Kvalitativní analýza PCR pro hepatitidu C

Share Tweet Pin it

Hepatitida je závažné onemocnění, které má mnoho příčin vzniku. Jádrem jeho vývoje je přímé nebo nepřímé poškození jater. Vzhledem k jeho významu pro celý organismus lze jen odhadnout, jak špatná je patologie. V tomto článku budeme podrobněji diskutovat o charakteristikách kurzu a laboratorní diagnostice hepatitidy C.

Příčinou onemocnění je virové činidlo, které se týká patogenů obsahujících RNA. Má charakteristickou vlastnost - schopnost mutovat, tedy změnu struktury. Kvůli této infekci uniká napadení imunitního systému a ve většině případů vede k chronickému zánětu jater.

Vzhledem k existenci různých podtypů viru by měl být výběr léčiv proveden s přihlédnutím k výsledkům genotypizace. Přes dlouhou studii onemocnění a zvláštností struktury HCV nebylo možné vyvinout specifickou vakcínu proti této nemoci.

Potíže včasné diagnostiky jsou v asymptomatickém průběhu hepatitidy, což vede k tomu, že se osoba v průběhu cirhózy obrací na doktora. K detekci onemocnění včas je nutná pravidelná fyzická prohlídka. Pouze laboratorním vyšetřením krve lze identifikovat HCV a zabránit infekci ostatních. Skutečnost, že nosič infekce může po dlouhou dobu nevědět o patologii a nadále přenášet virus zdravým lidem.

Trasy přenosu

Virus se ve většině případů šíří krví, protože obsahuje největší koncentraci patogenních látek. Infekce se tak přenáší:

 • s hemodialýzou;
 • při pichání jehlou;
 • v průběhu boje, když je kůže zraněna a dochází k hemokontaktu;
 • s transfuzí krve (krevní transfúze).

Pravděpodobnost infekce důvěrnou intimitou je nevýznamná, protože sperma a vaginální výtok obsahují malý počet patogenů. Riziko infekce se významně zvyšuje, pokud je ohrožena celistvost sliznice genitálií. Toto je pozorováno u agresivního a análního sexu.

S ohledem na vertikální způsob přenosu infekce se provádí v procesu porodu. V období gestace nemůže patogen proniknout do embrya do placenty. Při přirozeném druhu se patogenní látka přenáší na dítě při traumatu na kůži, když je pozorován kontakt s matkou.

Po průniku patogenu do zdravého organismu začíná syntéza protilátek, což je ochrana před infekcí a patří do imunitní struktury. Jsou nalezeny během počáteční studie osoby pomocí ELISA.

K potvrzení diagnózy pacient podstoupí polymerázovou řetězovou reakci. Jedná se o analýzu identifikace genetického materiálu patogenního činidla a stanovení virové zátěže.

Laboratorní diagnostika hepatitidy C

Laboratorní diagnostika začíná enzymovým imunoanalýzou. Jeho hlavním úkolem je detekovat protilátky proti patogenu. Jeho účinnost je téměř 95%. Díky tomuto výzkumu v předklinickém stádiu je možné identifikovat nosič viru a odeslat ho k dalšímu vyšetření.

Kvalitativní analýza ELISA indikuje přítomnost nebo nepřítomnost imunoglobulinů v krvi pacienta. Jeho výsledek může být "pozitivní" nebo "negativní". Po obdržení prvního variantu odpovědi se osoba dostane k dalšímu vyšetření - PCR. Jeho cena závisí na kvalitě činidel a laboratoři. Náklady na polymerázovou řetězovou reakci mohou dosáhnout 4 000 rublů.

Vlastnosti PCR

Při polymerázové řetězové reakci umožňuje i malé množství biologického materiálu odhadnout virové zatížení v krvi, tj. Vypočítat koncentraci patogenů v jednom mililitru kapaliny.

S příchodem PCR byla diagnostika hepatitidy mnohem jednodušší. Analýza umožňuje identifikovat HCV RNA, stanovit stupeň infekčního procesu a infekčnost nosiče viru.

Existuje několik typů genetické diagnostiky:

 1. kvalitativní analýza PCR pro hepatitidu C - potvrzuje přítomnost nebo nepřítomnost HCV v krvi vyšetřovaného:
 2. kvantitativní, díky čemuž je možné vypočítat koncentraci virů a stanovit stupeň onemocnění. Výsledek je uveden v IU / ml nebo v kopii / ml (v závislosti na laboratoři);
 3. genotypizace je nezbytná k určení genotypu HCV. To je nutné pro přesný výběr léků, které budou v tomto případě nejúčinnější. Analýza nepřímo naznačuje závažnost patologického procesu v játrech. Takže u třetího genotypu patogenu se nejčastěji pozoruje steatóza, jehož vývojem je akumulace tuku v hepatocytech (jeho buňkách). Navíc typ viru ovlivňuje výsledek a trvání terapeutického kurzu.

Kvalitativní analýza PCR pro hepatitidu C

Prvním krokem v laboratoři je studium biologického materiálu pro přítomnost HCV RNA. Je důležité si uvědomit, že kvalitativní analýza hepatitidy C má určitou úroveň citlivosti, a proto nemůže vždy dát správnou odpověď. V tomto případě se doporučuje provést opakovanou laboratorní diagnostiku s použitím jiných činidel.

Pro získání spolehlivých výsledků by měl být použit testovací systém s citlivostí nejméně 50 IU / ml.

Výsledek diagnózy může být buď "pozitivní" nebo "negativní". Není-li patogen nalezen v krvi, studie končí. Pokud je ve vzorku detekována patogenní látka, provede se kvantitativní výpočet virové zátěže.

Falešně negativní odpověď vzniká v případě narušení technologického procesu, například aktivní složky, které utlačují stavbu kopií patogenu do životního prostředí. Není tedy možné zobrazit skutečný obraz krve, kvůli kterému není diagnostikována lidská infekce.

Falešně pozitivní výsledek může být získán, pokud byla zkumavka pro biologický materiál a prostředí pro studium kontaminovány. Kromě toho je taková analýzová odezva možná se smíšenou infekcí, jestliže játra jsou postižena několika viry, například hepatitidou C a D.

Indikace pro kvalitativní výzkum

Lékař může pacienta přiřadit kvalitní studii pro detekci RNA viru hepatitidy C:

 • při přijímání pozitivní nebo pochybné odpovědi enzymatického imunoanalýzy;
 • pro ověření diagnózy;
 • stanovení virové zátěže;
 • staging stádium choroby;
 • diagnostiku smíšené infekce. Často hepatitida C postihuje játra současně s virem "D";
 • stanovení terapeutické taktiky s přihlédnutím k genotypu patogenu;
 • hodnocení dynamiky změn na pozadí léčby antivirovými léky.

Výhody polymerázové řetězové reakce zahrnují:

 1. vysoká citlivost techniky, která umožňuje zjištění faktu infekce v předklinické fázi;
 2. identifikace genetického materiálu patogenu a ne protilátky proti němu;
 3. možnost založení podtypu patogenního činidla;
 4. vysokou rychlostí diagnostiky, protože není potřeba sešit na živné médium, ale stačí použít specifické zkušební systémy. Osoba obdrží výsledek po 5 hodinách;
 5. univerzálnost. Analýza umožňuje identifikovat libovolný genetický materiál (RNA, DNA). Z tohoto důvodu může lékař potvrdit hepatitidu C a jiné typy onemocnění (B);
 6. možnost detekce latentní infekce.

Kvantitativní výzkum

Při studiu krve polymerázovou řetězovou reakcí je možné vypočítat počet patogenů ve fixním objemu biologického materiálu. Indikátor je uveden v IU / ml. Vzhledem k analýze je možné stanovit stupeň infekčnosti pacienta, stanovit stupeň infekčního procesu a také zhodnotit účinnost farmakoterapie.

Na základě PCR se odborník rozhodne, které dávky léků mohou blokovat šíření patogenů. Dále je stanoveno trvání antivirové léčby a prognózy života. Je důležité si uvědomit, že testovací systémy jsou velmi citlivé, takže metoda umožňuje potvrdit lidskou infekci i v předklinické fázi.

Genotypizace

Vzhledem k tomu, schopnost patogenu mutovat, s cílem určit strategii léčby a výběr antivirotik vyžaduje jeho genotyp. Například léčba hepatitidy HCV 1 trvá 48 týdnů, pozitivní trend pozorovaný pouze v 60% případů. Genotypy 2 a 3 mají příznivější prognózu. Antivirotika jsou předepsána po dobu 8 měsíců a jejich účinnost dosahuje 85%.

Podle statistických údajů jsou HCV 1, 2 a 3 ve většině případů registrovány na území Ruské federace.

Při dešifrování laboratorní studie lze takovou odpověď uvést - "nepsanou". To znamená, že virus cirkuluje v oběhovém systému pacienta, který testovací systém nemůže rozpoznat. Výsledek analýzy v tomto případě naznačuje infekci osoby atypické pro danou geografickou oblast příčinného činitele.

Jak získat spolehlivé výsledky?

Pro kvalitativní výzkum PCR při detekci RNA příčinného původu hepatitidy C prokázaly správné výsledky, je nutné splnit požadavky na přípravu na laboratorní diagnostiku:

 1. odebírání vzorků krve je prováděno na prázdném žaludku a "hladová" mezera by neměla být kratší než 8 hodin;
 2. dva dny před zahájením studie se doporučuje přestat pít alkohol a odmítat ostré, mastné a uzené pokrmy;
 3. zrušit zavedení léků, které snižují srážení krve, jako je heparin. Pokud jsou tyto léky předepsány z důvodů života, měli byste o tom informovat lékaře. Kromě toho by měl odborník vědět o přijetí jiných léků, které mohou ovlivnit výsledek laboratorního testu;
 4. V předvečer sbírky biologického materiálu by neměly být prováděny fyzioterapeutické postupy a vystaveny těžké fyzické námaze.

Výsledky analýzy mohou ovlivnit nejen osoba, která daruje krev, ale i další faktory, a to:

 • špatná krev;
 • nedodržení doporučení pro přepravu biologického materiálu;
 • nedostatečná odborná příprava pracovníků laboratoře;
 • nedodržování výzkumných postupů;
 • zavedení antikoagulancií (heparinu) v předvečer odběru vzorků krve. Tato skupina léků snižuje koagulaci, čímž zpomaluje práci činidel.

V různých laboratořích může být diagnostická odpověď mírně odlišná, ale tyto chyby neovlivňují konečný výsledek studie.

Zvláštní pozornost je věnována typům zkušebních systémů používaných v laboratoři. Často se dává přednost reaktantem s vysokou citlivostí. To je důležité pro pacienty s nízkým virovým zatížením, protože je obtížné zjistit.

Jak často probíhá laboratorní test?

Primárně se polymerázová řetězová reakce provádí u lidí, kteří byli testováni na protilátky proti viru hepatitidy v imunotestu. V tomto případě je určen k potvrzení infekce osoby a ke stanovení fáze onemocnění. Analýza navíc umožňuje určit podtyp viru, který je obzvláště důležitý pro výběr léků.

Další období povinného laboratorního testování je 3 měsíce od začátku antivirové léčby. Diagnostika poskytuje možnost zhodnotit účinnost léků, upravit dávku nebo je nahradit.

Kromě základních analýz může být PCR provedena dodatečně ve 4 a 24 týdnech od zahájení léčby. Pozitivní prognóza onemocnění je potvrzena snížením virové zátěže po třech měsících léčby. Například by se měla snížit z 1 milionu IU / ml na několik set tisíc.

Pokud koncentrace patogenních látek v krvi zůstává na stejné úrovni nebo se mírně zvyšuje, znamená to neúčinnost antivirových látek a vyžaduje jejich náhradu. Pomocí PCR na konci léčby je možné potvrdit oživení pacienta.

Pro správnou interpretaci výsledků laboratorní diagnózy je nutná konzultace s odborníkem na hepatologii nebo specialisty na infekční onemocnění. Vzhledem k vysokému výskytu falešných odpovědí na test ELISA se analýza používá výhradně pro primární screening. Pro důkladnější vyšetření pacienta se používá polymerázová řetězová reakce.

Stále si myslíte, že je těžké vyléčit hepatitidu C?

Soudě podle skutečnosti, že nyní čtete tyto řádky - vítězství v boji proti onemocnění jater není na vaší straně. A už jste přemýšleli o terapii interferonem? Je to pochopitelné, protože hepatitida C je velmi vážnou chorobou, protože správné fungování jater je zárukou zdraví a pohody. Nevolnost a zvracení, nažloutlý nebo šedivý tón pleti, hořkost v ústech, ztmavnutí moči a průjem. Všechny tyto příznaky nejsou známy.

Ale možná je správnější zacházet nikoliv důsledkem, ale důvodem? Pro léčbu doporučujeme používat moderní ruské léky - sophosbuvir a daklatasvir. Přečtěte si více >>

Markery hepatitidy C a interpretace výsledků kvantitativní analýzy HCV RNA

Nedávno ve vyhledávačích internetových zdrojů se stále častěji objevuje dotaz "kvantitativní analýza pro hepatitidu s dekódováním".

Vírus hepatitidy je běžný a nebezpečný, onemocnění postihuje játra. Jeho jméno pochází z lat. hepatitida - zánět jater. Infekce se vyskytuje v krvi nebo sexuálním kontaktem, u dospělých je častěji nemocná ve věku od 25 do 50 let.

Existuje několik typů této nemoci. Hepatitida C nemá výrazný výraz, ale ve 40-70% případů přechází do chronické formy, může způsobit cirhózu jater a rakovinu. Toto onemocnění vyžaduje přesnou diagnózu a interpretaci získaných dat, pro které jsou metody vyvinuty. Jednou je RNA analýza HCV RNA pomocí PCR.

RNA analýza HCV RNA pomocí PCR

RNA (ribonukleová kyselina) je druh makromolekuly, jedna ze složek živé buňky. RNA je zodpovědná za kódování genetické informace. Virus hepatitidy C obsahuje molekulu RNA a je ve zvyku mutovat. Existuje šest jeho podtypů, stejně jako mnoho podtypů.

Onemocnění ve své chronické fázi vede k fibróze jater - růst pojivových tkání, struktura orgánu je postupně narušena. Fibróza je vhodná pro včasnou léčbu, protože játra ještě neprocházela ničivými procesy. Na rozdíl od cirhózy je těžké nevratné onemocnění jater, při kterém se fibróza může vyvinout bez přijetí nezbytných opatření včas.

Osoba s podezřením na přítomnost viru hepatitidy určuje protilátky proti němu. Pokud nejsou přítomny - choroba je vyloučena, v jejich přítomnosti se uchýlí k metodě PTSR (polimeraznoj řetězová reakce). V molekulární biologii je experimentální, ale zaujímá vedoucí místo mezi metodami diagnostiky infekčních onemocnění. Díky tomu lze výrazně zvýšit koncentraci fragmentů molekul ve vzorku. 10 dnů po infekci je již v krvi možné detekovat RNA.

Tato metoda je jediná, která umožňuje identifikaci onemocnění v počátečních stádiích. Jinými způsoby (např. Biochemickým vyšetřením krve) se to nedá provést, jelikož játra ještě nejsou ovlivněna.

Metoda byla objevena v roce 1993 biochemistou Carrie Mullisovou, za kterou získal Nobelovu cenu. PCR byl průlom v medicíně a vědě, neboť umožnil rychlou a přesnou identifikaci infekcí v krvi a dalších biologických materiálech člověka. Jinými slovy tato metoda urychlila vývoj diagnózy infekčních onemocnění.

RNA analýza HCV RNA pomocí PCR je účinná z následujících důvodů:

 • Má dobrou citlivost - je detekováno i malé množství viru v krvi;
 • je určen samotný virus, a nikoli jeho vedlejší produkty;
 • je určen typ patogenu.

Rozdíly v kvantitativní analýze HCV RNA z kvalitativní

Metoda PCR zahrnuje dvě základní metody pro studium biologického materiálu pro vyhledávání viru hepatitidy C:

Tyto studie mají různé úkoly.

Kvalitativní analýza hepatitidy s dekódováním potvrzuje přítomnost viru poté, co byly v krvi již nalezeny protilátky proti onemocnění. Pokud studie dosáhla pozitivního výsledku, pak byla nemoc nalezena. Jinými slovy, člověk je infikován. Pokud se dosáhne negativního výsledku, znamená to, že osoba není infikována nebo je virus příliš malý. Tato koncentrace není tímto způsobem zjištěna.

Kromě toho je klinický obraz onemocnění založen na markerech hepatitidy C a interpretaci analýzy. Hlavní markery jsou imunoglobuliny (protilátky) M a G. Jejich přítomnost v krvi pacienta naznačuje netypický proces pro zdravý organismus. Na základě přítomnosti těchto protilátek je pacient obvykle diagnostikován s primární diagnózou.

Kvantitativní analýza je předepsána pro počáteční detekci protilátek a v případě potřeby k léčbě.

Také kvantitativní analýza hepatitidy C je předepsána pro detekci smíšené hepatitidy (infekce několika viry).

Kvantitativní analýza s dekódováním se provádí za účelem:

 • objasnění konečné diagnózy;
 • sladění prognóz ohledně průběhu onemocnění a jeho léčení - prodloužení, snížení léčby nebo změny taktiky;
 • sledování léčby.

Abyste zajistili, že výsledky jsou správné, musíte dodržet předepsaný režim dříve, než jste darovali krev:

 • přijít do laboratoře na prázdný žaludek, naposledy si můžete vzít jídlo 8 hodin před postupem;
 • dva dny před studiem jsou zakázány alkohol, mastné a smažené potraviny;
 • ultrazvuk, masáž, fyzioterapie před provedením studie;
 • za den je přijímání léků zakázáno, pokud nelze přijímání jednotlivých léků zrušit, to je hlášeno před odběrem krve;
 • před zahájením léčby se doporučuje co nejvíce snížit fyzické a nervové zatížení.

Splnění těchto požadavků bude klíčem k získání správných výsledků kvantitativní analýzy hepatitidy C.

Dekódování kvantitativní analýzy

Po obdržení indikátorů kvantitativní analýzy je nezbytné dešifrovat výsledky testů na hepatitidu C. Výsledky jsou vypočteny jak v jednotkách ME / ml, tak v kopiích na ml. Chcete-li získat výsledky popsané v kopii, použijte několik metod.

 • Monitor HCV (konverzní faktor na ME - 2,7);
 • LCX HCV RNA (konverzní faktor pro ME je 3,8).

Tabulka. Dekódování kvantitativní analýzy HCV RNA pomocí PCR.

Co je to RNA viru hepatitidy C?

RNA hepatitidy C

Dobrý den, Můj bratr se narodil v roce 1978. utrpěl virové hepatitidy C v roce 2006, středně těžká (ikterická), léčba není bezprostředně přiřazen pouze stravu, zbytečně. jaterní parametry se vrátily do normálu a byli po určité době informováni, aby předali potřebné testy a poté rozhodli o léčbě a volbě terapie. Po celou tuto dobu bratr poskytuje testy obsch.analiz krev, moč, ultrazvuk, krevní biochemie (komplexní diagnostiku onemocnění jater, proteinové frakce), HCV RNA a analýza ukazatele antitela.Vse jsou normální. ale existují protilátky.
Protilátky IgG-DETECTED
Protilátky IgM - NEODDĚLEJENÉ
RNA viru hepatitidy C (kvalitativní) - NOT DETECTED
Kvantitativní analýza a genotyp bylo mi řečeno, že není nutné složit, jak sám virus v krvi není slovo v krvi žádný virus je dlouhá doba, a my prošel více než jednou, takže není nemoc, prosím, řekněte mi, jak platí toto tvrzení a jaké má obssledovanie nezbytné projít konečně uklidnit.
Co vede k nosiči protilátek? Musím vzít analýzu na nestrukturální proteiny a jaderných s negativním RNA virus? Všechny analýzy bratr nájemné v Centru pro molekulární diagnostiky a epidemiologie v Moskvě. Může se stát, že virus není nalezen v krvi a onemocnění prošlo do chronické formy (latentní). ale pořád sedíme pomalu. co dělat, protože čas plyne a odpověď je jedna, protože v krvi není žádný virus. pak je vše v pořádku. Pozorujte, ale jak pochopit, jak normální. Může to udělat fibroscan? Někdy spontánní vyléčení v 10-20% případů, a protilátky jsou přítomny celý život, chtěl bych věřit, že tak byvaet.Odnim slovo těšit na soveta.Soputstvuyuschih nemocí necítí dobře, ale někdy je to tíha při terapii zhivote.Protivovirusnaya nebyla hodnocena Díky předem.

Dobrý den. Po akutní hepatitidě je možné obnovení. Pokud je PCR negativní po dobu 3 let v analýze jednou za 6 měsíců, pak můžeme hovořit o oživení. Protilátky zůstanou dlouho, možná navždy.

Hepatitida C s

Dobrý den, položil jsem si otázku dříve, ale nedostal jsem odpověď. pomůže pochopit problém; Na konci listopadu 2010 nebyl zjištěn během druhého těhotenství 35 týdnů přišel do anti-HCV pozitivní, lékař poslal virus PCR RNA. V tomto okamžiku, dal jsem na pozadí cholestázou těhotenství (svědění nohou a palem v noci, zvýšené ALT, AST, alkalické fosfatázy.), Kůže není zežloutnou, výkaly a moč normu. Ukazatele ursosanu na pití se vrátily do normálu, svědění zmizelo. Řekli, že po narození všechno projde. po porodu jsou všechny indikátory normální a tk. RNA virus negativní pak na mou otázku nikdo nevrátil. Po 8 měsících je test anti-hcv-0.91 nereaktivní. Na to jsem se uklidnila. trochu svědivé ruce a nohy po 2 roky a 4 měsíce se objevil 12. března v pravém horním kvadrantu nepohodlí vysoce sprava- závěr fgds- velký duodenální papila Patriotic, není tam žádný průchod žluči do dvanáctníku 12 let. biochemie krve-bilirubin 15-3, alt-14, ast-20, celkem. protein 70, močové-ta-293, močovina 5,6, holest.-4,6, 59-AP, GGT-18, c-reagovat. protein-2. Cukru v krvi 4,2 uzi břišní dutiny bez odchylky (anatomich. Cholové ohýbání v oblasti krční páteře). markery hepatitidy B a A-negativní a anti-hcv-28.51-reaktivní. Od 25. března nebyla zjištěna analýza ptsr-rnk viru hepatitidy C (ve 2 různých laboratořích). Řekněme, že s sebou, a pokud mám hepatitidu C, je-li poprvé od detekci protilátek (2,5 let) RNA detekována kdy? Pomozte odpovědi, mám dvě malé děti.

Jste zdravý, v těle není žádný virus, zbývají protilátky - to je imunitní paměť. S pozdravem, hepatologist Stepanova TV

Zdravím lékaře, díky za odpověď! Říkám přijít test na protilátky proti hepatitidě typu C a rozšířil co znamená: kladné oblasti, spektra protilátek IgG cor-bod. igGns3-negativní. igGNs4 a igGNs5-negativní. V noci obávají bolesti na pravé straně, jak to bylo, chodit, pít hofitol, ursosan, svědivé nohy a ruce se staly méně. a zda je bolest je zhoršení cholestázy a edematózní BDS a nedostatek průchodu žluči? A jak často musím provést PCR pro definici RNA viru HCV? Pokud se za 2,4 let nikdy nezjistila? Lékař říká, proč v roce indexanti-hcv-0,91 av březnu -28,51? Nápověda a pak úplně zmatená!

Počet protilátek se neustále mění, nehraje diagnostickou roli. Nejdůležitější věcí je, že RNA viru se nezobrazuje dlouho. Bolest je způsobena dysfunkcí Oddiho svěráku, správně užíváte preparáty cholagogue. RNA viru nelze vzít, pokud neexistuje možnost infekce (chirurgický zákrok, zubař, manikúra, pedikúra). S pozdravem hepatolog Stepanova T.V.

Zdravím lékaře, díky za odpověď! Chci objasnit: může být RNA negativní po dobu 2, 5 let s velmi minimální množství viru (prahové PCR nečte). tj. je v těle, nebo vůbec není (pokud nebyla nalezena RNA) a měly by nakonec protilátky zmizet z těla? Bylo mi řečeno, naše infekční choroby po dobu 5 let, aby se PCR a analýzy protilátek, v případě, že zmizí, a PCR vždy otritsatelna- pak diagnóza je zrušeno. Pokud je protilátka imunitní paměť, pak po jaké době zmizí a proč se jejich rozsah pohybuje?

Nikdo neví, jestli protilátky zmizí s časem nebo ne. Viděl jsem mnoho lidí, kteří mají protilátky proti viru hepatitidy C, a RNA trvale záporných po dobu více než 10 let, se zdravým životním stylem, ale nevedou. To naznačuje, že v těle není žádný virus. S pozdravem hepatolog Stepanova T, V.

Doktor roztomilá pomoc! Předal Hbs Ag - nereagující. infekční lékař řekl, že dostal inokulaci proti hepatitidě B a prošel HBeAg a anti-HBcor (IgM a IgG). Včera prošel: HBeAg-0.047-nereaktivní, anti-HBcor (celková) - výsledek 10.0-reaktivní. Doktor všechny biochemické analýzy jsou uvedeny výše. Řekni mi. Opravdu s výjimkou protilátek hepatitidy S tím, že jsem nemocný proti hepatitidě? Co mám dělat dál?

Ne, jsi zdravý, ale to pochopit proveditelnosti očkování proti hepatitidě B, je nutné složit krevní test na přítomnost protilátek proti viru hepatitidy B HBsAG S pozdravem, hepatologie Stepanova TV

Výsledky HBsAg 0,118 v referenčním intervalu 0,9 ale

Zeptejte se našich specialistů na hepatitidu, cirhózu a jiné jaterní onemocnění - Kliniku interního lékařství PFUR

Vítáme Uv.Olga S. Děkuji vám, že jste odpověděli na mou otázku Také bych vás chtěl požádat :! Je-li nalezena osoba protilátky proti hepatitidě C a PCR negativní stabilní, mohou vyvinout fibróza Děkuji předem!

Dobrý den, Svetlana.
Ne, to není možné, jestliže nejsou jiná jaterní onemocnění, například mastné onemocnění nebo příjem alkoholu.

Nazdar Mám tuto situaci: před 17 lety jsem byl nemocný s akutní hepatitidou C, ležící v statsionare.Spustya celou tu dobu jsem otěhotněla v prvním trimestru našel protilátky proti hepatitidě C, okamžitě jsem prošel PTsRkach.-otritsatelnyy.Pered dodávka všechny stejné ELISA polozh.PTsr kach. negativní analiz.Blagopoluchno rodila.I zde po dobu tří let, dám všechny tyto testy s odstupem 6 mes.Infektsionist I diagnostikuje HCV neaktivní faza.Ya bych se zeptat, zda je to oprávněné v mé diagnóze Mohu alespoň zjistit diagnózu nosiče protilátek? jídlo PTSR pořád pevně negativní! Jaká je moje diagnóza? Děkuji předem. s Svetlana Uv

Dobrý den, Svetlana.
Při nepřítomnosti viru hepatitidy C v krvi metodou PCR není možné mluvit o přítomnosti chronické hepatitidy C. Nemáte diagnózu HCG.

Zdravím doktora. Mám 34 let. V únoru jsem se připravoval na operaci k odstranění žlučových kamenů. Během podávání testů byla zjištěna chronická hepatitida C, genotyp minimální aktivity. Od začátku došlo k šoku, pak k dlouhé depresi, protože nemám tušení, kde se můžu nakazit tímto odpadem. Teď dávím biochemii každé tři měsíce. vždy v normě. Fibroscan F0-F1, podle systému Metavir. Ultrazvuk bez topologie. Otázkou je, že plánujeme druhé dítě. Můžeme nejprve porodit dítě a začít léčbu hepatitidy. Nebo nemůžete odložit a nejprve musíte podstoupit léčbu? Jak špatný je výsledek fibroscanu a co znamená F0-F1? Jak rychle se fibróza rozvíjí? Děkuji vám moc.

Dobrý den, Valerie.
F0-1 je dobrý.
Nejdříve můžete porodit a pak se s ním zacházet. Nejprve můžete léčit hepatitidu C a potom porodit.
Jak chcete.
Jednoznačně během těhotenství a laktace nelze hepatitidu C léčit.

Dobrý den Kvantitativní analýza hepatitidy B 1494 IU HBV / ml Je to hodně? Co to znamená?

Dobrý den, Marina.
To nestačí.
Údaje nestačí říct, co to znamená.

Prompt prosím. HCV IgG. v potvrzujícím testu byly detekovány protilátky proti Ns3 Ag kpd = 6,4 p-t. protože byla zjištěna v potvrzovacím testu. jeden nestrukturální protein Ns3. Co to znamená a jaká je účinnost 6.4.

Dobrý den, Sergey.
Nevím. Předávejte PCR.

a další otázka, že jsem očkovala proti hepatitidě B. Očkování bylo v roce 2007. kontrola odolnosti za rok. anti-HB protilátky v průběhu roku 2000. Při poskytování poradenství ohledně interpretace analýzy jsem doporučil, aby imunitu zkontrolovala nejdříve o 5 let později. protože vysoký titr protilátek. tady jsem slyšel názor infekčního nemocného, ​​že titr protilátek může být velmi nízký, ale pokud by došlo k inokulaci, to znamená k paměťovým buňkám, ve kterých je informace uložena. takže při revakcinaci a následném ověřování imunity nemá smysl. rád bych slyšel váš názor. a zda je nutné, abych každoročně předávaly krev, pokud je třeba kontrolovat protilátky. Děkuji.

Ahoj, Anna.
Počet protilátek je dostatečný. Nemusíte kontrolovat každoročně.
Po 5 letech je velmi žádoucí opakovat inokulaci.

Dobrý den, Olga Sergeevna! Prosím, řekněte mi, jak být v této situaci. Mám těhotenství pro dívky, jsem gynekolog. Před deseti lety byla v těhotenství detekována laxní protilátka proti strukturálním proteinům HCV, všechny PCR byly negovány. Za 3 měsíce se stala žlutá. byla poslána do botkinské nemocnice. tam vypadaly oblouky všech hepatitid, protilátek proti hepatitidě s otrity. našel australský antigen.prolechili, propuštěn. poté, co daroval krev a australský antigen byl odepřen. dna hepatitida v nits. ptsr rnk hepatitida s negativním. ale anti-protilátky byly nejprve v nízkém titru a pak zmizely. Antigen Hbe je negativní. Antigeny Hbcor jsou negativní. ale protilátky, které kráva dá. Protilátky proti vgs prošly v několika laboratořích. v jednom kladném, v ostatních několikrát negativní. ptsr je vždy negativní. poslední v měsíci září. Testy jater jsou normální. je velmi znepokojena tím, že během porodu může nakaždět dítě, protože bude mít kůži dítě krev s krví, ale zdá se mi, že na něm není nic, co by mohlo nakazit. nebo jsem zrušen? Chtěl jsem slyšet váš komentář k této situaci. a koneckonců, i když se infikovaná krev dostane na kůži, nedochází k infekci, je potřeba rána nebo sliznice. nebo se mýlím? a je povoleno krmení takových pacientů i s akutní hepatitidou?

Ahoj, Anna.
Samozřejmě, že nic neinfikuje, ale v každém případě by mělo být dítě očkováno proti hepatitidě B.

Lékař na mně F4 3,48 Kolik tohle CPA začínám PVT sof + dak + rebetol 24n tvůj názor Degenerace a respekt k tobě

Dobrý den, VOLGA.
Tato hustota jater odpovídá cirhóze. Při cirhóze je trvání léčby 12 týdnů s ribavirinem nebo 24 týdnů bez ní. U 3-genotypu a cirhózy: daklatasvir, sophosbuvir a ribavirin 24 týdnů. U 3. genotypu je účinnost léků s přímým účinkem o něco nižší.

Co můžete říci o léčbě sofosbuvirem a daklastasvirem, máte nějaké zkušenosti s léčbou pacientů s těmito léky.

Dobrý den, Eleně.
Schéma je dobré. Akty na všech genotypech, dokonale tolerované, vysoce účinné.
Je to zážitek.

Ahoj, řekni, prosím, účinnou léčbu genotypu 3 hepatitidy C, ženy 19 let.

Dobrý den, Eleně.
Peginterferony a ribavirin 24 týdnů.
Peginterferony, sophosbuvir a ribavirin po dobu 12 týdnů.
Daklatasvir, sophosbuvir 12 týdnů.
Sofosbuvir, ribavirin 24 týdnů.
Při vyjádřeném stadiu fibrózy budou schémata odlišné. Účinnost léčby je nižší.

Diagnóza viru hepatitidy C

Virus hepatitidy C (HCV) je virus obsahující RNA z rodiny Flaviviridae. Tato infekce je schopná reprodukovat v krevních buňkách (monocyty, neutrofily, B-lymfocyty a makrofágy) a rovněž poškozovat buňky jater samotné - hepatocyty. Vzhledem k vysokému stupni mutační aktivity je tento typ hepatitidy schopen vyhnout se vlivu lidského imunitního systému.

Existuje 11 genotypů a množství podtypů takového viru, které se liší stupněm poškození jater a ovlivňují načasování léčby hepatitidou. Tato různorodá hepatitida C vyžaduje různé metody antivirové terapie. Například hepatitida 1. a 4. genotypu by měla být léčena 48 týdnů a pro léčbu proti virům druhého a třetího druhu může trvat pouze 24 týdnů.

Po rychlém testu hepatitidy C bylo dosaženo pozitivního výsledku, provedla se PCR analýza k identifikaci RNA viru ve vzorcích krve.

Diagnostika PCR

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je experimentální technikou pro detekci virů. Takováto analýza pro hepatitidu C umožňuje významné zvýšení koncentrace některých fragmentů DNA nebo RNA v předkládaných vzorcích. To umožňuje rozpoznat je a dokonce i počítat číslo.

Tento test na hepatitidu C se provádí následujícím postupem:

 1. Vzorek krve (genetický materiál), který může obsahovat požadovaný gen pro hepatitidu, se zavede do zkumavky. Na své místo jsou speciální látky - primery, jsou to segmenty krátké délky od požadovaného genu, které jsou syntetizovány chemicky. V této nádobě je také přidána DNA nebo RNA polymeráza, je schopna vytvořit řetězce nukleové kyseliny, zcela identické s původním. K získanému složení je přidán výběr volných nukleotidů, které jsou speciálním stavebním materiálem pro DNA a RNA, z nichž jedna obsahuje drobné částice radioaktivního fosforu.
 2. Výsledná směs se nejprve zahřeje na 95 stupňů, díky níž se v normálním stavu proplouvá, a proto jsou obě šroubovice DNA kvůli tomuto účinku oslabeny.
 3. Pro pokračování analýzy se lék ochlazuje, v tomto okamžiku jsou primery připojeny k požadované oblasti genomu viru hepatitidy a neumožňují vytvoření DNA do dvojité šroubovice. Když se směs ochladí, polymeráza vyhledá jednotlivé vlákna nukleotidů. Během připojení tohoto enzymu klouže podél řetězce DNA (jako blok pomocí lana) a na dvojité šroubovice není schopen "pracovat", za tím účelem se směs zahřívá.
 4. Pro prodloužení analýzy se provádí opětovné ohřev, což opět vede k oddělení nukleotidových řetězců. Při provádění takových cyklů PCR ve vzorku o neznámém množství zvyšuje hepatitidy genů v geometrických poměrech a jiných genetických materiálů vyrobených (vytvořeny) v lineárním modelu.
 5. Pro dokončení studie je roztok purifikován z reziduálních nukleotidových částic. Oddělují se elektroforézou s oddělením molekulových řetězců DNA parametry molekulové hmotnosti. Takové testy na hepatitidu pomocí PCR umožňují určit, zda jsou v testovaném vzorku přítomny požadované geny viru nebo ne.

Výhodou tohoto testu je velmi vysoký prah citlivosti PCR reakce. Taková technika pro provádění diagnostiky v ideálním případě vyžaduje pouze jeden genom viru pro celý vzorek.

Kromě toho je taková PCR zcela specifická. V každém z genů existuje jedinečná sekvence nukleotidů, která se stejně jako otisk prstu nikde nepodaří opakovat. Pro tuto analýzu hepatitidy C jsou primery syntetizovány takovým způsobem, že zcela odpovídají jedinečným částem požadovaných genů, které žádná jiná sekvence nemá.

Tato technika také umožňuje analyzovat a určit hepatitidu v c, což pomáhá stanovit definitivní diagnózu.

Taková laboratorní analýza umožňuje získávat informace více než jen přítomnost nebo nepřítomnost HCV RNA nebo jiného typu ve vzorcích krve. Při definování parametru radioaktivního záření je také možnost odhalit, kolik bylo původně nalezeno požadovaný genetický materiál ve studovaném vzorku. To nám umožňuje určit parametr tzv. Virové zátěže - koncentraci částic hepatitidy RNA v určitém objemu.

Kvalitativní analýza PCR

Tato analýza umožňuje určit přítomnost viru hepatitidy ve vzorcích krve. Musí to být provedeno u všech lidí, u kterých bylo zjištěno, že mají protilátky proti hepatitidě.

Výsledkem takové studie mohou být pouze dvě hodnoty:

 • "Zjistil." Takový pozitivní výsledek testu je interpretován takto: v analyzovaném vzorku byly nalezeny fragmenty RNA viru hepatitidy z biologického materiálu. Z toho vyplývá, že došlo k infekci pacienta tímto virem. To může znamenat, že příčinný účinek hepatitidy se v těle násobí a infikuje nové buňky a ničí játra.
 • "Nezjištěno". Tento výsledek ukazuje, že ve vzorku, který je analyzován v laboratoři bylo zjištěno, že fragmenty RNA, která je specifická pro virus hepatitidy C Existuje také možnost, že se koncentrace RNA viru-patogenu ve vzorku byl tak malý, že test nebyl schopen identifikovat. V takových případech se říká, že úroveň koncentrace je pod prahem citlivosti testu.

Takový test může být také falešně pozitivní nebo negativní z důvodu kontaminace biologického materiálu nebo přítomnost specifických látek ve vzorcích, reagující s chemickými složkami nezbytnými pro analýzu.

Je třeba zdůraznit, že v akutních fázích hepatitidy C může kvalitativní studie s použitím metody PCR detekovat jeho RNA po pouhých 1-2 týdnech od okamžiku infekce těla. To znamená, že onemocnění může být identifikováno dlouho před vznikem vnějších symptomů nebo výskytem protilátek proti hepatitidě v těle.

Vzorkování krve (z žíly) se s výhodou provádí na prázdném žaludku.

Kvantitativní analýza PCR

Pomocí této analýzy určete úroveň koncentrace viru hepatitidy u pacienta (virové zátěž). Takový test musí být předložen za účelem odhadnutí množství RNA viru v jednotce určitého objemu.

Analýza testů na hepatitidu c, provedená pomocí této techniky, může mít následující výsledky:

 • Kvantitativní ukazatel (v obrázcích)

Koncentrace viru (počet) je uvedena v číselném vyjádření. K tomu se používají různé jednotky: buď ME / ml (mezinárodní jednotka na mililiter) nebo kopie / ml (počet kopií virové RNA v mililitrech). Průměrně 1 IU / ml odpovídá 4 kopiím / ml, protože různé testovací systémy mají pro tyto jednotky různé konverzní faktory.

Nízké virové zatížení je pro tento test považováno za méně než 400 000 IU / ml a vysoká je 8000000 IU / ml.

Toto kvantitativní hodnocení umožňuje určit míru infekčnosti onemocnění ("infekčnost") pacienta. Čím více tento indikátor analýzy, tím vyšší je riziko přenosu patogenu na jiné osoby (sexuálním stykem nebo vertikální cestou).

Tento verdikt znamená, že kvantitativní metoda nemohla detekovat hepatitidu RNA, ale samotný virus je přítomen v těle pouze ve velmi nízké koncentraci. To bylo potvrzeno provedením dodatečné kvalitativní analýzy PCR a jeho pozitivní výsledek naznačuje přítomnost hepatitidy.

 • Výsledek "Nenalezeno"

  Tato pozitivní interpretace analýzy naznačuje, že samotný kvantitativní test ve vzorku krve nedokázal detekovat specifické částice RNA viru hepatitidy C.

 • Kvantitativní analýza PCR prováděna v různých fázích antivirové terapii (1., 4., 12. a 24. týdnů) poskytuje údaje o účinnosti léčby a provést nezbytné opravy.

  Specificita analýzy

  Tento test musí být předložen k určení různých genotypů hepatitidy C. V současnosti je známo 11 genotypů tohoto patogenu a mnoho subtypů. Genotypy hepatitidy typu C prvního, druhého a třetího druhu jsou v naší zemi běžné. V laboratořích může detekovat různé subtypů těchto druhů: 1a, 1b, 2a, 2b, nebo 3, 4, 5, 6 genotypů s různými modifikacemi podtypy. U všech těchto hepatitid je specificita detekce 100%.

  Objasnění modifikace genotypu umožňuje zvolit vhodnou léčbu. Přítomnost určitého typu genotypu u pacienta neukazuje, že onemocnění je jednodušší nebo obtížnější, jsou pouze odrůdy viru hepatitidy a ne více.

  V těch případech, kdy laboratoř nemůže izolovat genotyp viru, může být vydán výsledek: "Není napsán. Byly studovány genotypy: takové a takové (například la, 2b, 3av). Tento přepis naznačuje, že v laboratoři nebyly žádné odpovídající reagenty, které by mohly určit genotyp viru hepatitidy. Ve studii byla provedena kontrola virů uvedených v seznamu, ale nebyla zjištěna jejich shoda s vzorkami RNA.

  Pro provedení konečné diagnózy je pouze jeden druh analýzy nedostatečný. Každý z testů může poskytnout falešně pozitivní výsledek. Komplexní studie se provádí k určení přesného typu hepatitidy a stupně infekce touto infekcí těla. Zároveň se provádí biopsie jater a testování jeho enzymů: ALAT, ASAT, stejně jako alkalická fosfatáza a LDH. Může se také provádět bilirubinový test a analýza protrombinového indexu.

  Pouze komplex těchto testů a laboratorních testů s obecnou analýzou stavu pacienta pomůže určit přítomnost hepatitidy v těle, její tvar a také stupeň závažnosti. Na jejich základě může lékař určit další léčbu a provést možnou prognózu pro pacienta.

  Co je RNA viru hepatitidy C?

  Studie RNA viru hepatitidy C je nejdůležitějším postupem, který umožňuje stanovit trvání a metody léčby pacientů s velkou přesností. Diagnostika onemocnění se skládá z několika různých krevních testů, jako jsou:

  • markery hepatitidy C (anti-HCV);
  • detekci RNA viru hepatitidy C (HCV RNA).

  První studie se provádí s prvním podezřením na hepatitidu. Druhá možnost je nejdůležitější v léčbě HCV RNA, proto ji zvažte podrobněji.

  Co je virovou hepatitidou C?

  Virová hepatitida C nebo HCV je infekční onemocnění, které postihuje játra. Infekce virem probíhá v krvi. Můžete se infikovat transfuzí krve, když nejsou dodržována pravidla pro sterilizaci lékařských nástrojů. Existuje méně případů, kdy je onemocnění dosaženo sexuálně nebo od těhotné matky k plodu. Hepatitida C má 2 typy.

  Chronická hepatitida C je nejnebezpečnější. Je to forma nemoci, která může trvat celý život. To vede k závažným problémům ve fungování jater, jako je cirhóza nebo rakovina. U 70-90% infikovaných lidí se choroba dostává do chronické fáze.

  Nejdůležitějším nebezpečím hepatitidy C je to, že probíhá tajně, bez ikterických příznaků. V tomto případě se nejčastěji stěžují na horečku, nevolnost a zvracení, fyzickou slabost, zvýšenou únavu, ztrátu chuti k jídlu a váhu. V tomto případě dochází na malém zhutnění jaterních tkání k jeho maligní degeneraci. Z tohoto důvodu se virusová hepatitida C často nazývá "časová bomba" nebo "láskyplný zabiják".

  Další zvláštnost onemocnění spočívá v jeho velmi pomalém vývoji, odhadovaný za desítky let.

  Infikovaní zpravidla necítí žádné příznaky a nepochybují o jejich skutečném stavu. Často může být onemocnění identifikováno pouze tehdy, když se k lékaři odkazuje na jiný problém.

  Riziková skupina zahrnuje:

  • děti, které dostaly od matek virus viru hepatitidy C;
  • drogově závislí;
  • lidé, kteří propíchnuli části těla nebo vyrobili tetování nesterilními nástroji;
  • dárcovská krev nebo orgány (do roku 1992, kdy nebyla provedena hemodialýza);
  • lidé infikovaní HIV;
  • Zdravotní pracovníci v kontaktu s infikovanými pacienty.

  Stanovení hepatitidy C RNA

  Stanovení RNA viru hepatitidy C, také nazývaný hepatitidy C PCR této studie biologického materiálu (krev), se kterou lze identifikovat v těle okamžité dostupnosti genomateriala viru hepatitidy B (nějaký daný virus je jediná částice RNA).

  Hlavní testovací metodou je PCR nebo metoda polymerázové řetězové reakce.

  Existují dva typy krevních testů pro stanovení HCV RNA:

  Test kvality

  Provedení kvalitativní analýzy umožňuje zjistit, zda je virus v krvi. Všichni pacienti, kteří mají protilátky proti C-hepatitidě, by se měli podrobit tomuto testu. Pomocí jeho výsledků získáte 2 odpovědi: "přítomný" nebo "chybějící" virus. Na výsledku pozitivního testu (zjištěného) je možné posoudit aktivní množení viru, který infikuje zdravé buňky v játrech.

  Test provedený pro vysoce kvalitní PCR je naladěn na specifickou citlivost od 10 do 500 IU / ml. Pokud je virus v hepatitidě nalezen v krvi se specifickým obsahem méně než 10 IU / ml, pak může být detekce viru nemožná. Velmi nízká hodnota specifického obsahu viru je pozorována u pacientů, pro které je předepisována antivirová léčba. Proto je důležité, aby citlivost zdravotnického systému byla vysoká pro diagnostiku a stanovení kvalitativního výsledku polymerázové řetězové reakce.

  Často se polymerázová řetězová reakce C-hepatitidy provádí okamžitě po nalezení odpovídajících protilátek. Následné testy, kdy prochází antivirová léčba, probíhají ve 4., 12. a 24. týdnu. Další analýza po ukončení PVT se provádí po 24 týdnech. Pak - jednou za rok.

  Kvantitativní test

  Kvantitativní analýza PCR RNA, někdy označovaná jako virové zátěž, určuje koncentraci (specifický obsah) viru v krvi. Jinými slovy, virální zátěž je definována jako určité množství virové RNA, která může být v určitém množství krve (obvyklé je použít 1 ml v kosti). Jednotky pro výsledky testů jsou mezinárodní (standardní) jednotky, dělené o jeden mililitr (IU / ml). Obsah viru někdy vypadá jinak, záleží na laboratořích, kde se provádí výzkum. U hepatitidy C kvantifikace někdy používá hodnoty, jako jsou kopie / ml.

  Je třeba si uvědomit, že neexistuje žádná specifická závislost na závažnosti C-hepatitidy na koncentraci tohoto kmene v krvi.

  Kontrola "virové zátěže" vám umožňuje určit stupeň infekčnosti onemocnění. Takže riziko smrti virem jiné osoby se zvyšuje s nárůstem koncentrace hepatitidy v krvi. Kromě toho vysoký obsah viru snižuje účinek léčby. Malá virovou zátěž je proto velmi příznivým faktorem pro úspěšnou léčbu.

  Kromě toho test hepatitidy C a jeho stanovení pomocí PCR hrají velkou roli v aplikaci terapie proti onemocnění a určení úspěšnosti léčby. Na základě výsledků testů je plánován rehabilitační kurz. Například při příliš nízkém poklesu specifické koncentrace viru hepatitidy se protinádorová léčba prodlužuje a naopak.

  V moderním lékařství se předpokládá, že zátěž je vyšší než 800000 ME / ml je vysoká. Zatížení nad 10000000 ME / ml je považováno za kritické. Odborníci z různých zemí a dodnes neměli stejný názor na limity virové zátěže.

  Četnost kvantitativního testu

  Kvantitativní analýza hepatitidy se obecně provádí před antivirovou terapií a 3 měsíce po skončení léčby, aby se zjistila kvalita léčby.

  Výsledkem kvantitativního testu bude kvantitativní vyhodnocení výsledků výše uvedeného vzorku. V důsledku toho nebude vynesen verdikt "pod měřeným rozmezím" nebo "v krvi nebude zjištěn".

  Parametr citlivosti kvalitativního testu je obvykle nižší než citlivost kvantitativní analýzy. Chybějící přepis naznačuje, že oba typy analýz nenalezly RNA viru. Při testu "pod měřeným rozmezím" kvantitativní analýza pravděpodobně nenalezla hepatitidovou RNA, ačkoli to potvrzuje přítomnost viru s velmi malým specifickým obsahem.

  Hepatitida C a její genotypy

  Genotypizace viru hepatitidy C RNA diagnostikovat přítomnost různých genetických typů hepatitida C. Věda nezná více než 10 typů v genomu viru, ale i pro lékařskou praxi dostatečně rozlišit několik genotypů, které mají největší podíl na oblasti. Určení genetického typu hraje klíčovou roli při volbě časového rozvrhu léčby, což je velmi důležité, pokud se vezme v úvahu široká škála vedlejších účinků léků proti hepatitidě.

  Metody léčby virové hepatitidy C

  Jediným efektivním způsobem léčby viru hepatitidy je zpravidla kombinace dvou léků: interferonu-alfa spolu s ribavirinem. Odděleně tyto léky nejsou tak účinné. Doporučená dávka léků a načasování aplikace by měla být předepsána pouze lékařem a individuálně pro každého pacienta. Léčba těmito léky může trvat 6 až 12 měsíců.

  Dnešní drogy nebyly vynalezeny, což zaručuje 100% zotavení z viru. Při správně zvolené léčbě může léčba pacientů dosáhnout až 90% počtu případů.

  hepatitida s RNA není detekována

  Populární články na téma: hepatitida s RNA není detekována

  Chronická virovou hepatitidu je skupina infekčních onemocnění, která se šíří po celém světě alarmujícím tempem.

  Historie studie virové hepatitidy (SH), začíná v roce 1965, kdy B. Blumberg se studiem v krevním séru australského Aboridžinec objevené antigen, tvořící čáru srážek v reakci se sérem pacienta s hemofilií.

  Autoimunitní hepatitida (AIH) - nekrotické chronické zánětlivé onemocnění jater neznámé etiologie, vyznačující se tím, periportální nebo rozsáhlejší zánětu jater, hypergammaglobulinemia a přítomnost příchodem široký.

  Na Ukrajině lze virovou hepatitidu A oprávněně nazvat dětskou infekcí.

  Tactika řízení pacientů s infekcí virem hepatitidy C. Klinická doporučení Evropské asociace pro studium onemocnění jater (EASL) 2015.

  Tactika řízení pacientů s infekcí virem hepatitidy C. Klinická doporučení Evropské asociace pro studium onemocnění jater (EASL) 2015.

  Tactika řízení pacientů s infekcí virem hepatitidy C. Klinická doporučení Evropské asociace pro studium onemocnění jater (EASL) 2015.

  Tactika řízení pacientů s infekcí virem hepatitidy C. Klinická doporučení Evropské asociace pro studium onemocnění jater (EASL) 2015.

  V současné době má Ukrajina extrémně alarmující situaci ohledně infekce HIV. V roce 2005 byla v naší zemi oficiální míra infekce HIV 29,4 případů na 100 000 obyvatel.


  Související Články Hepatitida