Nosiče viru hepatitidy B nebo pacienti s chronickou hepatitidou?

Share Tweet Pin it

Čtení lékařskou literaturu nebo prohlížení lékařské fór na internetu, můžete narazit na termín, jako neaktivní nosič nebo zdravý hepatitidě B. Nicméně, v moderní medicíně, taková diagnóza není oficiálně neexistuje, ale definice je sporná i mezi lékaři. Pokusíme se pochopit, jak to může být a jaký je pojem nosiče viru hepatitidy B.

Co znamená "nesení" viru a jak to souvisí s infekcí HBV?

Abychom porozuměli tomu, co je nosičem virů, obrátili jsme se na Velkou lékařskou encyklopedii, ze které se dozvídáme, že nosič je formou průběhu infekčního procesu, který se vyskytuje bez vnějších klinických projevů.

Zvažte tuto definici týkající se nosiče viru hepatitidy B (HBV).

Z článků na našich webových stránkách pravděpodobně víte, že infekční proces v případě infekce HBV zahrnuje akutní a chronické onemocnění jater. V tomto případě chronická hepatitida B ve svém vývoji prochází několika fázemi, z nichž jedna je fáze neaktivního nosiče. V této fázi, která je zcela reverzibilní, markery aktivní reprodukce viru zmizí z krve, avšak australský antigen přetrvává. Funkce jater netrpí, pacient si nestěžuje. Obvykle spolu s obsahem DNA viru v lidské krvi klesá na velmi nízké hodnoty, což dává důvod mluvit o "neaktivní" přepravě australského antigenu (HBsAg). Upozorňujeme, že jde o australský antigen, nikoli o virus hepatitidy B.

Tato koncepce je často zaměňována s latentní infekcí, v níž je DNA viru nalezena v krvi pacientů s HBsAg negativními. Ať tak či onak, neaktivní transport HBsAg a latentní forma infekce jsou varianty jeho chronického průběhu.

Současně mezi virology neexistuje společný názor, zda jsou tyto formy považovány za nezávislé nebo klasifikované jako chronická hepatitida s minimální aktivitou, která vytváří neustálé zmatky, když jsou klasifikovány.

Jaké výsledky testů naznačují neaktivní nosič viru hepatitidy B?

Neaktivní transport australského antigenu je především laboratorní koncepce. K provedení takové diagnózy je nutné dodržet následující kritéria:

Sérokonverze HBeAg - jaderný protein viru je nahrazen v krvi protilátkami.

Obsah DNA viru (DNA HBV) je menší než 2000 IU / ml.

Úroveň transamináz (ALT a AST) není vyšší než 40 IU / ml, což odráží normální funkci jater.

Obsah DNA a transamináz se může v průběhu času výrazně měnit, což znamená, že je možné mluvit o neaktivním nebo "zdravém" nosiči viru hepatitidy B až po dlouhodobém dynamickém pozorování.

"Zlatým standardem" pro hodnocení funkčního stavu jater je jeho punkční biopsie. Tuto metodu lze spolehlivě určit stupeň zánětlivých změn, ale vzhledem k tomu, že je zcela neinvazivní a nemusí být k dispozici v každé klinice, lékaři často preferují dynamické pozorování DNA HBV a hladiny transamináz.

Nedávno se objevila možnost posoudit stav aktivity infekčního procesu kvantitativním stanovením HBsAg. Existuje názor, že obsah HBsAg je menší než 500 U / ml, umožňuje identifikovat neaktivní nosiče se 100% jistotou. Tyto studie jsou bohužel stále nedostatečné a potřebují objasnění.

Je neaktivní nosič HBsAg bezpečný pro dopravce?

Definice neaktivního procesu sama o sobě naznačuje, že v játrech není v současné době žádný zánětlivý proces, nebo podle názoru některých specialistů existuje zánět, ale je sotva vyjádřen. To znamená, že osoba je klinicky zdravá a v současné době není v nebezpečí.

Nicméně, jak již bylo řečeno, fáze neaktivního nosiče je reverzibilní. Pod vlivem různých faktorů, které potlačují imunitní systém, je tato fáze nahrazena fází reaktivace viru, kdy se opět zvýší obsah DNA v krvi, objeví se jaderný antigen a laboratorní příznaky zánětu jater. Pravděpodobnost takové události je obtížně předvídatelná. Někdo se nebude znovu aktivovat, ale někdo porazí za pár let. Ve většině případů nosič HBsAg trvá mnoho let.

Prognóza života v nosičích australského antigenu je obecně příznivá. Navíc, když každý rok stovky 1-3 lidí chronicky infikováno došlo k náhlému sérokonverzi na Australian antigenu (HBsAg mizí z krve a protilátky se objeví na to), je to právě u této skupiny pacientů. To znamená, že se zcela a trvale obnoví.

Má být neaktivní transport HBsAg vyžadován lékařem?

Vzhledem k tomu, že reaktivace infekce je kdykoli možná, nosiče australského antigenu potřebují neustálé sledování.

V prvním roce od data diagnózy každé 3-4 měsíce jsou prováděny testy na ALT a AST, stejně jako kvantitativní PCR na DNA viru. Ti pacienti, kteří analyzuje ukazatele nepřekračují rámec stanoveného normou, uznal neaktivní nosičů viru hepatitidy B. Byly stanoveny pro život s hodnocením ALT každých šest měsíců a pravidelném kvantitativní studium DNA HBV.

Neaktivní nositelé viru hepatitidy v prvním roce po diagnóze každé tři až čtyři měsíce by měli užívat testy na ALT a AST, stejně jako kvantitativní PCR na DNA viru

Někdy je možné rozpoznat osobu jako neaktivní nosič, jestliže obsah DNA je vyšší než 2000 IU / ml, ale méně než 20 000 IU / ml, pokud současně má normální ALT a výsledky biopsie nevykazují zánět. V tomto případě může lékař předepsat aktivnější kontrolu nad dalším stavem pacienta.

Potřebuje nosič léčbu HBsAg?

Léčba chronické infekce HBV je indikována zvýšením aktivity transamináz, obsahem DNA HBV nad 2000 IU / ml a známkami progresivní fibrózy, tj. S kritérii indikujícími aktivní zánět. Takže nosiče viru hepatitidy B se obvykle nevyžadují k léčbě, protože virus v současné době nevytváří speciální tělo pro tělo. Průběžné sledování bylo prokázáno s cílem okamžitého zahájení antivirové terapie během reaktivace infekce.

Může nositel viru hepatitidy B infikovat jiné lidi?

Obsah HbsAg v krvi infikovaných je mnohonásobně vyšší než obsah samotného viru. To je důvod, proč australský antigen je určen, i když je virové zátěž blízké nule. Každopádně přítomnost HbsAg naznačuje, že virus v těle je přítomen i ve velmi malých počtech.

Ukázalo se, že teoreticky neaktivní nosič viru hepatitidy In může infikovat spolupracovníky při kontaktu s jeho krví. Avšak infekčnost krve přímo závisí na virémii a při nulovém zatížení může mít tendenci k nule. Zvláště se však na to nesmí spoléhat, jelikož koncentrace DNA může kdykoli vzrůst a skutečný stupeň infekčnosti krve nosiče není jistý. Kompletní přehled možných způsobů přenosu hepatitidy B lze nalézt v článku "Hepatitida B: jak se virus přenáší".

Zastaralý výraz "zdravý nosič viru hepatitidy B" neodráží skutečnou povahu infekčního procesu při této nemoci. O tom, že plná zdravotní řeč v neaktivní fázi nepůjde, může se choroba znovu vrátit do aktivní fáze a krev představuje nebezpečí, pokud jde o infekci.

Dopravce hepatitidy B - co to znamená?

Hepatitida B je jednou z nejčastějších onemocnění jater. Ve většině případů se člověk zotavuje, rozvíjí trvalou toleranci k opakované infekci. Ale s oslabenou imunitou je virus chronický, nebo se vytváří hepatitida B. Tato situace se vyskytuje v 10-15% případů.

Onemocnění může nastat v těle v různých formách:

 • ostrý proud;
 • chronický průběh;
 • virus-carrying.

Známky akutního průběhu onemocnění

Primární příznaky hepatitidy B se týká intoxikaci v důsledku porušení základního mechanismu játrech čištění krve a cholestáza - porušení žlučové odtoku.

V souvislosti s akumulací velkého množství jedovatých látek v těle působí toxické účinky na mozku. To vede k vzniku sekundárních příznaků, jako je zvýšená únava, problémy se spánkem. Tyto příznaky jsou výsledkem mírných forem akutního a chronického průběhu. Kvůli rozsáhlé smrti jaterních buněk a nástupu extrémních stadií cirhózy postiženého orgánu dochází ke zmatku až do kómatu.

Co je charakterizováno nosičem viru

O faktu transportu hepatitidy B lze říci, pokud osoba má hladinový marker HBsAg po dobu šesti měsíců v krvi, zatímco nejsou žádné známky hepatitidy.

Kvůli asymptomatickému průběhu velké množství lidí nemá podezření na jejich stav, což znamená, že jsou schopni infikovat ostatní.

Přítomnost tohoto markeru nevede k poškození jaterních buněk - hepatocytů. Syntéza markeru HBsAg se objevuje jako důsledek infekce těla hepatitidou B následovanou zavedením virové DNA do zdravých buněk. Genetické studie ukazují, že vniknutím DNA do lidských buněk produkuje pouze gen zodpovědný za syntézu HBsAg. Kvůli tomu začnou buňky produkovat proteiny, které jsou při onemocnění vlastní.

Na tomto pozadí se nepozorují známky zánětlivých nekrotických procesů v játrech, fungování orgánu není narušeno a testy funkce jater zůstávají normální.

Příčiny dopravce

V každém případě virus viru přichází z vlastního scénáře. Přesné faktory přispívající k vzniku tohoto stavu nebyly zjištěny. Existuje však určitá kombinace podmínek, které činí nosič viru pravděpodobné.

Věkové funkce

Takové velké procento infekce v dětství je spojeno s přenosem viru z nemocné matky na dítě, nejčastěji v procesu porodu. Pravděpodobnost infekce v prenatálním období, přes placentu, není vyloučena.

Stav imunitního systému

Osoba trpící imunodeficiencí má větší pravděpodobnost, že vytvoří nosič než osoba s normálně fungující imunitní obranou. Může se objevit imunodeficience:

 • s chronickými nemocemi;
 • jako důsledek vystavení drogám;
 • při užívání drog;
 • při vystavení těla zvýšeným dávkám ionizujícího záření;
 • v přítomnosti HIV infekce.

Pohlaví pacienta

Studie ukazují, že je pravděpodobné, že muži budou nositeli hepatitidy B, než ženy. Existují předpoklady o závislosti morbidity na hormonálním stavu organismu.

Způsoby přenosu

Virový nosič hepatitidy B je základem statistik prevalence onemocnění. Nemoci z nosiče mohou být přenášeny:

 • v procesu transfúze krve a jejích produktů;
 • při provádění lékařských manipulací;
 • se sexuálním stykem;
 • v každodenním životě;
 • během těhotenství a během porodu od matky k dítěti.

Často se diagnostika provádí při vyšetřování různých onemocnění, během těhotenství, při bezproblémovém předání testů a při plánování operací.

Dokonce i zdravý člověk by měl pravidelně podstupovat vyšetření a provádět testy, protože vzhledem k absenci příznaků není možné vizuálně stanovit přítomnost viru v lidském těle.

Statistiky výskytu viru

Šíření viru ve světě je nerovnoměrné. Celkově je více než 300 milionů dopravců s asymptomatickým průběhem, z toho 3 miliony žijí v Rusku.

Podle výsledků studie je prevalence dopravce v SNS následující:

Odstranění viru

Osoba může být nosičem viru po celá desetiletí nebo dokonce po celý život. Podle statistik každý rok u 1-2% nosičů asymptomatické hepatitidy B zmizí onemocnění. Tento jev se nazývá spontánní eliminaci viru.

Přesné příčiny tohoto jevu a oživení lidí nejsou jasné. Existuje předpoklad, že někdy virus mutuje, degeneruje do formy, která není tolerantní k aktivitě imunitního systému. Proto se buňky postižené hepatitidou B s asymptomatickým tokem stávají terčem T-lymfocytů. Jaterní buňky poškozené tímto virem jsou vystaveny zničení.

V současné době neexistují žádné metody, které by vedly k odstranění viru umělou metodou.

Očkování

Prevence akutního viru, který může být přeměněn na jeho transport bez zjevných příznaků, začíná porodem dítěte a spočívá v očkování. Doporučuje se profylaktická očkování:

 • všechny novorozené děti v prvních hodinách života;
 • dítěti před vstupem do školy, pokud nebyl očkován v dětství;
 • lékaři, vojáci, pracovníci záchranných služeb, neboť jsou ohroženi;
 • lidé, kteří mají nekonvenční sexuální názory;
 • osoby užívající omamné látky;
 • pacientů, kteří dostávají krevní produkty nebo jestliže podstupují hemodialýzu.

Vakcína proti hepatitidě B je bezpečná, nemá žádné vedlejší účinky, je vysoce účinná a pro člověka je životně důležitá. Takže, když ji dáte prvnímu dni, indikátor účinnosti dosáhne 95%, i když je matka dítěte infikována virem.

Komplikace onemocnění

Pokud je člověk nosičem viru i při absenci příznaků, existuje možnost komplikací, mezi které patří:

 1. cirhóza jater;
 2. onkologické onemocnění jater;
 3. navíc k viru B jiné hepatitidy, nejčastěji hepatitidě C, zatímco jeho výskyt je zcela neočekávaný pro pacienta;
 4. tělo pacienta se stává citlivým na různé infekce.

Aby se zabránilo komplikacím, měl by člověk s diagnózou hepatitidy B pravidelně navštěvovat lékaře, dodržovat všechna jeho doporučení, užívat potřebné léky a podstoupit další vyšetření. Virová hepatitida B je nebezpečná kvůli jejímu skrytému průběhu, během něhož člověk šíří virus, takže i zdravý člověk by měl pravidelně podstupovat preventivní vyšetření.

Nosič hepatitidy B (B) co to znamená?

Nositel hepatitidy B, která je jednou z nejzávažnějších onemocnění, může po dlouhou dobu dokonce ani podezření, že nemá nemoc a aktivně infikuje jiné lidi.

Hepatitida B v současné době představuje významnou hrozbu pro všechny lidi, protože předchází HIV a dalším podobným onemocněním podle stupně zranění a požití.

Co je virus a jak se přenáší?

Hepatitida je závažné onemocnění, které postihuje nejen játra, ale i jiné orgány lidského těla. Je způsoben viry, které mají různé kmeny, a tudíž klasifikaci této choroby (hepatitida B, C).

V současné době je hepatitida B a její přenos virem velkou hrozbou pro pacienty, protože mohou časem začít cirhózu jater nebo karcinomu, což vede k smrtelnému výsledku.

Ve většině případů virus vstupuje do lidského těla následovně:

 • krví, zejména se to stane, když se transfuzi nebo virus může dostat při jednání s lidskou krví pacienta, je-li na kůži kontaktované mají škrty, škrábance, odřeniny, a to zejména pro lidi, kteří užívají drogy nitrožilní injekci jedné stříkačky;
 • toto onemocnění může být přenášeno z matky na plod během těhotenství nebo porodu a je způsobeno skutečností, že placenta špatně chrání plod před tímto typem viru;
 • Následujícím způsobem, při kterém virus může vstoupit do těla zdravé osoby, je sexuální kontakt, tato metoda se stala běžnější v moderní lékařské praxi;
 • V poslední době - ​​to nedodržování hygienických předpisů, podle nichž zdravý člověk používá strojky, zubní kartáčky a další doplňky z infikované osoby nebo kontaminace se vyskytuje v kadeřnické, tetovacích salonech, v případě, že pracovní nástroj neprochází adekvátní léčbu.

Po získání viru do lidského těla má nosič viru, který může trvat několik měsíců nebo desítky let.

Během tohoto období je nositel viru charakterizován skutečností, že je v krvi člověka, ale v žádném případě se nezjavuje. Obecně neexistují žádné příznaky. Lze jej identifikovat pouze v laboratoři.

Přenášení viru

Po vniknutí hepatitidy B do lidského těla cirkuluje v krvi a vstupuje s ní do různých orgánů.

Obvykle lze proces infekce rozdělit do několika fází:

 1. Virus vstupuje do těla a začne cirkulovat v krvi. Tato fáze se vyznačuje skutečností, že pacient nemá podezření, že je infikován a je nosičem viru.
 2. Po chvíli, a to se může stát za pár měsíců nebo několik let, projeví se první klinické příznaky a začne se rozvíjet cirhóza. Toto onemocnění je těžké léčit a je důsledkem účinků hepatitidy B.
 3. Třetím stupněm je progrese onemocnění, u které se předpokládá, že pacient zemře, pokud léčba není řádně předepsána, nebo imunitní systém nemůže tuto onemocnění zvládnout.

Ve všech fázích může pacient infikovat jiné osoby. V moderní medicíně říkají, že takovým nosičem viru bez následků je anomálie.

V klinických podmínkách, abychom tuto nemoc identifikovali, jsou přiřazeny speciální laboratorní testy, které jí pomáhají identifikovat. V některých případech testy ukazují nepřítomnost viru, takže musí být znovu vydávány.

Jakmile je diagnóza potvrzena, musí pacient pochopit, že může infikovat jiné osoby s hepatitidou B a musí se začít řídit určitými pravidly chování.

 • Prvním pravidlem je přísné dodržování pravidel osobní hygieny. Není nutné dovolit použití individuálních hygienických zařízení infikovaných, rodinných příslušníků a jiných lidí.
 • Dalším je odmítnutí špatných návyků. Alkohol, kouření, stejně jako užívání drog znamená oslabení jater a destrukci jeho buněk, což dodává hepatitidě B další stimul pro vývoj.
 • Je nutné podstoupit pravidelnou rehabilitační léčbu. To znamená, že osoba bude muset zachovat svou imunitu po celý život, a také potlačit virus tak, aby nezačal postupovat.
 • Druhým je dodržování stravy a udržení zdravého životního stylu. To znamená, že pacient bude muset jíst správně a také hrát sport, aby stimuloval jeho imunitu k boji s touto chorobou.

Virus hepatitidy B je neustále mutuje, přizpůsobení se imunitního systému svého hostitele, takže tělo začne vypořádat s takovými problémy, a imunitní systém v průběhu času může obecně nereagují na těchto cizích organismů, přičemž je pro „jejich“. To je jeden z problémů této nemoci.

Podle mnoha studií provedených s pacienty bylo zjištěno, že proces přemísťování nosiče viru do akutního stavu se nemusí objevit, ale závisí na vlastnostech organismu.

Úkolem lékařů je potlačit a podporovat imunitní systém, který je zodpovědný za boj s cizími organismy, které vstupují do těla a vyvolávají taková onemocnění, jako je hepatitida B.

Přenašeči tohoto onemocnění, jako je hepatitida B, ve většině případů, pokud infekce není ani vědomi jeho přítomnosti, a proto představují nějakou hrozbu pro ostatní, protože jim to může nakazit, a ani nevím o tom.

Co znamená "nosič hepatitidy B" a jaké nebezpečí?

Virová hepatitida je vážným problémem v medicíně vzhledem k pravděpodobnosti následného vývoje jaterní cirhózy. Mezi několika typy virů, které způsobují hepatitidu, je virus typu B jedním z nejnebezpečnějších. Je dostatečně stabilní ve vnějším prostředí a má vysokou schopnost poškození jaterních buněk. Infekčnost viru hepatitidy B, stejně jako jeho rezistence, je mnohem vyšší než u HIV a hepatitidy C.

Ukazatele infekce virem hepatitidy B

Infekce je potvrzen detekcí sérového HBsAg antigen (Austrálie antigen), který je markerem viru hepatitidy B se dostal své jméno díky tomu, který byl poprvé detekován v krvi australských domorodců.

To může být detekováno v akutním období hepatitidy B. Po akutní hepatitidě se koncentrace antigenu v krvi postupně snižuje a zcela zmizí po šesti měsících. Pokud marker nezmizí šest měsíců po infekci a je znovu ohlášen o tři měsíce později, považuje se za virus viru hepatitidy B.

Často však detekce HBsAg je náhodným zjištěním při vyšetření osoby, která si tuto nemoci ani neuvědomuje, protože infekce byla asymptomatická. To znamená, že v těle je přítomen virus hepatitidy B, ale v játrech nejsou žádné příznaky, biochemické projevy a morfologické změny.

Způsoby přenosu viru hepatitidy B

Navzdory neexistenci jakéhokoli projevu a změny ve zdravotním stavu viru hepatitidy B takové osoby představují nebezpečí pro ostatní lidi, protože mohou infikovat jiné.

Přenos viru může nastat různými způsoby:

 1. Je-li dopravce dostává do krve do krve jiné osoby - nejpravděpodobnější infekce cestou (pomocí otočného ovladače pro manikúru, holicí strojek, používání nesterilních tetování a piercing stříkačky pro podávání léků, atd...).
 2. Sexuálně přenášené heterosexuálními, homosexuálními kontakty (pravděpodobnost infekce je 30%, ochrana před infekcí je použití kondomů).
 3. Vertikálně (od infikované těhotné ženy po plod).
 4. Kontaktní a domácí způsob pro nedodržování hygienických pravidel (interfamily nebo v organizovaných skupinách).

Infekce nastává v kontaktu s jakoukoliv biologickou tekutinou nebo sekrety infikované osoby. Koncentrace a epidemiologické nebezpečí, které se liší. Podle úrovně viru (od nejvyšší k nejnižší) jsou biologické tekutiny distribuovány tímto způsobem:

 • krve;
 • spermie;
 • vylučování z pochvy a děložního čípku;
 • mateřské mléko;
 • slzy;
 • pot;
 • sliny;
 • moč;
 • cal.

Nejčastěji se infekce přenáší krví a sexuálně (nebezpečnější sperma než vaginální výtok). Infekce krví dárce je v současné době vzácná, protože dárci jsou předběžně vyšetřeni. Průběh injekční stříkačky u injekčních uživatelů drog zůstává aktuální.

Mléko v mateřství v případě přenosu z matky na dítě nepředstavuje pro dítě riziko, když je novorozence očkováno. Kontakt s slinami a infekce polibky, používání příborů, zubní postupy a tak dále nelze zcela vyloučit z krvácejících dásní. Obsah viru ve slinách se zvyšuje s exacerbací tohoto procesu. Uhryznutí hmyzu sání krve a vzdušné cesty nebezpečí přenosu příčinného faktoru hepatitidy B nepředstavují.

Příčiny viru hepatitidy B

Jakmile se v těle objeví virus s průtokem krve do jater, kde se integruje s jádry jaterních buněk (hepatocyty) a DNA začne aktivně produkovat nové viry. Ale tak se hepatocyty nerozpadnou a zánět jater se nevyvíjí.

V tomto případě, v souvislosti s obsahem virové DNA v játrech hepatocytů, imunitní buňky infikované osoby nerozpoznávají cizí antigen a neexistuje imunitní odpověď na zavedení viru. Tento stav se nazývá imunoterapie. To znamená, že tělo nezabírá infekci a persistence viru pokračuje.

Vysoká pravděpodobnost vývoje dopravce je k dispozici:

 • u novorozenců z mateřského viru, kvůli možnosti vniknutí viru do placenty a nedokonalosti imunitního systému;
 • u osob s statusem imunodeficience (včetně HIV infekce);
 • u mužů (příčina častějšího transportu není známa, hormonální rozdíly mohou být důležité).

Nosení může trvat několik měsíců, ale může trvat roky.

Moderní interpretace viru hepatitidy B

Před 10 lety byla přítomnost viru v těle v nepřítomnosti klinických a laboratorních projevů považovány za „zdravý nosič“, není nemoc. V současné době je většina specialistů (hepatologů a infekčních odborníky choroba) si myslí, že nosičství HBsAg - studie chronické hepatitidy B (biochemické testy a jaterní biopsie) v 88% případů, se ukázala možnost asymptomatického akutní a chronické virové hepatitidy B.

Studie také ukázaly, že velká řada sdělovacích prostředků po určité době vyvíjí chronická hepatitida s výsledkem jaterní cirhózy nebo rakoviny jater primární (hepatocelulární karcinom).

Navíc s přihlédnutím k integraci viru s jádrem hepatocytů se v těle vytvářejí protilátky proti vlastním jaterním buňkám - autoagrese. Takže příčinný činitel hepatitidy B způsobuje autoimunitní poruchy, což vede ke smrti hepatocytů.

Aktivace viru s vývojem chronické hepatitidy se všemi jejími projevy může nastat v různých, dokonce pozdějších obdobích onemocnění spontánně nebo v důsledku snížení imunity. Kombinace virů hepatitidy B a C je obzvláště nepříznivá.

U některých pacientů je pozorováno zmizení HBsAg ze séra. To ale neznamená, že nosič patogenu prošel bez následků. I v tomto případě zůstávají zbytkové změny v orgánu s možným rozvojem rakoviny jater. Riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu se zvyšuje na pozadí vzniklé cirhózy jater.

Proto je nositelem viru jednou z forem onemocnění, jehož výsledek závisí na reaktivitě a stavu organismu. Podle statistik je riziko vzniku cirhózy a rakoviny jater u chronické hepatitidy B v rozmezí od 10% do 20%.

Monitorování nosičů viru B

Celé nebezpečí pro pacienta spočívá v nevědomosti o přítomnosti viru v těle, protože to může být zjištěno již ve stadiu komplikací, kdy léčba je již neúčinná. Proto je fakt infekce a přenosu viru tak důležitý v časné detekci.

Pokud je nalezen nosič, je třeba pacienta vyšetřit:

 1. Biochemický krevní test.
 2. Sérologická analýza pro detekci virů jiných typů hepatitidy a protilátek.
 3. PCR na DNA viru hepatitidy B a virové zátěže (stanovení počtu kopií viru v 1 ml krevního séra).
 4. Ultrazvuk jater.
 5. Analýza přívěsů.
 6. Fibroelastografie.
 7. V některých případech je nutná biopsie punkce jater.

Provedené vyšetření umožní určit stádium onemocnění a potřebu léčby.

Při diagnostice neaktivního přenosu viru je nutný pravidelný dohled nad pravidelným hepatologem nebo specialistou na infekční onemocnění (jednou nebo dvakrát ročně) po celý život. Vírusová zátěž podléhá povinné kontrole. To je jediný způsob, jak včas přezkoušet přechod hepatitidy na aktivní formu a provést speciální léčbu.

Pokud je léčba nezbytná

Léčba pro chronickou formu (virus-carrying) je 10-15%. V současnosti používaná antivirová terapie (PVT) může zastavit progresi onemocnění, zlepšit kvalitu života pacienta.

Při neaktivním nosiči patogenů hepatitidy B není v játrech zánět, proto není indikován HTV. Je prováděno pečlivé sledování pacienta.

V případě aktivace viru a vývoje chronické hepatitidy HTV se ukazuje:

 • se zvýšenou aktivitou ALT (jaterní enzym, jehož aktivita je stanovena biochemickým krevním testem), což indikuje přítomnost zánětu;
 • při změnách jater (vyjádřených nebo mírných) jsou zjištěny výsledky biopsie, neboť i při nízké aktivitě viru existuje riziko vzniku cirhózy;
 • s virální zátěží (HBV DNA) nad 10 000 kopií / ml (nebo více než 2 000 IU / ml) kvůli vysokému riziku vzniku rakoviny jater a cirhózy.

Hepatitida B

Hepatitida B: je to nosič nebo onemocnění vedoucí k cirhóze a rakovině?

V hepatologii, která se zabývá studiem a vývojem nových metod léčby onemocnění jater, došlo během posledních dvou desetiletí k neuvěřitelnému pokroku. Vyvinuty a zavedeny Metody přesné vyhodnocení virologické aktivity na viru hepatitidy B v lidském „S“ a „B“, které jsou nejčastější příčinou chronické hepatitidy, cirhózy a rakoviny jater. Metody byly vyvinuty a široce používány takzvané „neinvazivní“, tj. Bez použití jaterní biopsie, diagnostický stupeň poškození jater, cirhóza, kterým se stanoví krok. V léčbě těchto onemocnění byl zaznamenán ještě výraznější pokrok. Opakovaně jsme diskutovali o problému s hepatitidou C. Člověk má jen dodat, že otevírá novou éru v léčbě hepatitidy „C“ - vyvinut a už začínají drogu s přímým antivirovým účinkem, čímž se předpokládá, že do deseti let bude schopen dosáhnout stoprocentní účinnost léčby. V tomto článku budeme hovořit o hepatitidě B a nových úspěších při léčbě.

Virus hepatitidy B je 100 krát víc infekční než HIV (virus lidské imunodeficience).

Přes široce rozšířené přijetí očkování proti hepatitidě „B“, prevalence onemocnění zůstává vysoká. V různých regionech Ruska je prevalence nosiče viru 1,5% až 11,5%. Stejně jako u hepatitidy "C", zdrojem infekce je krev infikované osoby. infekce cesta podobný: používání nesterilních jehel, přístroje pro různé lékařské a nelékařské (piercing, tetování, manikúru / pedikúru) manipulace, které se používají v domácnosti pro osobní hygienu infikované osoby (holící strojek, nůžky, kartáček na zuby, atd..) nechráněném pohlavním styku, přenos viru od infikované matky k dítěti. Virus hepatitidy B „B“ je stabilnější v životním prostředí a infekčních virů hepatitidy „C“ a lidské imunodeficience. Proto je přirozené způsoby přenosu „B“ (sexuální cestou, a přenos z matky na dítě) viru jsou výraznější.

Jak chránit před hepatitidou B?

Jediným lékem je očkování proti hepatitidě B, které v současné době produkují všechny novorozence a adolescenti. Dospělí s rizikovými faktory infekce by také měli být očkováni. Vakcína proti hepatitidě B je jedna z nejbezpečnějších vakcín na světě. Trojnásobné podání vakcíny podle zvláštní schématu vede k tvorbě specifických protilátek, které zabraňují rozvoji hepatitidy B u 98% očkovaných. Imunita přetrvává po dobu nejméně 8-10 let, ale často zůstává po celý život.

Skryté onemocnění

Stejně jako u hepatitidy C, akutní fáze infekce se často vyskytuje bez žloutenky. V převážné většině případů se pacienti s akutní hepatitidou "B" zotavují a získají celoživotní imunitu proti opakované infekci (v séru mají ochranné protilátky proti bílkovinům viru). U některých lidí se po infekci vytvoří nosič proteinu viru HBsAg, nazývaný také "australský antigen". Nosič se nejčastěji vytváří při infekci v dětství. U malého počtu pacientů je akutní hepatitida utažena a přechází do chronické formy. Chronická hepatitida "B", jako je chronická hepatitida "C", často trvá dlouhou dobu tajně, nepostřehnutelně. Po mnoho let se člověk může cítit naprosto zdravý a první příznaky onemocnění se projevují pouze v pozdním stádiu cirhózy jater, kdy nemoc je obtížně léčitelná a celková prognóza nepříznivá.

Co je důležité vědět o formách infekce virem hepatitidy B?

Chronická infekce může nastat ve dvou hlavních formách:

První formou je neaktivní transport HBsAg. Je charakterizován nepřítomností virových částic v krevním séru nebo jejich detekcí v nízkém titru, nepřítomností zánětu v játrech a zpravidla progrese progrese. S poklesem imunity může neaktivní transport HBsAg přejít do aktivní formy hepatitidy "B".

Druhá forma - chronické aktivní hepatitidy B. Je charakterizován velký počet virových částic v krvi, přítomnost zánětu v játrech, což se odráží ve změně tzv vzorky jater (nebo enzymy), progresivní průběh s rizikem cirhózy jater a rakoviny. V posledních letech se zjistilo, že čím vyšší je koncentrace viru v krvi, nebo ‚VN‘, tím vyšší je riziko rozvoje cirhózy jater a rakoviny.

Není možné tyto dvě formy rozlišit na základě pohody pacienta, pouze klinické příznaky onemocnění (které stejně jako u neaktivního transportu mohou pacientovi s chronickou hepatitidou B zcela chybět).

Co když máte HBsAg?

Bohužel, hepatologové často čelí podcenění ze strany pacienta, stejně jako lékaři jiných specialit, závažnost HBsAg zjištěného v průběhu let.
Pacient, který poprvé identifikován HBsAg, musí projít inspekcí, který umožní správné diagnózy - vymezují neaktivní HBsAg nosný stavu z aktivní chronickou hepatitidou B vyžadují léčbu.
Za tímto účelem Vám hepatolog nabídne řadu studií:
- biochemický krevní test,
- studium virové zátěže pomocí kvantitativní PCR (polymerázová řetězová reakce)
- studie na přítomnost jiného proteinu (nebo antigenu) viru hepatitidy B, který charakterizuje vysokou nákazlivost pacienta, - HBeAg
- studie o přítomnosti viru hepatitidy B - viru delta
- studie alfa-fetoproteinu (marker nádorového nádoru nádoru)
- ultrazvukové vyšetření jater
- fibroelastografie k objasnění fáze jaterní fibrózy
(podle údajů jsou možné další studie)

Co když diagnostikuji neaktivní přepravu HBsAg?

Pacienti, kteří jsou diagnostikovány s neaktivním nosičem HBsAg, je třeba pravidelně sledovat, protože v některých případech, a to zejména se snížením imunity, možnost aktivace infekci a rozvoj aktivní hepatitidy, což může vyžadovat zvláštní zacházení. Dynamika virové zátěže proto vyžaduje zvláště pečlivé sledování. Váš lékař určí intervaly mezi kontrolními analýzami a návštěvami, stejně jako množství nezbytného výzkumu.

Moderní léčba chronické hepatitidy B může zastavit onemocnění!

Pokud stále trpíte chronickou hepatitidou B, je nutné předepisovat antivirovou léčbu, tj. Léčbu léky, která může zabránit reprodukci viru.

Účelem moderní antivirové léčby pro chronickou hepatitidu B je trvalé potlačení reprodukce viru, dosažení remise této nemoci, tj. Přenesení procesu do neaktivního stavu. Po dosažení tohoto výsledku je zabráněno vzniku jaterní cirhózy a jejích komplikací (jako je ascita, vnitřní krvácení, selhání jater) a riziko vzniku rakoviny jater se opakovaně snižuje.

Pro léčbu chronické hepatitidy B bylo zaznamenáno množství léků s antivirovým účinkem. Mezi léky nové generace existují bezpečná léčiva, která mohou být používána již několik let, léky, které nejsou odolné vůči viru. Lékař vám pomůže zvolit léčbu, která odpovídá stádiu a formě vaší nemoci.

Je nutné dodržovat dietu u pacientů s chronickou hepatitidou B?

není nutná žádná speciální dieta při chronické virové hepatitidě, ale měli byste se vyvarovat pití alkoholu, a to i v malých dávkách, protože kombinovaný účinek alkoholu a virus v játrech významně zvyšuje riziko vzniku cirhózy a rakoviny jater. Pokud máte nadváhu, měli byste omezit příjem tuků, high-nízkokalorické potraviny, jako ukládání tuků v játrech urychluje vývoj cirhózy. Je třeba se vyvarovat faktorům, které snižují imunitu, zejména sluneční záření, to znamená, že byste neměli používat solárium a opalovat se na pláži. Doporučuje se, abyste se vzdali kouření. Můžete pokračovat v cvičení. Užitečné metody koupání a temperování, které podporují stav vaší imunity.

Co může být hrozba hepatitidy B?

Neaktivní nosič hepatitidy B je charakterizován následujícími ukazateli:

 • Přítomnost HBsAg v krevním séru.
 • Přítomnost protilátek proti HBe.
 • Stabilita normální aktivity ALT.
 • Nízká nebo nedetekovatelná koncentrace virové DNA, která nepřesahuje obvykle 100 000 kopií / ml.

Biopsie jater umožňuje odhalit neurčitý obraz hepatitidy B, u kterých je fibróza tkáně minimální. Nicméně, nositelem viru, který v předchozí fázi „imunitní clearance“ bylo pozorováno výrazné zánětlivé a nekrotické změny v játrech, může mít příznaky cirhózy v inaktivní formě.

Neaktivní přenos nemoci může trvat neomezeně. V tomto případě se dopravce nejčastěji opírá o příznivou prognózu, zejména s raným nástupem této fáze. Potvrzení této skutečnosti je studie, podle jejíž výsledků bylo dosaženo přibližně stejného přežití přes 30 let ve dvou skupinách předmětů:

 • Nosiče viru, tj. Seropozitivní donory krve HBsAg. Většina členů této skupiny byla HBeAg-seronegativní a aktivita ALAT v krevním séru byla na normální úrovni.
 • Neinfikované osoby.

V některých případech byl pacientovi neaktivní vozík doprovázen zmizením HBsAg v krevním séru. Roční clearance clearance HBsAg je asi 0,5-2%. I při vymizení HBsAg může být nosič náchylný k udržení zbytkových jaterních změn a možného vývoje rakoviny tohoto orgánu. Riziko rozvoje rakoviny je zvláště zvýšeno v případě cirhózy jater ještě před clearancem HBsAg.

V některých případech může být neaktivní přeprava doprovázena reaktivací viru k pozdějšímu datu. K tomu může dojít spontánně nebo může být výsledek imunosuprese - jako je reaktivace bylo pozorováno, když virus divokého typu, a v případě kmenů s potlačené exprese HBsAg. V Číně bylo vyšetřeno 283 pacientů po 8,6 letech spontánní sérokonverze. Výsledky jsou následující:

 • Ve většině případů je nosič charakterizován trvalou remisi choroby.
 • Méně častá byla přítomnost chronické sérogenní hepatitidy.
 • Přítomnost reverze HBsAg je nejméně pravděpodobné.

Současně mělo 8% pacientů cirhózu a 2% měli rakovinu jater. Zvýšené riziko těchto komplikací bylo pozorováno u jedinců, kteří po ukončení sérokonverze HBsAg trpěli aktivní hepatitidou.

Infekce

Hlavními zdroji infekce virem hepatitidy B jsou následující kategorie lidí:

 • chronický nosič viru;
 • pacient s chronickou formou hepatitidy;
 • pacient s akutní formou onemocnění.

Trvání inkubační doby nemoci se může pohybovat od 50 do 180 dnů, ale ve většině případů se pohybuje od dvou do čtyř měsíců. Během latentní fáze a během projevu klinických příznaků se virus násobí, především v jaterních buňkách.

Vírus však není přímou příčinou smrti buněk, ale jeho nosič v parazitizující formě způsobuje vývoj autoimunitního procesu. Zároveň imunita vytváří velké množství reakcí zaměřených na ničení buněk vlastní jater, v nichž jsou přítomny viry. Výsledkem je smrt buněk, což způsobuje masivní nekrózu jater a všechny následky, které následují.

Nosič hepatitidy B může infikovat ostatní z druhé poloviny inkubační doby a zůstává nakažlivý ve všech fázích onemocnění, včetně fáze obnovy. V tomto případě virus stále zůstává nejen v krvi člověka, ale také v jeho dalších fyziologických tekutinách:

 • sliny;
 • spermie;
 • slzná tekutina;
 • mateřským mlékem a jinými médii.

V 90% případů dochází k onemocnění bez závažných příznaků, takže lze diagnostikovat pouze v důsledku laboratorních testů zaměřených na identifikaci následujících indikátorů:

 • Zvýšený obsah aminotransferázy v krvi (AST a ALT).
 • DNA viru.
 • Antigeny a protilátky způsobující hepatitidu B.

Co hrozí osobě s hepatitidou B?

Hepatitida B: Co to znamená, co je to nebezpečné? Virové poškození jater je vážným problémem moderní medicíny. To je spojeno s vysokým rizikem vzniku cirhózy v budoucnu. Mezi všemi typy patogenů může být hepatitida B oprávněně považována za jednu z nejnebezpečnějších. Vyznačuje se vysokou odolností vůči vnějšímu prostředí a jeho poškozující schopností ve vztahu k hepatocyty.

Nosič hepatitidy B se detekuje pomocí speciální analýzy, během které se antigen v HBsAg (australský) vylučuje do krve. Tento název byl uveden této látce, protože byl poprvé detekován v krvi domorodého obyvatelstva Austrálie. V průběhu exacerbace se zjistí, že jeho koncentrace začne postupně klesat.

Pokud je po 6 měsících po infekci zjištěn marker, mluvíme o nosičů hepatitidy B. Mezi nejčastější onemocnění diagnostikováno náhodně, protože většina pacientů, to je bez příznaků. To znamená, že virus je přítomen v těle a patologické změny v buňkách jater nejsou detekovány.

Jak se infekce vyskytuje?

Navzdory skutečnosti, že neaktivní transport nemá žádné příznaky, je osoba považována za nebezpečnou pro ostatní. Přenos hepatitidy B se může vyskytnout několika způsoby. Za prvé, toto je použití předmětů kontaminovaných krví nosiče viru:

 • holicí strojky;
 • Příslušenství pro manikúru;
 • nesterilní stříkačky;
 • nástroje pro tetování.

Sexuální přenos infekce je také možný. Při nechráněném pohlavním styku je pravděpodobnost infekce téměř 30%. Použití kondomu poskytuje téměř 100% ochranu proti přenosu nemoci. Intrauterinní a perinatální infekce jsou méně časté. Zdrojem infekce se rozumí jakýkoliv biologicky neaktivní nosič viru. Různé koncentrace a epidemiologické nebezpečí se liší. Podle velikosti viru jsou tato média uspořádána v následujícím pořadí:

 • krve;
 • semenná tekutina;
 • vaginální výtok;
 • mléko;
 • pot;
 • slza.

Infekce transfúzí dárcovské krve je nyní velmi vzácná, protože před aplikací podléhá víceúrovňové kontrole. Kontaminace nesterilními stříkačkami zůstává mezi určitými segmenty populace aktuální. Očkování novorozeného dítěte ho chrání před infekcí použitím lidského mléka nosičem mateřského viru. Přenos hepatitidy B polibky a použití příborů je možné v případě onemocnění, které způsobují krvácení dásní. Během exacerbace se koncentrace viru ve slinách zvyšuje.

Hepatitida B se nepřenáší:

 • s kousnutím komáří;
 • vzdušné kapičky.

Příčiny nosiče viru

Po průniku do těla se patogen infekce s průtokem krve pohybuje do jaterních buněk, což ovlivňuje jejich jádra. Zde se virus aktivně rozmnožuje. Samotné buňky nejsou poškozeny, zánětlivý proces se nevyvíjí. Lidský imunitní systém není schopen rozpoznat cizí protilátky, a proto nemůže poskytnout odpovídající odpověď. Takový stav v lékařské praxi se nazýval imunoterapie. To znamená, že tělo nemůže bojovat proti infekci a šíření viru pokračuje.

Nejběžnějším nosičem je novorozené dítě, což je způsobeno tím, že příčinou infekce je schopnost překonat placentární bariéru. Avšak vyvíjející se plod nemá dokonalý imunitní systém. Často se hepatitida B vyskytuje u lidí s těžkou imunodeficiencí, včetně osob infikovaných HIV.

Virus může trvat několik měsíců, v některých případech trvá po mnoho let.

V nedávné minulosti nebyla přítomnost infekčního agens v těle, která neměla žádné příznaky, považována za nemoci. Nicméně, většina moderních lékařů považuje přepravu za chronickou formu hepatitidy. Laboratorní testy potvrzují možnost latentního průběhu akutních a chronických infekcí jater.

Navíc výsledky mnoha studií naznačují, že nosič hepatitidy B riskuje, že má chronickou formu onemocnění, která se změní na cirhózu nebo rakovinu. Porážka jater hepatocytů přispívá k rozvoji autoimunitní agrese, která vede ke smrti zdravých buněk. Aktivace patogenu způsobuje prudký pokles imunity. Může se stát i několik let po infekci. Takzvané kombinované infekce jsou obzvlášť nebezpečné.

U některých pacientů je pozorováno zmizení australského antigenu ze séra. To však neznamená, že vozík byl bez jakýchkoli následků. Dokonce i v takových případech mohou vzniknout komplikace vedoucí ke vzniku maligních nádorů jater.

Riziko karcinomu se zvyšuje mnohokrát během prodlouženého cyklu cirhózy. Takže viry nesoucí jednu z forem onemocnění, jejíž další vývoj je určen stavem imunitního systému a těla jako celku. Podle statistik se riziko rakoviny a cirhózy u chronické hepatitidy B blíží 20%.

Monitorování nosičů viru

Hlavním nebezpečím skrytých forem onemocnění je nemožnost jejich včasného odhalení. Nosič viru často neočekává, že je již infikován. Konečná diagnóza se nejčastěji děje ve stadiu vývoje komplikací, léčba v tomto případě je neúčinná. Proto musíte pravidelně absolvovat test a provést všechny potřebné testy:

 1. Důležitou roli v detekci nosiče je biochemické a sérologické vyšetření krve.
 2. Kromě toho jsou předepisovány fibroelastografie, ultrazvuk jater a onokomarkerová analýza.
 3. V některých případech se provádí punkční biopsie orgánu.

Pacienti s identifikovaným neaktivním nosičem hepatitidy B by měli být pod dohledem hepatologa celoživotní. Pravidelné stanovení virové zátěže je povinné. To je jediný způsob, jak zjistit okamžik, kdy se choroba stala aktivní a zahájit léčbu. Kompletní regenerace s latentními formami hepatitidy B se vyskytuje v 10-15% případů. V současné době používané antivirové léky mohou nejen prodloužit život pacienta, ale také výrazně zlepšit jeho kvalitu.

Při neaktivní přepravě zánětlivých procesů v játrech není pozorováno, proto je antivirová léčba nahrazena pečlivým pozorováním. Při exacerbaci hepatitidy se projevuje zvýšení aktivity ALT - jaterního enzymu uvolněného v průběhu zánětlivých procesů. Biopsie může detekovat patologické změny v tkáních orgánů spojené s aktivní vitální aktivitou viru.

Dokonce i mírná aktivita vyvolávajícího infekci může vytvořit příznivé podmínky pro vznik cirhózy a maligních nádorů.

Vysoké virové zatížení je indikací pro okamžité zahájení antivirové léčby.

Co je nosičem hepatitidy B (B)

Taková běžná a nebezpečná lidská onemocnění, jako je virová hepatitida, je klíčovým problémem nejen v lékařském průmyslu, ale také ve společnosti. Podle statistik je každoročně vystaveno hepatitidě více než 1,5 milionu lidí, což často vyvolává vývoj cirhózy. V řadě zákeřných virů vstupuje hepatitida b, která proniká tělem spolu s krevním řečištěm, ničí buněčnou strukturu filtračního orgánu a dalších důležitých systémů, což způsobuje poruchy v jejich normálním fungování.

Pokud různé faktory vedly k oslabení imunity u lidí, výrazně se zvyšuje riziko přechodu onemocnění na chronickou formu. Další ze stádií infekce je asymptomatická forma, při které nosiče hepatitidy b nemají žádné známky přítomnosti viru, ale v průběhu svého života budou považováni za nositele nebezpečného onemocnění.

U hepatitidy B nositel viru nemůže několik let hádat o přítomnosti onemocnění a tím, že se angažuje v aktivním sexuálním životě a infikuje své partnery.

Metody přenosu viru

Vírus zpravidla vstupuje do těla po interakci s infikovanou krev, a to:

 • při injekci infikovanou stříkačkou;
 • po použití nesterilních lékařských přístrojů;
 • během krevní transfuze s virem od dárce.

V případě intimního poškození partnera může být nosič hepatitidy B v 30% případů. Virus se také soustřeďuje v sekreci slinných žláz, takže nebezpečí infekce polibkem je také pravděpodobné. Pro skupinu vysoce rizikových se lékaři odvolávají na tyto zástupce společnosti:

 • občané s předností drog;
 • lidé, kteří mají promiskuitní sexuální život;
 • pacienti, kteří potřebují vyčistit krevní hemodialýzu a rovněž slouží zdravotnickému personálu specializovaných oddělení;
 • pacientů s chronickými onemocněními krve v anamnéze.

Těhotná žena přenáší etiologickou látku virové hepatitidy na plod. Tento způsob infekce je vysvětlen neformálním imunitním aparátem dítěte. V chronickém stadiu onemocnění u rodičů je vyžadováno kompetentní a důkladné plánování těhotenství. Za takových okolností gynekologové doporučují zavedení protilátek proti viru.

Při kojení je riziko přenosu viru z infikované matky na dítě nulou, pokud byla dříve očkována.

Kontakt s vylučováním slinných žláz a infekcí během polibek, návštěvy zubních ordinací jsou potenciálně nebezpečné opatření pro krvácení dásní. Koncentrace mikroorganismů patogenu ve slinách se zvyšuje během progrese onemocnění. Infikovaná hepatitida B způsobená skusem z komárů nebo vzdušnými kapkami není možná.

Nejnebezpečnějším způsobem infekce se považuje kontakt se spermatem nebo vaginálním výbojem. Infekce v procesu transfúze krve je v současné době vzácná, protože dárcům je přiděleno řada diagnostických studií. Skutečná cesta se považuje za injekční infekci, která je pro narkomany typická.

Co znamená nositel viru?

Nosič hepatitidy B je charakterizován kombinací složek viru v jediném patogenním zaměření v jaterních buňkách. V některých případech tento typ syntézy pokračuje po celou dobu života pacienta. Infekční činidlo se průběžně kombinuje s organelymi jaterních buněk a vyvolává produkci patogenních mikroorganismů.

Nositel hepatitidy, pokud se nakazí hepatitidou B, se stává v následujících případech:

 • Během těhotenství došlo k infekci, protože embryonální orgán (placenta) není schopen chránit plod před virem přenášeným z infikované matky. Tímto způsobem se přepravuje v 90% případů.
 • Mezi faktory, které přispívají k nosiči, patří poruchy imunologické reaktivity.
 • Vědci prokázali, že hormonální poruchy nebo vady v dědičném aparátu buňek vytvářejí příznivé pozadí pro vývoj nosiče hepatitidy B u mužů.

Proces infekce probíhá v několika fázích:

 • Jednou v těle virus cirkuluje v krvi. V této fázi nejsou žádné známky infekce a člověk nemá podezření, že je již nositelem viru.
 • O několik měsíců později a v některých případech dokonce roky se objevují počáteční klinické symptomy a začíná proces smrti hepatocytů (jaterních buněk). Cirhóza je komplexní a zákeřný důsledek hepatitidy, jejichž léčba ne vždy vede k pozitivní dynamice.
 • Ve třetím stupni začíná aktivní stav onemocnění, který v některých případech vede k smrtelnému výsledku, pokud lékaři negramotně zvedli terapii nebo imunitní zařízení je před onemocněním bezmocné.

Ve všech stádiích infekce je kontakt infikovaných a zdravých lidí nepřijatelný.

Nosič viru hepatitidy B, který nemá žádné následky, je považován za anomálii v moderní medicíně.

Kdo je považován za nositele onemocnění

Co znamená být nosičem viru? Od okamžiku, kdy se patogen a protilátky dostaly do krve, je člověk považován za nositele onemocnění.

Tito lidé nevykazují příznaky přítomnosti viru. Nosiči rozpoznávají i ty pacienty, jejichž tělo se uzdravilo samo, nebo nemoc získala chronickou formu. Zdravý dopravce nepředstavuje hrozbu pro svého majitele.

V takových případech je přítomnost viru a protilátek v krvi charakteristická. To znamená, že takoví lidé mají potenciální nebezpečí pro společnost, i když nemají žádné známky onemocnění.

Nosič je rozpoznán, pokud je v pacientově krvi přítomen australský antigen (HBsAg) po dobu šesti měsíců nebo déle a závažné příznaky chybí. Tento typ patogenu může vyvinout aktivní formu onemocnění v 10% případů.

Nebezpečný virus je charakterizován extrémní odolností a vysokou schopností ovlivňovat, takže nosič je označován jako zvýšené riziko rozvoje cirhózy a zhoršených funkcí ledvin.

Chronická forma nemoci

Chronický typ onemocnění může trvat několik desetiletí. Aby se zabránilo akutnímu průběhu, měl by pacient pravidelně užívat léky. Nemoc může postupovat do progresivního stavu, který vede k tvorbě rakovinných buněk nebo k rozvoji cirhózy orgánového filtru. Nahrazení parenchymální tkáně jater s vláknitými pojivovými tkáněmi se vyskytuje v 10% případů.

Cirhóza je důsledkem chronického průběhu onemocnění. Je charakterizován strukturálními změnami v organickém filtru, následovaným tvorbou jizvy a snížením jeho funkcí. Symptomy úmrtí jaterních buněk se v průběhu let vyvíjejí.

Pokud je nosičem viru hepatitidy B, pak se v prvním stadiu objevují malé kožní skvrny připomínající pavučinku (vaskulární hvězdičky). Kůže na rukou je neobvykle červená, tvoří se uzlové ucpávky, vyrážky a vředy. Jak probíhá onemocnění, objevují se následující příznaky:

 • potíže s odtokem krve portální žilou;
 • akumulace exsudátu nebo transudátu ve volné břišní dutině (hydrocefalus);
 • rozvoj splenomegalie (patologický nárůst velikosti sleziny);
 • kritický pokles počtu leukocytů a krevních destiček v periferní krvi;
 • zvýšená únava a únava;
 • zhoršení zdraví;
 • prudký pokles hmotnosti.

U většiny pacientů je otázka, zda může cirhóza vyvolat komplikace. Patologie způsobená konečnou fází chronického onemocnění jater může způsobit abnormální žíly jícnu s tvorbou nepravidelností (varixy) s následným krvácením, stejně jako bakteriální a aseptický zánět v břišní dutině. Přesto lékaři poskytují příznivé předpovědi pro léčbu onemocnění. Správně zvolená terapie může zásadně podporovat buněčnou strukturu jater.

Profylaxe přepravy

Dnes je možné předcházet přepravu očkováním. Tato metoda je jediným správným řešením a je schopna zabránit rozvoji nemoci v budoucnu. Očkování proti hepatitidě B je pro všechny indikováno. Zavedení antigenního materiálu k vyvolání imunity vůči nemoci se provádí třikrát, což znamená, že účinné očkování vyžaduje přísné dodržování rozvinuté schématu. Po očkování se v lidském těle produkují specifické protilátky a pouze ve 2% případů imunobiologický přípravek nezpůsobuje schopnost těla odolávat. Očkování chrání imunitu po dobu 10 - 12 let av některých případech - po delší dobu.

K prevenci vývoje onemocnění musí osoba pravidelně podstupovat diagnostické testy, a to:

 • biochemický krevní test;
 • polymerázová řetězová reakce;
 • vzorek krve pro antigen HBsAg;
 • krevní test na onkomarkery;
 • Sonografie (ultrazvuk);
 • vyšetření vnitřních orgánů pacienta za použití rentgenového záření (počítačová tomografie);
 • fibroscanning jater.

Pokud odborník jmenuje další výzkumné činnosti, bude třeba dokončit. Je důležité si uvědomit, že samotná hepatitida B, stejně jako nosič hepatitidy, představuje nebezpečí pro okolní lidi.

Nezapomeňte na dodržování důležitých hygienických pravidel pro každý kontakt s krví:

 • v lékařských zařízeních sledovat používání sterilních zásob a obsluhovaných osob;
 • Je zakázáno provádět manikúru pomocí nesterilních nástrojů;
 • dodržovat bezpečnostní opatření během sexuálního styku;
 • Dutiny ústní dutiny se nezajímají s pomocí něčího zubního kartáčku;
 • je nepřiměřené používat holicí stroje někoho jiného;
 • vyhnout se tažení na kůži těla (tetování) v podmínkách nehygienických podmínek.

Základní pravidla pro dopravce

Poté, co je u člověka diagnostikována hepatitida B, podléhá dobrovolnému závazku dodržovat soubor pravidel ve společnosti a životě. To pomůže snížit riziko infekce osob, které jsou v kontaktu s dopravcem. Seznam pokynů s výhledem do budoucna je následující:

 • Důležitým nuánem je důsledné dodržování pravidel osobní hygieny. Je třeba dbát na to, aby položky osobní hygieny infikovaných osob nespadaly do rukou rodinných příslušníků nebo neformálních lidí.
 • Dalším důležitým pravidlem je odmítnutí závislostí. Používání alkoholických nápojů, kouření a omamných látek snižuje játra, přispívá k rozvoji patologických procesů v buněčných strukturách, které stimulují virus k ničivým činnostem.
 • Jednou za 6 měsíců tělo infikované osoby vyžaduje restorativní terapii. To naznačuje, že během života viru musí nosič potlačit patogen, poskytnout imunitu s medikační podporou, aby se zabránilo vzniku akutního a aktivního průběhu onemocnění.
 • Dokonce i neaktivní přepravu vyžaduje dodržování stravy a péče o vaše tělo. To znamená, že pacient by měl nahradit obvyklou stravu správnou výživou, přidělit dostatek volného času na sport, což pomůže vyvinout imunitu vůči nemoci.

Virus hepatitidy B má schopnost neustále mutovat, jak se používá k účinkům imunitního systému, takže tělo je vystaven abnormální selhání, a imunitní systém v průběhu času přestane opatrně se cizí organismu, přičemž se pro „jejich“. Tato funkce je hlavním problémem tohoto onemocnění.

Četné studie provedené s pacienty ukázaly, že fáze nosiče ne vždy přichází do aktivní formy a typ toku závisí na jednotlivých charakteristikách organismu.

Pokud je nutná terapie

Často lékaři slyší otázku od svých pacientů: můžu léčit viry? Úspěšná léčba hepatitidy B vedoucí k nepřítomnosti australského antigenu v krvi pacienta je stanovena v 15% případů. Lékaři dnes používají kompetentní antivirovou terapii, která umožňuje zastavit agresivní průběh onemocnění a zlepšit kvalitu života pacienta.

Při neaktivním transportu chybí zánětlivé procesy v játrech, takže léčba potlačení viru není nutná. Pacientovi je však doporučeno pravidelné sledování.

Pokud je virus aktivován a proces chronické hepatitidy je zahájen, je předepsáno antivirové léčení. Potřeba terapie je určena následujícími změnami v těle:

 • pokud se hladiny alaninaminotransferázy v krvi zvyšují, znamená to přítomnost zánětu ve struktuře filtračního orgánu;
 • výrazné a mírné změny ve filtrovacím orgánu, jak dokládají biopsie, projevují aktivitu viru a výskyt rizika rozvoje cirhózy;
 • s rostoucím množstvím krve pacienta virových ribonukleové kyseliny, lékaři zjistit vysokou úroveň aktivity viru, což často vede k rozvoji rakoviny jater nebo postupné smrti svých buněk.

Jak interpretovat virus v moderním lékařství

Již před 15 lety byla přítomnost agens v těle za nepřítomnosti klinických příznaků považována za nosič zdravými jedinci, a nikoliv za přítomnost nemoci. Dnes mnoho specialistů s úzkým profilem považuje přítomnost australského antigenu v krvi za chronickou formu onemocnění. Po biochemických testech a biopsii orgánového filtru lékaři stále častěji diagnostikují asymptomatický průběh chronické formy onemocnění.

Prostřednictvím výzkumu bylo prokázáno, že mnoho chronických nosičů rozvíjet několik let po infekci, což má za následek jaterní buňky postupně odumírají a tvořily primární maligní poškození orgánů (rakovina jater).

Integrace činidla a jader polygonálních jaterních buněk vede ke vzniku krevní plazma proteinových látek (protilátky, imunoglobuliny) pro filtrování tělu vlastní buňky - autodestruktsiya. V důsledku toho virus viru hepatitidy B vede k autoimunitním poruchám, které způsobují smrt buněk jaterního parenchymu.

Aktivace viru s následnými klinickými projevy onemocnění se může objevit v pozdních dobách chronického průběhu. Progresivní proces se vyvíjí spontánně nebo kvůli poklesu aktivity imunitního aparátu. Zvláště nebezpečná je kombinace patogenů B a C.

V řadě případů lékaři zaznamenávají zmizení australského antigenu z krve pacientů. Nicméně to nemůže znamenat nepřítomnost komplikací. I za takových okolností stále existuje riziko vzniku maligního poškození jater a vzniku cirhózy. Tvorná cirhóza může vytvořit příznivé pozadí pro vývoj hepatocelulárního karcinomu.

Z toho vyplývá, že virus je považováno za formu onemocnění, při které se léčba úspěch záviset na odpovědi organismu na různé fyziologické a patogenních podnětů a jeho celkový stav. Podle statistických údajů je vývoj cirhózy a hepatocelulárního karcinomu diagnostikován v průměru v 15% případů.

Takže být virovým nosičem hepatitidy neznamená, že bychom měli předchozí historii. Tyto osoby jsou však uznávány jako vektory a ohrožují zdraví lidí kolem nich, protože kontakt s nimi může vést k šíření viru. Preventivní opatření a dodržování hygienických pravidel pomohou zabránit vzniku zákeřného onemocnění, které každoročně vede k usmrcení několika tisíc lidí různého věku.


Související Články Hepatitida