000 lidí, kteří se zotavili kvůli zakoupeným lékům. Nedělejte své zdraví v dlouhém boxu, navštivte www.sofosbuvir-express.com nebo zavolejte na číslo 8-800-200-59-21

Chcete-li zlepšit zdraví pacientů, lékaři předepisují hepatoprotektory, fyto-čaj, doporučují jít na dovolenou do rekreačních oblastí.


Předchozí Článek

Jak vyléčit hepatitidu B?

Následující Článek

Můžu dostat hepatitidu skrze sliny?

Související Články Hepatitida