Referenční hodnoty v krevních testech pro hepatitidu C

Share Tweet Pin it

Mnoho pacientů je konfrontováno s koncepcí "referenčních hodnot" a mnoho z nich je zmateno. V mé hlavě se okamžitě objevují hrozné obrázky, že všechno je špatné atd. V poslední době však lékaři přestali používat pojem "norma" a nahradili jej jiným, vhodnějším a nejvíce plně popsaným. A všechny hodnoty v mezích normy se začaly nazývat "referenční" nebo "referenční".

Výsledky analýz

"Norm" v krevní testy

Bude výsledkem nejdůležitější část jakékoli krevní testy, bez ohledu na účel, pro který byla podána (znát hladinu hemoglobinu, hCG apod.). V podstatě je výsledek zkoumán v některých ohraničeních, ve kterých jsou hodnoty získané během studie považovány za normální. Takže poté, co získal výsledky svých analýz, objevuje nejen jeho vlastní hodnoty, ale i další sloupce ve sloupci. Tyto hodnoty se nazývají referenční hodnoty.

Změna koncepce byla provedena účelově. Vědci a lékaři se domnívají, že prostě pojem "norma" nemůže plně odrážet všechny výsledky, protože se předpokládá, že normou je nějaká hodnota. V případě krevních testů existuje řada hodnot, v nichž bude norma. Například ve výsledcích je napsáno, že hemoglobin u člověka je 126. Naopak v referenčních hodnotách je indikováno od 123 do 139. To znamená, že hemoglobin je v normálním rozmezí.

Důvodem nahrazení jednoho konceptu jiným byl následující. Aby získali normální hodnoty, vědci provádějí výzkum shromažďováním určitých skupin lidí, kteří byli vytvořeni podle příslušných vlastností (pohlaví, věk atd.). V průběhu studie budou všechny hodnoty zprůměrovány, to znamená, že neexistuje jasné číslo, existují hranice, protože jsou brány v úvahu i možné odchylky, které nezávisí na nic.

A tak pojem "norma", tak známý nejen pacientům, ale i lékařům, byl nahrazen "abstraktí", tj. Kde jsou jasně vyznačeny dolní a horní hranice.

Proto se nebojte, jestliže osoba viděla slovo "reference" ve své kartě nebo v přepisu krevního testu. Jedná se pouze o termín, jehož synonymum je ve skutečnosti normou.

Vliv na výsledky fyziologických faktorů

Faktory, které ovlivňují výsledek vyšetření krve

Jak již bylo uvedeno, vědci před stanovením určitých hranic normálních hodnot provádějí hodně výzkumu, seskupují lidi. Z toho můžeme usoudit, že věk a pohlaví mohou mít dopad na výsledek.

Nejčastěji jsou všechny analýzy (nebo spíše rozsahy normálních hodnot) rozděleny na děti, ženy a muže. Samozřejmě, v obvyklé krevní analýze (biochemické) jsou referenční hodnoty uvedeny pouze pro dítě nebo pro skupinu dospělých.

To se děje, protože některé ukazatele se mohou lišit. Například%

Fosfatáza, důležitý enzym, její zvýšení naznačuje zvýšenou tvorbu kosti. Pro dospělého je to špatné (lze hovořit o rakovině, osteoporóza, atd), ale pro dítě je normální, protože tam je proces růstu. Totéž lze říci o leukocytech. Předpokládá se, že v důsledku fyziologických vlastností, jakož i vzhledem k tomu, že děti mladší pěti let imunity dosud nebyl vyvinut, ukazatele leukocytů (které indikují přítomnost zánětlivého procesu), je téměř vždy vyšší než u dospělých.

Pohlaví pacienta také hraje zvláštní roli při dešifrování výsledků. Takže kreatinin u mužů bude vždy vyšší než u žen. To je způsobeno skutečností, že svalová hmotnost mužů je větší než míra spravedlivého pohlaví.

U mužů a žen se z důvodu biologických vlastností mohou stejné ukazatele lišit.

Totéž platí pro krevní testy hormonů. V mužském těle převažuje pouze testosteron, který by měl být vždy normální. U žen se však v závislosti na fázi menstruačního cyklu změní hladina hormonů.

Více informací o analýze krve lze naučit z videa.

Proto se musíte dostat k výsledkům laboratorního výzkumu, musíte se zaměřit na vaše pohlaví, věk. Pokud jsou testy prováděny v placené laboratoři, pak všechny uvedené referenční hodnoty již budou odpovídat fyziologickým faktorům. Pokud se však testy odevzdají na klinice, je lepší nechat se je pokusit dešifrovat sami, protože tyto referenční hodnoty jsou jednoduše klasifikovány jako "dospělé", aniž by to znamenalo pohlaví.

Další faktory ovlivňující výsledky

Vedle skutečnosti, že výsledky analýz jsou ovlivněny pohlavím a věkem, existuje řada dalších faktorů, kvůli nimž mohou hranice normálních hodnot posunout jak nahoru, tak dolů.

Další faktory, které mohou ovlivnit změnu hranic a hodnot, lze přičíst:

Menstruační cyklus u žen. Během menstruace může žena snížit hladinu hemoglobinu, protože ztratí malé množství krve. A tyto údaje budou naprosto normální, i když opustí hranice referenčních hodnot. Také, když projdete testy na úroveň hormonu, musíte dodržovat zvláštní dny v cyklu. A když náhle, náhodou, žena nesprávně počítala dny, výsledky budou odmítnuty. Ve skutečnosti však odpovídají normě. Pití alkoholu. Obvykle lékaři doporučují krevní testy před uvedením minimálně tři dny nepil alkoholické nápoje, protože mohou mít negativní vliv na výsledky, a budou buď falešně pozitivní nebo falešně negativní. Proto je lepší, abychom nezůstali na hranicích, dodržovat doporučení odborníků. Způsob a charakter výživy. K dnešnímu dni se jen málo řídí zásadami zdravého stravování, protože tempo života jednoduše neumožňuje jíst pětkrát denně atd. A tak jídlo v noci může negativně ovlivnit krevní testy, například na cukr. Pokyny uvádějí, že poslední jídlo by nemělo být později než šest večer (pokud jsou testy prováděny ráno). Při zanedbání tohoto požadavku se mohou dostat nadhodnocené ukazatele. A ošetřující lékař předepíše léčbu. I když ve skutečnosti jsou výsledky zcela normální, protože byly ovlivněny negativními faktory. Stres. Jak víte, během stresu tělo zažívá obrovské zatížení. A pokud se člověk v tuto chvíli rozhodne projít zkouškou a projít zkouškami, pak absolutně výsledky nebudou v mezích normy. Pokud počkáte, až se člověk uklidní a bude z tohoto stavu, je zcela reálné, že ukazatele budou odpovídat normě. Fyzická aktivita. Zde míníme ne jediné školení, ale neustálou fyzickou aktivitu a vážnou. Je známo, že lidé, kteří se podílejí na sportu, zvyšují hladinu testosteronu a dalších enzymů. A toto je považováno za normální, protože je to přirozená reakce těla na takové zatížení. Použití velkého množství vitamínu C. Typicky, vitamín C je pozitivně působí na tělo, ale to se může pohybovat do horní komory, například hemoglobin, železo, atd. Jednotlivé rysy těla. To může zahrnovat specifickou reakci krevních složek na roztok. Denní čas. Jak víte, biologické hodiny v našem těle pracují tak, že je vše aktivováno ráno a večer všechny procesy zpomalují. Některé testy by se proto měly provádět pouze ráno a některé pouze večer, protože se ukazatele liší. Procházka fyzioterapie nebo masáže.

Faktory, které mohou ovlivnit výsledky analýz, jsou bohaté. A z velké části hraje zvláštní roli dodržování pravidel přípravy před předložením konkrétní analýzy. Téměř vždy se nedoporučuje jíst ráno a také pít kávu, čaj. Ale ne všechno je dodržováno. Proto je odchylka od referenčních hodnot povolena pouze tehdy, když byl lékař informován o příjmu potravy nebo o jiných faktorech schopných "umývat" celkový obraz.

V jakých případech norma nehraje roli?

Někdy lékaři nevěnují pozornost referenčním hodnotám v analýzách. K tomu dochází, když má pacient vážné onemocnění a je nutné jednoduše řídit hladinu určité složky krve.

Nejčastěji se to stane, když kontrolujete hladinu cholesterolu. V tomto případě bude věnována pozornost pouze tomu, zda se indikátor snížil oproti předchozímu či nikoliv. Totéž platí pro úroveň drog v krvi drogově závislých. Hlavní věc není to, kolik z nich, ale to, co mají obecně, protože to znamená, že osoba nedrží léčbu. Totéž lze říci o hladině glukózy u diabetiků. Samozřejmě, tam jsou běžné hodnoty, která je dodržovat, ale v případě posledního stadia cukrovky, dokud glukóza byl v nejméně nebezpečnou úroveň, protože to je velmi vzácné referenčních hodnot.

Navzdory skutečnosti, že existují samostatné případy, kdy norma nezáleží na tom, stále stojí za to zaměřit se na to.

Proč se liší referenční hodnoty stejného indikátoru? Mnozí pacienti se ptají, proč v jedné laboratoři jsou normální hodnoty jedna, ale v jiné jsou zcela odlišné. A rozdíl není jedna jednotka. Vysvětlení je jednoduché.

Každá laboratoř má vlastní vybavení, které se může lišit od toho, které stojí v druhém. Proto se v takových organizacích snaží o odvození svých referenčních hodnot založené na tom, jaké výzkumné metody používají, jaké zařízení se používá, atd. Proto by se lékaři měli řídit výsledky analýzy, nikoliv na obecných normách, ale na normách tohoto laboratoře. Z důvodu této nesrovnalosti by testy měly být prováděny pouze na jednom místě, zejména pokud je vyžadována opakovaná procedura.

Zkušení lékaři vědí přibližné odchylky v různých laboratořích, jelikož neustále čelí tomuto problému. A přesto se stále kontrolují na referenčních hodnotách. Někteří pacienti se snaží rozluštit testy sami a dělají špatné závěry, protože je nesrovnávají s těmito hodnotami.

Referenční hodnoty v krevních testech jsou ty hranice, ve kterých musí být výsledky splněny, aby byly považovány za normální.

Prakticky všichni pacienti vědí, že hodnoty jsou indikovány, například od 10 do 30. První číslice označuje dolní mez a druhou horní. Dá se zjistit, že když jsou výsledky analýz umístěny na hranici normy, lékaři ji již nebudou považovat za dobrý ukazatel.

V každém případě byste měli mít základní znalosti v oblasti medicíny, neměli byste se pokusit rozluštit testy sami, i když máte před očima tabulku s hodnotami. Je lepší svěřit tuto záležitost odborníkovi, který nejen analyzuje čísla, ale v případě potřeby předepisuje léčbu.

Nejčastěji se nazývají ukazatele laboratorních studií Anglické zkratky, což obvykle rozumí lékaři a další odborníci v oblasti chemie a medicíny.

Pacient je vždy zmatený, když vidí takové dopisy na formulářích analýzy, ale všechno je opravdu jednoduché.

HCV doslova znamená Virus hepatitidy C, což je pro každého obyvatele známo kvůli jeho specifičnosti a závažnosti léčby, proto je poptávka po studiu takové choroby velmi vysoká.

HCV krve: co je to?

HCV znamená Virus hepatitidy C a je vlastně hepatitida C. Analýza HCV je laboratorních diagnostických opatření, zaměřené na detekci viru hepatitidy v krvi. Analýzu lze bezplatně poskytnout jak ve státní poliklinice, tak v soukromé klinice. Nevyžaduje se tak žádná zvláštní příprava, ale je nutná pouze krev ráno a na prázdný žaludek.

Samotná analýza je přesně označena zkratkou v laboratorní analýze anti HCV, tj. Zvláštním antigenem, který za přítomnosti onemocnění dává zvláštní "imunitní odpověď". Detekce antigenu zahrnuje studium celkového počtu imunoglobulinů IgM a IgG. IgM znamená akutní stadium onemocnění, a IgG - chronická, avšak v každém případě bude reakce pozitivní. Tato analýza to dokáže rozpoznat, ale existuje mnoho různých diagnostických technik:

PCR v reálném čase; Imunoenzymová analýza (Proti HCV); Immunoblog Line Blog; Expresní metoda, provedená doma.

Všechny jsou stejně účinné a slouží jako doplňková možnost detekce viru, ale častěji, zejména v městské polyklinice, jsou pacientům podávána analýza anti-HCV kvůli tomu nejvíce informativní. Analýza Anti HCV je rozdělena do několika typů: celkový počet (celkový počet IgM a IgG) a samostatný anti HCV IgM (akutní stadium) a Anti HCV IgG (chronické stadium). Jako biomateriál pro analýzu vždy působí venózní krev, protože je tam, že virus původně mutuje.

Hepatitida C je velmi zákeřná onemocnění, která obchází imunitní obranu těla. Zpočátku vnikne virus do krevního oběhu a pak přímo do krve jaterních buněk, kde se začne aktivně množit a mutovat, což způsobuje jeho pomalé zničení kvůli genomu samotného viru nebo imunitních buněk, které jsou aktivovány k boji cizího infekčního agens. Z tohoto důvodu se tento typ hepatitidy označuje jako RNA virus (geneticky komplexní).

Jeho důsledky mohou být nevratné, protože bez léčby se virus přeměňuje buď na cirhózu jater, nebo na rakovinu. Další nebezpečí spočívá v jeho asymptomatický transport, zejména v akutním stadiu onemocnění. Nejsou obvykle pozorovány žloutenky nebo vysoká horečka. U chronické hepatitidy C se již může objevit "Vymazána" symptomatologie ve formě bolesti na pravé straně, špatného zdraví, letargie, apatie atd.

Virus je nejčastěji přenášen krví, sexuálním stykem. Ve vzácných případech je možné nakaždět novorozence z matky během porodu, ale je důležité si uvědomit, že dítě má v krvi první dva roky mateřských protilátek, a pak se vše vrátí k normálu. V tomto případě se vyšetření dětí na hepatitidu C provádí nejlépe po dvou letech života.

Analýza těhotenství

Z bezpečnostních důvodů musí těhotná žena provést krevní test HCV. Infekce ženy v pozici je plná vážných a nezvratných důsledků, a to zejména nejvíce počáteční těhotenství. V prvním trimestru je možné úmrtí plodu, vývoj výrazného placentární nedostatečnost a další závažné komplikace. V každém případě před plánováním dítěte nebo během těhotenství je nutné provést analýzu a screening všech druhů hepatitidy.

Infekce u pozdní termíny také slibuje příznivý výsledek, protože může způsobit předčasný porod, potrat a kromě toho i infekci plodu. Akutní stadium hepatitidy C se v tomto období zpravidla velmi jasně projevuje a žena je velmi těžce porodila dítě. To hrozí s vážnými důsledky nejen pro plod, ale i pro samotnou ženu, protože její tělo bude zkušenost s těžkou intoxikací. Přerušení těhotenství v tomto stavu je kontraindikováno.

Chronická forma hepatitidy během těhotenství se zpravidla projevuje méně jasně, ale vše závisí na tom, zda žena úplný průběh léčby a jak teď cítí. Mnoho budoucích matek má otázku: Dítě dostane hepatitidu C in utero? Tato možnost vždy existuje. Lékaři tuto pravděpodobnost vypočítali přibližně ve výši 30%. To je s podmínkou, že hepatitida C nastane chronická forma a v remisi.

Rizika infekce se zvyšují, když se virus hepatitidy aktivně rozmnoží a stane se velmi velký. V tomto případě se musí žena vzdát speciální kvantitativní analýzu RNA HCV, která se provádí pomocí PCR.

V takovém laboratorním studiu přesně počítáno v IU / ml RNA viru. Není-li zjištěno nic nebo je koncentrace viru nižší než 15 IU / ml, intrauterinní riziko infekce velmi minimální. Kromě toho je z bezpečnostních důvodů nezbytné přenést biochemii krve do jaterních frakcí (obecný, přímý, nepřímý bilirubin, ACAT, ALAT), což by mělo být ideálně normální.

Je třeba poznamenat, že riziko vzrůstá, když těhotenství nastane během těhotenství různé komplikace. V takovém případě při plánování dítěte nebo v období jeho gestace je třeba provést následující testy:

Anti HCV; Anti HCV IgM (akutní hepatitida); Anti HCV IgG (chronická hepatitida); HCV RNA (kvantitativní metoda); RNA NSM (kvalitativní metoda); Biochemie krve na jaterních frakcích.

Norma (referenční hodnoty) v testech HCV

Zpočátku to vše závisí na tom, jakou analýzu pacient dává. V lékařské diagnostice jsou laboratorní studie rozděleny kvantitativní a kvalitativní. Pokud se jedná o kvalitativní studii protilátek proti HCV, pak bude norma v tomto případě výlučně výraz "nebyl nalezen". Jinými slovy, virus by měl v ideálním případě chybějící a nesmí být detekován ani v akutní ani v chronické formě.

Jakýkoli pozitivní výsledek může nepřímo potvrdit diagnózu, neboť v případě pozitivního výsledku lékař v každém případě určí opakování analýzy. Podobně s kvalitativními studiemi pomocí metody PCR, kde je absolutní identických referenčních hodnot.

V kvantitativní metodě by měla být RNA buď "nedetekovatelná" nebo indikátory detekovány méně než 15 IU / ml a všechny ostatní údaje potvrzují diagnózu hepatitidy C.

Hodnoty vyšší než 100000000 IU / ml jsou vážným ohrožením života a zdraví, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Můžeme říci, že v každém případě bez ohledu na způsob výzkumu negativní výsledky jsou vždy normou.

Vysvětlení výsledků

Pokud v analytické podobě pacient vidí vedle zkratky HCV, frázi "Nezjištěno", "Negativní", pak genom viru hepatitidy C není identifikován a osoba je zdravá, ale ve vzácných případech to může znamenat hepatitidu nejčasnější etapy. Během této doby je velmi obtížné zjistit, proto v případě pochybností je nutné po 1-2 měsících znovu odebrat analýzu.

Je-li fráze vedle zkratky AntiHCV "Zjistil", "pozitivní", pak to znamená, že virus je přítomen v krvi a onemocnění pokračuje v akutní nebo chronické formě. V nejlepším případě by to mohlo znamenat, že pacient byl jednou byl nemocný s hepatitidou. Typicky v takové situaci, člověk dodává Anti imunoglobuliny analýza HCV IgG a IgM, IgM je detekována, kde akutní stadium onemocnění a chronické IgG. V kvalitativních studiích RNA je všechno stejné, kde negativní výsledek znamená, že u 90% je pacient zdravý a pozitivní reakce potvrzuje přítomnost viru, ale kvalitativní studie svou povahou není schopna detekovat množství, stejně jako typ převládajícího imunoglobulinu.

Kvantitativní metoda RNA přesně spočítá virus, a pokud je prázdný napsáno "nebylo nalezeno", pak to znamená, že v těle vůbec neexistuje genom hepatitidy C a číselné indexy od 0 do 15 nepřímo potvrdí diagnózu, ale ukazují na její extrémní nízká koncentrace. To znamená, že osoba jednou měla hepatitidu C a virus je v remisi. Ve většině případů se lékař zeptá pacienta, aby provedl analýzu, protože tento rozsah hodnot je považován za vysoce kontroverzní.

Pokud čísla přesahují 15 IU / ml, pak ve skutečnosti znamená chorobu. V případě potvrzení lékař okamžitě předepisuje léčbu, protože v tomto případě není možné zpoždění.

Bohužel v soukromých laboratořích dochází velmi často k výzkumným chybám a lidem se dostanou do rukou falešně pozitivní výsledky. To je obzvláště pravdivé pro techniku ​​PCR, protože takové instituce používají kvůli rychlé obsluze populace a získávání výsledků extrémně levné činidla. V této situaci je třeba několikrát opakovat analýzu, protože pravděpodobnost chyby nelze vyloučit.

Cena studie

Tento výzkum může být proveden v jakékoli ambulantní klinice v místě pobytu zcela zdarma, protože tato analýza je součástí systému povinné zdravotní pojištění (CHI). Chcete-li to udělat, stačí konzultovat lékaře-terapeuta, který napíše směr pro jejich odevzdání.

Je pozoruhodné, že pacient může absolvovat laboratorní testy v polyklinice na všechny druhy hepatitidy. Existuje však zde jedna nevýhoda: čekací doby pro výsledky, které mohou trvat několik týdnů.

V soukromých laboratořích závisí cena na druhu výzkumu. Každý typ hepatitidy stojí samostatně, ale je možné, že soukromá klinika zajišťuje speciální screeningové studie, který zahrnuje všechny jeho odrůdy. Průměrná cena takové smíšené diagnostiky je přibližně od 2000 do 6000 rublů. Vše závisí na tom typy analýz tam vstoupit.

Pokud pacient dává protilátky proti hepatitidě C (Anti HCV), bude zde cenový rozsah od 500 do 700 rublů, s výjimkou nákladů na vzorkování krve (150-250 rublů). Kvalitativní a kvantitativní výzkum RNA, prováděná metodou PCR, stojí od 700 rublů po 18 000. významný cenový rozsah závisí na typu studia. Kvantitativní metody diagnostiky jsou mnohem dražší než kvalitativní metody, protože je obtížnější provádět. V každém případě je volba ponechána pacientovi.

Závěr

Závěrem je třeba říci, že nejčastěji je zjištěna hepatitida C v opomíjené fázi, protože probíhá asymptomaticky a jeho detekce je pro lidi nepříjemnou nehodou. V tomto případě je nutné pravidelně a každý rok provádět testy na všechny druhy hepatitidy.

Při plánování těhotenství musíte pečlivě zkontrolovat svou vlastní bezpečnost a zdraví nenarozeného dítěte, protože léčba začala včas, může vás ušetřit z nepředvídatelných následků.

Je důležité si to pamatovat Hepatitida C není věta, protože samotný virus může být úspěšně léčen. Analýzy HCV jsou efektivní a efektivní laboratorní diagnostickou metodou, pomocí níž je virus detekován, stejně jako jeho akutní nebo chronická forma. Pomocí jiných metod výzkumu, přesnosti vypočítat jeho množství. Existuje tedy značná škála laboratorních testů, které mohou tuto "zákeřnou" chorobu odhalit mnohostranně.

Hlavní zdroje infekce

Hlavním zdrojem infekce hepatitidou C je nemocná osoba. Někdy ten, kdo je nosičem viru, nevykazuje klinické příznaky hepatitidy c. Způsob infekce hepatovirem je v krvi. To se může stát při jakémkoli kontaktu krve infikované osoby s krví zdravého člověka. Nejběžnější infekce jsou následující:

děti z matky během porodu; zdravotnický personál během manipulace; u dospělých se nejčastěji objevuje hepatitida v krevním oběhu kvůli návštěvám salonů pro manikúru, tetovacích salonků a piercingů, kde mohou pracovat s nástroji bez řádné dezinfekce; onemocnění se často vyskytuje u drogově závislých, kteří injekčně podávají drogy do žil; Sexuální způsob, ačkoli vzácný, ale také může vyvolat infekci hepatitidou.

Další informace o hlavním zdroji infekce hepatitidou C naleznete zde.

Co když mám hepatitidu C?

Kam jít provést testy?

Vzhledem k tomu, že onemocnění je nejběžnější odrůda a také z ní neexistuje žádná vakcína, je uznávána jako jedna z nejvyšších priorit v diagnostice. Proto je ve všech vládních klinikách krevní test na hepatitidu C bezplatný. Samo o sobě postačí pouze to, aby od ošetřujícího lékaře došel k doručení analýzy.

Při vyhledávání, kde se analýza předává na hepatitidě, pacienti často používají služby soukromých klinik a laboratoří. Nedůvěřujte soukromým laboratořím, protože takové diagnostické centra často mají výkonnější zařízení než vládní agentury. Výsledky moderních laboratoří proto nemusí být odlišné a dokonce přesnější než výsledky ve vládních laboratořích. Některé kategorie pacientů specificky krvácejí za hepatitidu několikrát v různých centrech, aby porovnaly výsledky vyšetření krve s hepatitidou a vyloučily falešnou diagnózu.

Okamžitě vás uklidníme, uzdravíme se hepatitidou. K dnešnímu dni svět již vyvinul drogy z hepatitidy C s účinností téměř 100%. Moderní farmaceutický průmysl vytvořil léky, které prakticky nemají žádné vedlejší účinky. Mnozí pacienti dostanou první výsledky ve formě zmírnění symptomů a snížení virální zátěže po týdnu užívání. Přečtěte si více o indických generikách z hepatitidy c v našem samostatném článku.

Na trhu společností pro přepravu indické medicíny pro hepatitidu C "Sofosbuvir Express" se osvědčil. Tato společnost úspěšně pomáhá lidem se zotavit z onemocnění více než 2 roky. Komentáře a videa spokojených pacientů naleznete zde. Představují více než 4 000 lidí, kteří se zotavili kvůli zakoupeným lékům. Nedělejte své zdraví v dlouhém boxu, navštivte www.sofosbuvir-express.com nebo zavolejte na číslo 8-800-200-59-21

Příprava na doručení testů

Následující faktory mohou ovlivnit výsledky testů: užívání léků, stravování, přetížení těla, morální i fyzické, konzumace alkoholu, kouření, fyzioterapie, odběr vzorků krve. Všechny výše uvedené ukazatele mohou učinit tak, aby norma již nebyla dodržována a budou existovat odchylky, které ve skutečnosti nejsou. Proto před vyšetřením pacienta Vám lékař řekne, jaké testy je třeba provést a jak se na ně připravit. Například obecná pravidla pro přípravu analýzy hepatitidy C:

musíte darovat krev ráno, od 8 do 11 hodin; v den odběru vzorků krve nekuřte a necíťte nervózní; po dobu osmi hodin - nepijte, čtrnáct hodin - nejezte; Informujte lékaře o tom, že užíváte jakékoli léky a pokud je to nutné, přestat je užívat po určitou dobu; Chcete-li vyloučit alkohol nějaké pevnosti na pár dní dříve, než darují krev.

Algoritmus a postup pro doručení analýz

K určení přítomnosti onemocnění je nutné provést řadu diagnostických postupů:

obecný krevní test na hepatitidu C; biochemický krevní test na hepatitidu na aktivitu transamináz; polymerázová řetězová reakce pro přítomnost RNA viru hepatitidy C; pokud je zjištěn patogen, je provedena analýza genotypu hepatitidy; Ultrazvukové vyšetření jater může dále potvrdit přítomnost lézí parenchymu.

Anti-HCV analýza, ELISA

Anti-HCV je analýza přítomnosti imunoglobulinů proti virovým proteinům. Pokud test na protilátky vykazuje pozitivní výsledek, pak to znamená, že osoba je infikována hepatitidou nebo předchozím onemocněním. Specifické imunoglobuliny se objevují jako reakce těla na protein jader hepatoviru a fragmenty jeho genomu. První protilátky ve většině případů se objevují v prvních třech až šesti měsících infekce virem, ale ve vzácných případech do krve nevedou více než rok.

Imunoenzymatická analýza byla dlouho a zůstává jednou z hlavních diagnostických metod pro stanovení patogenu v lidském těle. Analýza je vysoce citlivá a umožňuje detekci chronické formy onemocnění ve 95% případů. Trvá několik dní. Nicméně i přes vysoký informační obsah analýzy existuje riziko, že se dostane falešný výsledek - pozitivní i negativní. Například pacienti, u kterých je onemocnění v akutních stadiích, dostávali správnou odpověď jen v průměru v 60% případů. To je způsobeno skutečností, že protilátky se v průměru objevují během čtyř až pěti měsíců po infekci, takže do té doby ELISA bude mít negativní výsledek. Falešné negativní reakce se vyskytnou u těch pacientů, kteří jsou léčeni pro syfilis, rakovinu nebo mají autoimunitní patologie. V tomto případě se citlivost pohybuje v rozmezí 50-95%. U 8% testu ELISA se u osob infikovaných HIV také získává falešně pozitivní výsledek. Proto lze tvrdit, že chyby v testu ELISA neumožňují přesnou diagnostiku hepatitidy.


Předchozí Článek

Jak se přenáší hepatitida C?

Následující Článek

Napájení

Související Články Hepatitida